lördag 6 januari 2018

Jaktkritik

I senaste numret av Jaktdebatt läste jag en intressant artikel som glädjande visade att antalet jägare blir färre eller för att vara mer exakt; det är färre som löser jaktkort som är ett nödvändigt kort för att få jaga. Från år 2002 då de var knappt 290 000 jaktkortslösare till 2016 då det var 256 000 alltså nästan 35 000 färre.
Mer glädjande är att det blir färre unga (18 - 29 år) som skaffar sig ett jaktkort och att de äldre är fler. Så ser det nog ut i alla föreningar utom de som just är ungdomsföreningar eller satsar på mer moderna aktiviteter som dataspel, sport mm. Men jag tror att det är annorlunda med jakt. De allra flesta har jakt som tradition med en pappa eller nära släkting som jagar och tar med sig barnet i låg ålder och vänjer dem vid dödandet och tar bort empatin som barn ofta har för djur och annat levande. Jag tycker därför att det ser lovande ut för framtiden. Men en kategori som ökar bland jägarna är kvinnor. DE är fortfarande få 18 500 eller /% av jägarna men ökar sakta. Detta är inget märkligt för sig då kvinnor ta allt mer del i alla samhällsaktiviteter även de med våldsanvändning som polis och i krigsmakten. Jag anser och jag tror att många håller med mig att kvinnor i allmänhet är betydligt mindre våldsbenägna än män. "Vanliga" kriminella våldsbrott begås ju nästan till 100% av män. Kvinnorna kommer nog därför aldrig att kunna kompensera för det bortfall av män som den minskande andel av jaktkortlösare utgör.
Trots den klara minskning av jägare ute i markerna tycks inte antal djur som dödas bli mindre. Jaktåret 2015/2016 dödade nära 1,2 miljoner djur i Sverige och detta antal är tämligen lika år efter år. Några förklaringar till detta kan vara att vildsvinsjakten nu är uppe i ca 100 000 djur från att bara ha varit några 10 000 för 10 -15 år sedan och att gräsandsjakten med uppfödds änder också har ökat. Kanske dödandet minskar märkbart sedan jägarantalet blir mer påtagligt.

Bli medlem i Jaktkritikerna: www.jaktkritikerna.se

Inga kommentarer: