lördag 22 december 2018

Jaktkritik

Jag skrev för en tid sedan om Jägareförbundets krav på att få döda 350 lodjur i vinter-vår. Jag framhöll då att denna avskjutning allvarligt skulle hota lodjursstammen i Sverige då den redan är hotad som population då den nu bara är 1200 djur. Om populationen skulle minska ännu mer är dess gynnsamma bevarandestatus klart underskriden.
Jag har för några dagar sedan fått Svenska Rovdjursföreningens tidskrift "Våra rovdjur" beroende på att jag skrivit en artikel i tidskriften om jakten på våra små rovdjur, räv, grävling, mård, iller och mink. Jakten på alla dessa, utom mink, ökar statistiskt. Denna jakt har inga som helst vetenskapliga belägg för att dödandet skulle öka jägarnas utbyte av andra jaktbara arter. Dessutom ska inte jägarna bestämma hur den svenska faunan ska vara sammansatt.
Men det är en annan artikel som jag tycker är mest intressant är en artikel om att vargen måste ha en population på minst 1 700 vargar för att vara trygg i ett längre perspektiv. Den forskare som framhåller detta arbetar på SLU heter Guillaume Chapron. Han anser också att den effektiva populationen (Ne) ska vara 500 individer. Den effektiva populationen är den del av populationen som deltar i bildandet av den kommande, alltså de djur som parar sig. 500 individer är alltså 250 par. I den expertgrupp som skrev en rovdjursutredning 1999 ansåg att vargen hade en populationsstruktur som var Ne/N = 1/10 vilket betyder att det finns 10 gånger fler djur än den effektiva populationen i en vargstam. Alfaparet som allvar fram en kull har ju en flock av yngre djur som stannar kvar och dessutom finns ett antal kringvandrande djur som ännu inte bildat par beroende på ålder och/eller avsaknaden av revir.
Denna bestämning av Ne till 500 individer har naturligtvis också bäring på lodjur. I den nämnda utredningen så skattar forskarna att Ne/N = 1/6,5 vilket betyder att lodjuren ska vara 6,5 gånger fler än den effektiva populationen. I Sveriges fall då utbytet är ytterst minimal mellan den svenska och den östra populationen ska vara ca 3000 individer för att gynnsam bevarandestatus ska uppnås. I dag är den som sagt 1 200! Jägarna vill utrota alla våra rovdjur på sikt.

Inga kommentarer: