lördag 25 augusti 2018

Jaktkritik

Nu har pilbågsjakten aktualiserats igen. Den var på tal i början av 1990-talet men då avslogs den av Naturvårdsverket.
Det finns många skäl till att inte göra den laglig i Sverige.
Det kanske främsta skälet är att om man ska jaga så ska jakten vara effektiv och på kortast möjliga tid döda djuret. Huvudsyftet till jakten måste ju vara att skaffa sig kött. Nu framhåller alla jagare att de jagar för naturupplevelser och mycket av jakten sker ju också på djur som inte konsumeras ("viltvård"). Men bortsätt från dessa avvikare (?) så hoppas jag att de flesta jagar för att få kött. Flera jägare anser också att de får ekologiskt kött vilket ju är lögn då 100 000-tals djur skadeskjuts och stressas med drevhundar.
Ett mycket viktigt skäl för att förbjuda pilbågsjakt är att gevär är ett mycket säkrare vapen än en pilbåge, med mindre träffyta och mindre skillnader mellan skotten. Jägareförbundet framhåller att de har 100-tals rapporter som visar att pilbågen inte är osäkrare än geväret. Men dessa rapporter är inte vetenskapliga då de utgår från olika tillfällen och kommer från länder som har andra förutsättningar. En vetenskaplig studie skulle naturligtvis jämföra några 10-tal bågskyttar och gevärsskyttar och låta dessa skjuta på en tavla t ex på 20-30 m håll. Därefter skulle avstånd från mittpunkten och skottens spridning studeras statistiskt. Frågeställningarna skulle vara: 1) skiljer sig medelvärdena 2) skiljer sig variationerna?
Jag är helt övertygad om att gevärsskyttarna skulle vinna överlägset i båda fallen.
I början av 1990-talet hade de kända jägarna Jan Guillou, Leif GW Persson och Per Lorentzon ett program "Grabbarna på Fagerhult" i SVT som tog upp ett antal jaktfrågor med mat som huvudsaklig ingrediens. Men vid ett tillfälle så tog de upp pilbågsjakten. De satte upp ett äpple på en stolpe och lät en bågskytt försöka träffa äpplet, som sades vara lika stort som ett rådjurshjärta. Bågskytten missade med tre pilar och jag antar att bågjägarförbundet inte skicka dit vilken klant som helst. Därefter kom ett skott (vem som var skylten visades inte) som sköt sönder äpplet i tusen biter. Mycket illustrativt!

Detta är min 600:ade blogg och jag har haft fler än 45 000 läsare under åren!

måndag 20 augusti 2018

Jaktkritik

Jag har just läst ut Jörn Donners "Djävulens ansikte" (Aldus 1965) som beskriver och analyserar Ingmar Bergmans filmer till 1963. Jag har alltid tyckt om Ingmar Bergmans filmer sedan jag började se dem i slutet av 1950-talet. Det beror väl på att jag tycker som han: gud finns inte och människan är existensiell ensam.
Nu när jag skulle ställa in boken i min bokhylla såg jag en liten tunn bok (67 sidor) som jag inte visste att jag hade.Den heter "Havet är - det liknar inte" Tankekorn av Anders Johansson (Carlssons förlag 1994). Det är en bok med ca 200 aforismer som jag skulle kunna citera flera av men jag citerar bara de som har anknytning till den här bloggen.

Om djuren behandlade människan som människan behandlar djuren
vore det synd om djuren, om de hade medvetande och samvete.

Jakten är alltid osportslig
därför att bara den ena parten har vapen.

Bara människan kan vara omänsklig
Djuren kan det inte. Djuren kan inte gå utanför sin egen natur.
De kan inte vara odjur, som människan.

Att moralisera över hur djuren skaffar föda
är att moralisera över existensen.

Jag önskar ibland att djuren
vore mera lika oss, illistiga, baksluga
så att de kunde fly från oss.

onsdag 15 augusti 2018

Jaktkritik

Som alla vet lever jag i en bubbla. När jag läser böcker så hittar jag alltid något som jag kan koppla till jakt, trots att ordet aldrig är nämt.
Nu har jag läst om Sven Lindqvists "Livsmänniskan" (Ordfronts förlag 1996). Det är en antologi som Sven Lindqvist sammanställt ur sin rika produktion. Jag anser att Sven Lindqvist är en av Sveriges få intellektuella personer. Han är nu 86 år och har inte , vad jag vet, skrivit något de senaste åren, men mycket är fortfarande intressant läsning. Hans två böcker om jord och makt i Sydamerika är nu 40 år gamla och mycket har säkert hänt men metoden att intervjua bönder, fackföreningsmän (om de tordes yttra sig), och godsägare gav en utmärkt bild hur förhållandena var. Metoden är säkert mycket användbar även idag. Även hans bok "Gräv där du står" är ju självfallet också användbar. "Reklamen är livsfarlig" (1957) är fortfarande aktuell och giltig.
Men nu till det jag kan koppla till jakt är följande: "Historien är viktig därför att resultaten
av den finns kvar. ...Det förflutna ger fortfarande avkastning. Det förflutna ger fortfarande makt."
Jag tänker på Svenska Jägareförbundets "allmänna uppdrag" som de fick 1938. På den tiden fanns knappast någon semester, endast få forskare var ute i markerna och inventerade och iakttog det vilda. Då var det naturligt att Svenska Jägareförbundet var de som hade den största kunskapen, alla fall beroende på att de var många. Idag 80 år senare att situationen annorlunda. Nu är jägarna ett fåtal i jämförelse med alla naturintresserade, ornitologer, botanister, svamp- och bärplockare och andra som vandrar i naturen. Låt jägareförbunden vara föreningar som alla andra och överför beslutanderätten och administrationen till ett statligt verk (Naturvårdsverket).

lördag 11 augusti 2018

Jaktkritik

Min dator, eller rättare sagt, mitt mobil bredband har inte fungerat varför jag inte har kunnat skriva något på bloggen. Men nu har jag chansen.
För några år sedan hörde jag en jägare i Värmland klaga på att det fanns för många vargar i Värmland så det inte var lönt att gå ut och jaga älgar. Nu hör jag att länsstyrelsen vill att kvoten älgar ska höjas med 400 individer vid höstens jakt.
Det enda som kan ha inträffat är väl att jägarna skjutit bort alltför många vargar. Som bekant har ju licensjakten 2019 ställts in.
Detta är ett lite ironiskt uttalande. Självfallet har licensjakt, skyddsjakt, trafikdödade och naturligtvis tjuvjakten tillsammans dödat ett helt orimligt antal vargar men vargarnas påverkan på älgstammen är försumbar. Man har i forskningen sett att en varg dödar mellan 10 - 13 älgar per år. Det anses att det idag finns 300 vargar i Sverige. Dessa vargar skulle alltså ta max 4000 älgar. Det skjuts mellan 80 000 - 90 000 älgar per år vilket är ca en tredjedel av stammen. Vargarna tar alltså ca 1 % av alla älgar. Ingen jägare kan anse att de får skjuta för få älgar beroende på vargstammens storlek.
Men det finns jägare som hatar vargar och de försöker på alla sätt göra vargen till den lede, djävulen på jorden.