onsdag 27 augusti 2014

Jaktkritik

Jag har varit borta en tid men under tiden har jag sparat några jaktliga notiser som jag kan kommentera.
Det fösta var en notis i DN (den 20/8-14) som upplyser Sverige att vi inte uppfyller den så kallade Århuskonventionen som innebär att det ska gå att överklaga Naturvårdsverkets beslut i jaktfrågor. EU anser att det ska gå att överklaga och uppmanar Sverige att svara varför denna möjlighet inte finns i svensk lag.
Det framgår inte av notisen vem eller vilka som ska kunna överklaga. Då jag på 1980-talet var ordförande i Upplands ornitologiska föreningen hade vi en del jaktfrågor som berörde duvhöks- grågås- råk- och korpjakt och då vi i föreningen överklagade dessa beslut fick vi veta att endast markägare kan överklaga dylika beslut. Men då markägare ofta också är jägare så gick alltid Naturvårdsverkets beslut igenom. Det vore ju mycket bra om enskilda och/eller föreningen skulle kunna få möjlighet att överklaga jaktfrågor. Jag får kanske anledning att återkomma till denna fråga.
Den andra jaktliga frågan var att jag hörde på radion att 274 björnar skulle få dödas i år. Nu hade dessutom flera länsstyrelser beslutat om att åteljakt skulle få ske i samband med björnjakten. Om nu björn ska jagas, vilket jag inte tycker, så är åteljakten en förbättring. Jag har aldrig förstått motståndet mot åteljakt. Ska ett djur dödas så ska det ske med minsta möjliga stress och största möjliga chans till att djuret dör omedelbart utan skarpskjutning. Jag tror att åteljakten minskar risken för att björnen skadas vilket är utmärkt då björnjakt har alltför stor skadskjutningensprocent vid vanlig jakt.
Enligt min mening så anser jag att endast skyddsjakt på individer som skrämmer människor t ex nära byar eller gör allvarlig skada t ex på renar. Varför ska hundratals ofarliga och icke störande björnar skjutas? Endast för att jägarna inte vill ha dem i skogen. Björnar tar ju älgar vilket jägarna anser tillhör deras mänskliga rättighet att få jaga.


Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ” Jaktkritik- essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.  

tisdag 12 augusti 2014

Jaktkritik

Flera dagar har jag hört en ringduva ropa. Det är alltså en ny häckning på gång. Men samtidigt börjar jaktsäsongen den 16 aug. Vad finns det för något motiv för detta? Här finns ju risken att jakten dödar föräfdrar med ungar i boet. Detta oetiska jaktdatum hoppas jag att de flesta jägare avstår fram att utnyttja men det finns ju alltid jägare som år oetiska. Detta startdatum för jakten på ringduva måste tas bort.
Detta är bara en liten del av alla de avarter som finns i jakten. Tyvärr är alltför få riksdagsledamöter okunniga eller struntar i jakten många skador och lidande för de vilda djuren.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken " Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

söndag 10 augusti 2014

Jaktkritik

Jag såg för några dagar sedan på TV att rådjuren orsakar många trafikolyckor på Gotland. Dessa rådjur har tagits över av samvetslösa jägare. De borde kunnat tänka ut att rådjuren skulle kunna hota människoliv just genom att springa ut på vägarna ocj bli påkörda. snart händer det säkert också att någon människa död t ex genom att försöka väja för det utsprängande djuret. Detta beteende att flytta djur enbart för att främja sin egen jakt som ju oftast händer med vildsvin är helt oacceptabelt.Djuren orsakar trafikskador och annan skada. Men detta är typiskt för många jägare. Jakten står över allt annat. Därför skuttar man olagligen rovdjur framför allt varg, lodjur, björn men också kungsörn och havsörn(!).
Tyvärr är dessa kriminella jägare skyddade av sina kamrater. De "gonar" inte precis som man inte gör i de kriminella gängen. Ytterst få jaktbrott blir därför uppklarade,

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruåådn Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar och jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

måndag 4 augusti 2014

Jaktkritik

Igårskrev tre forskare på DN debatt om att sprida ut fler kronhjortar speciellt i vargtäta områden. Detta skulle medföra att vargen skulle oftare ta kronhjortarna och det skulle alltså bli fler älgar kvar till jägarna. Detta skullei sin tur göra att jägarna blev vänligare stämda till vargen.Kronhjorten skulle inte heller vara till något besvär för skogsägarna eftersom kronhjortarna inte äter unga tallplantor som älgarna gör.
Min tro är att även om det blev fler kronhjortar i skogarna där älgar finns skullesäkert jägarna vara lika oförsonliga mot vargen då nu vargarna tog kronhjortar som byten. Forskarna framhåller i sin artikel att kronhjort är ett eftertraktat byte för jägare.
Jag ser alltså inget som helst nytta med denna utsättning av kronhjortar som föreslås. Kronhjorten är en fritt levande art i Sverige och den kan sprida sig av sig själv även om spridningen är långsam.
Konflikten mellan varg och jägare kan inte avhjälpas genom att föra in fler bytesdjur. Jägarna vill ha alla byten oberoende hur många de är. Jögarna måste inse att de "goda" åren utan rovdjur i Sverige är förbi och jägarnas dödande av våra vilda djur måste minska till gagn för rovdjuren. Det är alltså en mental förändring som måste till i jägarna huvuden.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter" Finns på vår hemsida.

fredag 1 augusti 2014

Jaktkritik

För några dagar sedan läste jag att det kastas drygt en miljard kilo ( en miljon ton) eller ca drygt 100 kg per person i Sverige av det som slaktas (kor, grisar, höns osv), Vad som kastades framgick inte av artikeln men grisfötter nämndes. Jag kan tänka mig att lungor, njurar och levrar också kastas idag mer än det gjordes förr. Vem har ätit oxsvanssoppa nyligen? Idag äter man inte för att bli mätt och få i sig de kalorier som vi behöver utan för att det ska vara gott och att man kan njuta av måltiden. 
Jag skulle dock tro att man försöker använda de ratade delarna av de djur som slaktas till något vettigt och att delarna inte bara får ruttna bort. I ett reportage om ägghönsproduktion sorterades tupparna bort direkt och dessa användes till bränsle. Man kan tycka vad man vill om det cyniska att använda det som en gång varit levande djur till bränsle men vad ska man använda tupparna till i stället. Att föda upp dem till vuxna djur som sedan slaktas skulle enligt reportaget bli för dyrt då de växer långsammare än de broilers som nu är utgångsvara för kycklingkött. Eftersom all mat ska vara billig (den är alltför billig enligt min mening) så skulle inga köpa dessa tuppar. Därför blir de bränsle och förmodligen även de andra osäljbara produkterna. Finns det andra alternativ?
I går läste i DN ( 31/7) att skörden av spannmål kommer att bli rekordstor i år. Men det stod också att den ”största delen” används som djurfoder i Sverige. Detta är ju också ett stort slöseri. Endast 10% av energivärdet kommer till användning vid produktion av kött. Att använda mat som skulle kunna brukas av människor förstör vår jord. Vi i västvärlden använder resurser som det skulle behövas sex jordklot (eller var det tre?) om alla jordens invånare skulle leva som vi gör. Vill vi att de 9 10 miljarder människor som kommer att finnas på jorden om 50 år och om vi vill att de flesta av dessa ska kunna ett drägligt liv så måste vi i västvärlden leva ett mer återhållsamt liv. Alla har vi ett stort ansvar.


Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.