onsdag 30 april 2014

Jaktkritik

När jag satte på TV-n kl 10 idag trodde jag att jag skulle få se studenternas forsränning i Uppsala. Mitt intresse av denna begivenhet var enbart att kanske få se min dotterdotter som skulle vara med.
Men istället kom jag in på en utfrågning av ett antal EU-kandidater som Jägareförbundet hade anordnat. Varför TV sände denna utfrågning är för mig gåtfullt. Jakten som EU kan påverka rör ju endast ett mycket litet antal av Sveriges befolkning. Men alltnog.
Det var uppenbart att urvalet av EU-kandidaterna var utvalda av partierna utifrån kandidaterna inställning till jakt. Flera berättade att de jagat och några framhöll jägarna som verkliga djurvänner. Det finns ett gammalt och otroligt dumt uttryck "Den man älskar den agar man" och det är väl detta som delas av jägarna. Hur man kan älska djur men tycka att det är roligt att döda dem undgår mitt förstånd. Urvalet var uppenbart gjort så att de jägare som såg programmet skulle tycket det var bra det de hörde. Kanske något parti skulle vinna en röst. De flesta av kandidaterna var inte de som står högst upp på partierna listor och de flesta var för mig helt okända.
Men ett hade de gemensamt; de var okunniga om jaktens avarter. I samband med att det diskuterades om EU:s förbud mot handel av sälprodukter så framhöll någon att dödas djuret är det självklart att djuret också ska användas. Men vem som vill äta sälkött eller gå omkring i en gråsälspäls framgick dock inte. Men det som glömdes bort är att 350 000 djur dödas varje år i den s k  viltvården och ytterst få av dessa djur används till något utan kastas bara på sopbacken.
I samband med att djurskyddet diskuterades så framkom att de som yttrade sig var mot att EU skulle kunna påverka svenska förhållanden. Men de ansåg att det var riktigt att övrig djurskydd som för kor och grisar var viktigt då det hade med konkurrens att göra. Men något som inte nämndes var att EU har förbjudit limstickor för fågelfångst och bensaxar vid jakt. Detta förbud hade så stor verkan att EU förbjöd import av pälsar från USA som tillät bensaxar vid pälsdjursjakt.
Jag ser dessa försummelser som dessa politikers okunnighet och vi har mycket kvar att göra med att föra ut vår kunskap om jaktens avarter.

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på var hemsida..

torsdag 24 april 2014

Jaktkritik

Ännu en anomyn frågare som undrar om jag tror att jägarna släppte ut vildsvinen ur sina hägn. Förmodligen gjorde de det inte med avsikt men genom att inte se till sina hägn och låta dem förfalla som de lär ha gjort vid Hargs bruk så har jägarna varit orsaken till den mycket besvärliga situation som vi nu ser idag.Jägarna är de ansvariga. Ingen annan grupp har tillåtit att vildsvinen blivet så många.

Läs hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp också gärna boken "Jaktkritik-essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

tisdag 22 april 2014

Jaktkritik

Jag läser om att vildsvin dödade drygt 150 hundar 2013. IPå Viltskadecenters hemsida finns uppgiften att 15 hundar dödades av varg. Vargarnas dödande av hundar har ju varit jägarnas kanske främsta argument för att få licensjaga varg. Nu visar det sig att vildsvinen är lika farliga för hundar. Vildsvinen är ju trots allt betydligt fler än vargarna och proportionellt dödar väl vargarna fler hundar men antalet som vildsvinen dödar är ju anmärkningsvärt.
Vildsvinen är inte bara ett bekymmer för hundar utan också för lantbrukare. Jägarna är en orsak till det stora bekymmer som vildsvinen åstadkommer. Jägarna har låtit vildsvinen komma ur sina vilthägn och de har också spritt dem medvetet och många gånger utfodrat dem så att de kan överleva bättre på vintern. De har därför ett stort ansvar för de skador vildsvinen åstadkommer. Jägarna borde därför ta större ansvar för att hålla stammen på en mer lämplig nivå. Kunda man på 1700-talet utrota vildsvinen med de primitiva vapen och stor skogar som då fanns borde dagen jägare kunna hålla vildsvinen på en mycket lämpligare numerär.
Leif GW Persom ska lära upp en kvinna att jaga. Serien ska gå på SVT. Jag tycker att det är förskräckligt och motbjudande. Jag är helt övertygad om att ingen skarpskjutning kommer att visas trots att all jakt innebär skarpskjutning och alla jägare skadeskjutet. Det kommer inte heller att förekomma någon diskussion om det etiska i den  s k viltvården.Men ensidiga jaktprogram har förekommit förut. Då vi försökte få programmet fällt för partiskhet i granskningsnämden fick vi naturligtvis inget medhåll.
Leif GW Person hoppas jag dock är ärlig då han i DN (23/4-14) uttalar: "Det (jakt) skulle vara väldigt svårt att motivera". Som många jägare förehonom börjar han ifrågasätta sin jakt och han jagar numera allt mindre. Det är märkligt att inte fler yngre har den mognaden att man dödar inte levande varelser för nöjes skull.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.  

fredag 18 april 2014

Jaktkritik

I senaste numret av Sveriges ornitologiska förenings tidskrift Vår Fågelvärld läser jag en artikel under rubriken "Ornitologen som sa farväl till vapen" om den okände ornitologen Edmund Selous (1857-1933). Han var ett original som hade läst juridik i Oxford och var gift med tre barn. Men sedan han börjat studera fåglar övergav han sin advokatbana och levde på de små inkomster som hans författande av sina fågelböcker ock andra artiklar som han producerade. Han var ytterst noggrann i sina studier men märkligt nog läste han inte andras fågelböcker eller umgicks med andra ornitologer.
Han var mycket kritisk till skjutande och äggsamlande. Biologi var ju läran om livet! När han vid ett tillfälle träffar på en man som skjuter fåglar skriver Selous "Hela hans liv, i tanke och handling är ett ändlöst övergrepp mot allt levande. Hans mål är förintande och naturen är, för honom, ett museum".
Märkligt nog hade Edmund en bror, Fredrick, som var storviltjägare och jaktkamrat med presidenter och andra storviltjägare. Han har bl a skjutit 19 afrikanska lejon som stor på Naturhistoriska museet i London. Fredrick var så betydande att han har en staty på museet bredvid Charles Darwin.
Edmund måste på den tiden i början av 1900-talet varit en originell man med sin avsky mot jakt och insamlande som då var på modet. Läs gärna men recension av "Herredjuret"  av Mattias Hagberg om konservatorn David Sjölander vid Götebords Naturhistoriska museet i min bok "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter".
Jag kan också tycka att museernas miljontals insamlande djur av alla de slag ger ett obehagligt och deprimerande intryck. Varför denna enorma mängd? Samtidigt finns det en mänsklig sida då vi alla vill veta mer om den jord vi lever på. Vår kunskap om världen omkring oss är viktig för att vi ska kunna bevara den till våra efterkommande. Idag med våra möjligheter att fotografisk dokumentation och möjligheter till observationer behövs naturligtvis inte samlingarna kompletteras. Men då dagens möjligheter inte fanns så fanns det knappast några andra sätt än att döda djuret för noggrannare studier.
Men mitt försvar för gågna tiders ornitologer och zoologer berättigar inte de alltför många insamlingarna. Men det var många museer och privata samlare som köpte mer eller mindre sällsynta arter och girigheten finns hos de flesta.
Idag har jakten igen som helst funktion. Den är enbart ett nöje. Ingen behöver kött från vilda djur. Ingen behöver över huvudtaget äta kött. Jag tror att människor i framtiden kommer att förfasa sig över den jakt som idag försegår. De kommer att fördöma den mer än vi fördömer den insamlingsjakt som bedrevs på 1900-talet.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Läs gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.      

onsdag 16 april 2014

Jaktkritik

Hörde på radio ett program som handlade om den utsortering av tuppar som sker då varphons odlas fram. Eftersom tupparna inte lägger ägg är hälften av kycklingarna värdelösa och tuppkycklingarna blir tillsammans med andra döda djur, som inte kan användas till människoföda, endast bränsle (!) i värmekraftverk.
Man skulle ju kunna tänka sig att föda upp kycklingarna och sedan slakta dem för konsumtion. Men detta är oekonomiskt då de växer sakta till skillnad från de broilers som nu används till kycklingkött.
De äggläggande och köttproducerande hönsen har avlats i två riktningar så att de inte kan användas till både ägg- och köttproducenter.
I programmet talades det om att Tysklands största delstat Nordrhein-Westfalen har för bjudit dödandet av djur utan rimlig anledning. Därför får inte heller dessa tuppkycklingar dödas. Men som en tjänsteman på Jordbruksverket framhöll exporterar förmodligen dessa hönsuppfödare dina tuppkycklingar till en annan delstat där de sedan avlivas. Ur djurskyddssynpunkt är knappast detta det bästa. Tuppkycklingarna får stå några dagar till tätt packade och sedan transporteras många timmer innan de går samma öde till mötes som de skulle ha gjort bara några dagar tidigare. Man har alltså inte vunnit något med förbudet.
Men det vore intressant att veta hur politikerna i delstaten ser på jakt. Anser man att jakt är ett nödvändigt dödande?  

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida-

måndag 14 april 2014

Jaktkritik

Än en gång dessa skarvar. Nu har Länsstyrelsen beslutat att 1 700 skarvägg ska få prickas i fyra kolonier i skärgården.
Min åsikt är att ju tidigare som ungar skjuts eller dödas på annat sätt desto bättre eftersom ungar alltid har en större dödlighet att dö än äldre individer. Det sämsta med jakt är då individer dödas efter en vinter då de ska till att fortplanta sig. Därför är äggprickning att föredra i stället för jakt på vuxna individer. Den skyddsjakt som ända tillåts i samband med fiske och vid fiskodlingar är värre om den bedrivs under häckningssäsongen och just jakt under våren är i princip förbjuden i EU:s fågeldirektiv om "inte andra lämpliga åtgärder" går att tillämpa. Det framgår inte av tidningsnotisen om skyddsjakten ska få bedrivas under häckningstiden men den borde alltså vara förbjuden.
Nackdelen med äggprickningen är den störning som sker på dessa fågelskär. Många andra fågelarter häckar på dessa skär i skydd av skarvarna och då många människor kliver omkring för äggprickningen skräms naturligtvis också de andra arterna och kanske också överger sina bon.
Jag tror alltså att äggprickningen ställer till mer skada än den gör nytta för fiskarna.
Skarvarna skulle inte kunna öka sin population om inte det fanns gott om fisk. Tyvärr har Östersjöns ekosystem förändrats till det sämre och torsken som äter de mindre fiskarna som är skarvens huvudsakliga föda har minskat bland annat genom alltför stort rovfiske av torsk.
Östersjön behöver en bättre balans. Men dit är det lång väg kvar om det någonsin går att åstadkomma detta.

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

fredag 11 april 2014

Jaktkritik

Jag läser i en minimal notis i tidningen att den norska polisen gjort ett stort tillslag mot tjuvjägare av varg i Norge. Det framgår att den illegala jakten är organiserad men hur många djur som skjutits är okänt. Det lär ju aldrig klarlagt hur många rovdjur som dödas olagligt men i Naturvårdsverkets "Åtgärdsprogram för varg" från 2012 framgår att den minskat från slutet av 1990-talet tills nu men är nu ca 8% av vargstammen. I Sverige är minskningen större och beräknas till 3 % men det beror på att vargstammen ökat starkt och att antalet vargar som dödas är lika stort.
Ned dessa siffror tycks Norge ha större antal tjuvjägare och det är ju tacknämligt att polisen tycks ha kommit på några av de tjuvjägare som finns. I Norge är fårhållningen mer extensiv då djuren går fritt i skogen och det alltså inte möjligt att sätta upp el-stängsel. Detta gör ju också självklart att fler får dödas av varg och det i sin tur gör att fårägarna blir större motståndare till vargar.
Glädjande nog är vargpopulationen inte så stor i Norge kanske beroende på detta varghat. Det vore ju bättre för vargen om den fick breda ut sig även i Norge i stället för bara i Sverige.

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Läs gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter" Finns på vår hemsida.

söndag 6 april 2014

Jaktkritik

Naturvårdsverket tillåter nu skyddsjakt på 400 sälar varav 110 knubbsälar och 290 gråsälar- Detta för att minska skadorna för fisket, Skadorna läs bestå av uppäten, bortskrämd (!) fisk och förstörda fiskeredskap.
Antalet gråsälar uppskattas till 30 - 40 000 i Östersjön. Kan denna skyddsjakt minska skadorna för fiskarna? Skyddsjakt på gråsäl har förekommit i många år och skadorna tycks inte bli avhjälpa. Varför fortsätter denna jakt? Jakten är den svåraste att genomföra då sälarna bara visar sitt huvud i ett guppande hav. Skadskjutningsprocenten blir ju ovanligt hög och orsaker mycket lidande.
Den enda sättet att minska skadorna måste vara att forska fram säl-säkra redskap.
Jag tror att jakten är till för att tillfredsställa fiskarna. De får ju på detta sätt möjlighet att avreagerar sig mot sälarna som de ser som sina fiender.

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

torsdag 3 april 2014

Jaktkritik

Jag läser på DN-debatt att vapenlagen ska skärpas. Det är alldeles utmärkt. Det påstås i den amerikanska debatten att "vapnen dödar inte det är människorna bakom dem". Men med fler vapen desto fler mord och annat dödande.
Senast läste jag Richard Fords "Kanada" där en person för att han tror att han ska dödas skjuter två andra (också beväpnade). Rädsla är människors värsta fiende.
De skärpning av vapenlagen som nu föreslås är att helautomatiska vapen förbjuds och att rätten att innehahalvautomatiska vapen begränsas. Dessutom ska magasin till dessa begränsas så att magasinen inte kan laddas med många kulor. Jägare har varit rädda för att deras halvautomatiska vapen ska förbjudas men i artikeln står det att halvautomatiska jaktgevär som inte ursprungligen är konstruerade för militärt bruk ska få, om de inte ladda med stort magasin, användas.
Det finns 600 000 vapeninnehavare i Sverige med 1,8 miljoner vapen. Varför finns det så många människor som behöver dessa vapen? Är de en förlängning av potensen?
Jag är rädd. Jag tycker att det är obehagligt med vapen. De används för att döda med.

läs hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.  

tisdag 1 april 2014

Jaktkritik

Ylwa skrev om att bensaxar får användas i Sverige igen: Bensaxar är förbjudna sedan 1970-talet men tillåts vid fångst av mårdhunder där en dispens har utfärdats av Naturvårdsverket. Lise - Lotte Norin skriver mer och insiktfull om detta i det senaste numret av Jaktdebatt (nr 1 2014). Läs den artikeln.
En mycket glädjande nyhet är att den internationella domstolen har förbjudit Japan att jaga val. Japan är ju en av de nationer som jagar val med motivet att det är vetenskaplig information som de inhämtar. Japan uttrycket "stor besvikelse" men lovar att respektera beslutet.
Men när fär vi se en liknande dom mot Island, Norge och Färöarna?

Läs vår hemsida: www.jaktkritiikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.