fredag 26 augusti 2016

Jaktkritik

Vad är en människa? Frågan kan ju tyckas märklig. Vi tillhör ordningen Mammalia fam. primater o s v med upprätt gång, minimal behåring o s v enligt någon taxenomi. Men de flesta tror jag vill  förklara människan från mer mentala egenskaper som tankeförmåga, tal, förnuft, möjlighet att tänka framåt
Alla människor har mänskliga rättigheter t ex enligt FN:s stadgade. Inget land lever upp till alla dess krav men de flesta demokratier gör väl det i de flesta fall.
Alltnog det finns människor som beroende på skador och sjukdomar saknar någon eller flera av de kännetecken som jag försök skissa. Drotts detta är de människor med alla de rättigheter som en människa ska ha. Det finns naturligtvis fundamentalister som har andra uppfattningar men de bortser jag från..
En artikel ur FN:s 30 olika artiklar som jag fäste mig vid är den tredje artikeln som säger att alla människor har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.
Varför har inte all djur detta? Många djurarter har både fysiska och psykiska egenskaper som många gånger överstiger flera människors. Varför ska vi människor har dessa rättigheter att lev i frihet och inte behöva frukta för vårt liv? Varför ska inte våra högre stående djurarter har samma rätt? Frågan är inte ny eller originell men något svar har jag aldrig funnit.  Vad är det för en väsentlig skillnad mellan djur och en människa så att vi kan behandla djur annorlunda än våra medmänniskor?
Jag kan inte hitta några skäl till att behandla människor och djur olika. Kan någon annan hitta något skäl?

Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida: www.jaktkritikerna.se. Gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna

lördag 20 augusti 2016

Jaktkritik

Nu börjar björnjakten. I år får 219 björnar dödas mot tidigare år ca 300. Björnstammen har gått ner och jag antar att man inser att den höga avskjutningen inte håller i det långa loppet. Vilken djurstam skulle kunna klara en överdödlighet på 10 %? Tänk bara på människan som har en bråkdel av ungdödligheten, har en medicinsk vård och har ökat sin medellivslängd med flera decennier. Hur skulle vi klara en överdödlighet på 10 % (600 - 700 miljoner)? Självklart skulle jordens population minska snabbt.
Men det som förvånade mig mest var att så många illegala åtlar hittades. Åteljakt är laglig om jägaren anmäler detta till Länsstyrelsen och anger var den befinner sig. Villkoret är att åteln ligger långt ifrån betydelse och vägar. Vilka avstånd som gäller varierar lokalt. Dessutom får inte vilket åtelbete som helst användas. Nu är detta ett problem i sig men kommentarerna på radio tyckte jag var märkliga. "Dom" förstör för alla andra". Om det beror på att jakten avlyses i dessa områden där illegala åtlar hittas eller att de som vill jaga björn måste bege sig till andra områden förstod jag inte. Det lät på mig att det var en tävöigt om vilka som fick skjuta en björn. Kan det vara så attraktivt? Är det gott med björnbiff? eller är det status att ha en björnfäll på väggen eller golvet?Är björnjakt det mest "macho" som en jägare kan uppnå?
Någon nödvändighet att döda björnar finns inte mer än enstaka individer som orsakar allvarliga skador t ex i renbeteslandet. Den nordiska björnen är skygg och drar sig undan om människor kommer. Björnen tar få husdjur och de få som som dödas ersätts av staten. Jag har aldrig förstått varför våra vackra rovdjur ska dödas.

Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida www.jaktkritikerna.se. Gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna

måndag 15 augusti 2016

Jaktkritik

För några år sedan talade jag med en styrelsemedlem i Naturskyddsföreningen om jakt och då påstod jag att  jakten var Sveriges största djurskyddsproblem då 100 000-tals djur skadskjuts varje år. Men hon menade att husdjurens väl och ve var betydligt värre. Jag fick aldrig klart för mig vad hon kritiserade i den svenska djurhållningen.
Jag anser fortfarande att skadande och sårande av 100 000-tals djur i jakten är oerhört mer allvarligt än att t ex grisar aldrig får komma ut i friska luften eller att kalvar tas från korna några dygn efter det att de fötts. Därom kan man tvista. Men så ser jag det inte. Att orsaka djur skador utan att detta är nödvändigt (finns det några sådana situationer?) är djurplågeri och ska bestraffas. Men jakten som alltså inte är nödvändig får fortsätta, märkligt nog.
Jag kom att tänka på detta samtal då jag hörde på radio hur reportern skilrade hur grisar avlivades i slakterier. Grisarna sänktes ner i ett schakt med koldioxid så att de svimmade av och därefter togs de upp och avlivades. Jag har svårt att uppröras av detta. De människor som nu äter kött kanväl knappast tänka sig en mer smärtfri avlivningsmetod. Det enda är ju att avstå att döda grisarna, men så lär inte bli fallet eftersom många vill ha sin skinka och fläskfilé. Jag vill betona att jag talar om svenska förhållanden och svenska jakt.
Jag hävdar att endast älg och vildsvin behöver jagas idag då vi har alldeles för få rovdjur för att inte trafikolyckorna eller de ekonomiska skadorna på skog och åker ska bli förstora. Skulle jakten inskränkas till dessa två arter skulle skadskjuningarna minska med 10 - 15 % och då skulle jag vara oerhört glad. När kommer vi dit?

Köp boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida www.jaktkritikerna.se. Gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna

tisdag 9 augusti 2016

Jaktkritik

Jag läste på Fb att jaktjournalen än en gång har utlyst sin vidriga, hänsynslösa, omotiverade, sjuka mm tävling att skjuta så många rävar, grävlingar, kråkor m fl djur ur den sk viltvården.
Det är för mig och jag tror och hoppas för de flesta jägare att detta blodtörstiga beteende inte har med jakt att göra. Det är bara hänsynslöst, barbariskt och fullständigt meningslösa dödande för några jägares nöje att döda.
Det finns inte någon som helst empati eller förståelse för djur som levande varelser med funktioner och bevarelsedrift som vi människor.-
Tyvärr finns det inga sätt att stoppa detta blodbad utan det är bara att hoppas att så många jägare och naturligtvis andra tar avstånd från dylika omoraliska beteenden.


Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter" Finns på vår hemsida www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna

tisdag 2 augusti 2016

Jaktkritik

I krig, i diktaturer, i gerilla - och terrrorgrupper och bland kriminella begår människor grymma och förfärande handlingar. De flesta som begår brotten gör det av övertygelse om att få makt (pengar), några av rädsla för att skilja sig från andra och av likgiltighet.
När människor begår vidriga handlingar mot djur tror jag att det är människornas likgiltighet som överväger då det gäller förklaringen till de grymma och ofta sadistiska handlingarna.
Når man får se kor, grisar, får och andra djur packas , verkligen packas, in i långtradare och körs i dagar och nätter 100-tals mil och där djuren inte varken får vatten eller vila under tiden många gångar i 30 - 40 C hetta, blir alla (hoppas jag) fruktansvärt upprörda och och mår fysiskt dåligt.
Det senaste exemplet som visades igår på SVT kördes djuren från Europa till Turkiet för halalslakt. Ännu ett exempel på religionens förbannelse.
Här är det chaufförernas likgiltighet beor naturligtvis att de inte kan avstå från en liten förtjänst. Chaufför är inget välbetalt yrke i alla fall på kontinenten. Men de som köpt djuren som ska slaktas har bara pengar i ögonen som Joakim Anka.
När ska människor inse att djur lider som vi och att vi inte har någon rätt att behandla dem annorlunda än hur vi bör behandla andra människor? Visserligen finns det lagar som ska förhindra transporter av det slaget som visades i TV men alltför få kontroller görs tydligen och det överhuvud taget görs några. Varför inte förbjuda transporter och bara tillåta "närslaktat" köttom det nu ska vara nödvändigt att äta? Turkiet får vål ordna så att de producerar vad de behöver eller äta mer vegetariskt.

Köp bolen "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppern JaktkritikernJ