måndag 7 januari 2019

Jaktkritik

Jag hörde på radio att Skogstyrlelsen i södra Sverige beklagade att alltför många skogsägare planterade gran på felaktiga marker där de växte dåligt och in gav de volymer som man borde förvänta sig. De vill att det fanns ett krav på att skogsägarna planterade rätt trädslag på rätt marker. Påbud brukar inte vara bästa metoden för att få människor att ändra sig.
Nu framkom det att markerna som nu planterades med gran skulle vara utmärkta för tall. Varför skogsägarna inte planterade tall berodde på att det fanns för mycket älg och att älgen åt upp den planerade tallen så att den inte kunde växa upp till ett avverkningsbart träd.
Men som också framhölls så har ju markägaren också jakträtt och måste kunna hävda att avskjutningen ska vara så stor att inte älgen påverkar skogsföryngringen.
Förr bestämdes avskjutningen av länsstyrelserna efter inventeringar men nu har jaktvårdsområderna mycket större makt att beslut om avskjutning. Hinner man inte med under den ordinarie jakttiden går det att ansöka om dispens som alltid (?) beviljas.
Jag tror att de som sitter och bestämmer om älgjaktens storlek prioriterar älgjakten då den ger nöjet omedelbart medan skogsavverkningen ligger 80 år längre fram och då är gubbarna döda för länge sen. Älgjakten är mycket viktigare. Det är ju därför som jägarna inte vill tillåta vargstammen att växa så att den kommer in under "gynnsam bevarande status" - begreppet. Om vargstammen fick växa skulle problemen med älgskador minska och kanske helt falla bort.

Inga kommentarer: