söndag 23 september 2018

Jaktkritik

Jag har gått i på nätet för att få fram lite siffror för den här boggen.
Jag hörde på radio att forskare vill minska siklöjefisket till 170 ton i år. Detta beror på att tillgången till siklöja har minskat kraftigt. Förra år fiskades det upp 800 ton men de 3 åren dess för innan 1 500 ton varje år. Nu menar forskare att detta är sälens fel. Enligt deras uppgift tar de 8 gånger mer än fiskarna. Om det gäller de 800 ton som togs upp förra året eller de föregående framgår inte.
När jag läser på nätet så framgår det att 1 500 ton under flera år är extremt mycket. Efter dykliga uttag så går sikfiskat ner (se fig 6 https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/sidan-publikationer/resurs-och-miljo/sikloja-resursoversikt-2013.pdf). Efter stora fångster i Vänern, Vättern  och Mälaren har dessa sjöar inte återhämtat sig (se ovan). I en artikel från SVT Norrbotten så framgår det att detta fiske  för att ta rommen kan försörja en fiskare för hela året. Fisken blir ca 15 - 20 cm och innehåller 3 - 5 g rom. Det är alltså max 5% av fisken som utnyttja och detta gäller alltså enbart honorna. Jag tycker att detta är rovdrift på en art. I affär kostar löjrom 3000 kr /kg. Det är verkligen en lyxprodukt och borde de flesta borde kunna avstå från rommen då den verkar kunna utrota en art.
Eller som forskaren vill utrota sälen. Det är detta hon föreslår i sitt uttalande att "förvaltningen" av sdlpopualtionen måste ändras. Att bestånden i våra insjöar har gått ner där det inte finns säl kan ju tyda på att det finns andra mycket mer allvarliga orsaker till siklöjebestånden nergång.
Du som läser min blogg vet att jag alltid framhåller att det aldrig är en orsak till den verkan vi ser. Jag motsätter mig inte att sälen kan vara en orsak men att det förmodligen finns många fler orsaker som t ex överfiskning, temperatur och salthalts förhållanden vid leken och miljögifter. Jag vet att havsörnarna har sämre häckningensframgång i Västerbotten än i övriga Sverige och att t ex ejdern minskar kraftigt.
För att sälen inte ska göra skada måste nog den större del av populationen dödas. Jag vet inte om det är vikaresälen eller gråsälen som menas med "säl" men är det gråsäl så kommer säkert säger upp till Kalix om de som finns där nu elimineras. Och problemet kvarstår.
Skogsarbetare, småbönder, textilarbetare, varvsarbetare har måst gå från sina jobb och nu kanske det blir kalixfiskarna. Världen står inte stilla, "panta rhei" sa grekerna.

Inga kommentarer: