fredag 27 maj 2011

Jaktkritik

jag brukar inte publicera anonyma kommentarer till min blogg men har nu gjort ett undantag beroende på att de inte går att ta på allvar. Svält är den naturliga döden för de allra flesta djur. Skadskjutningar är det definitivt inte. Rådjur får jagas i Uppsala och Gävleborgs län i maj och in i juni.
Skulle en varg vara en intelligent och kännande varelse som förstår sitt handlande moraliskt? Om det så vore skulle den aldrig få dödas. Den kommer ju att vara jämställd med en människa.
Nu till det som jag tänkte skriva om. i en liten krönika av Jan Falk i DN (den 26/5) skriver han om ett besök på Danderyds sjukhus. Han hade tydligen fått besvär med magen och trodde att det var njursten. Men röntgen hittade endast ett blyhagel. Han hade ätit rådjur och på så sätt fått i sig haglat. Vid kontroll med jägaren visade det sig att han som dödat rådjuret alltid sköt med kula. Men han berättade också att han hittat hagel i andra rådjur som han skjutit. Till och med två olika sorters hagel i ett rådjur. 
Jag har under mitt liv med Jaktkritikerna träffat jägare som har ansett att vi borde verka för att förbjuda rådjursjakt med hagel eftersom den jakten innebär alltför många och otäcka skadskjutningar. Kommentaren från jägaren tyder ju också på att så är fallet. Heder åt den jägaren i krönikan som alltid skjuter med kula.
Se gärna vår hemsida: www.jaktkritikerna.se
Vi har även en Facebook-grupp. Gå med i den!

lördag 14 maj 2011

Jaktkritik

Nu har jag läst Ann Heberleins bok "En liten bok om ondska". Boken handlar ju naturligtvis inte om jakt men man kan anknyta till jakt.
I boken citerar AH en historiker Jeffery Burton Russel som definierar ondska på följande vis: "Ondska uppstår då en intelligent varelse avsiktligt och med insikt i handlingens konsekvenser skadar en annan kännande varelse." Enligt denna definition skulle jakt vara en ond handling.
AH anser att det är människor  som onda handlingar kan utföras mot. Hon skriver: "Kännetecknande för onda handlingar är att de orsakar oacceptabla skador som förhindrar människor att leva drägliga liv, de förstör mänskligt liv och ger upphov till onödigt lidande." Samtidigt refererar hon till piskandet av hästar och åsnor för att de ska åstadkomma ytterligare ansträngningar som ondska. Djur är ju också kännande varelser och bör därför naturligtvis inte utsättas för tortyr.
I slutet av boken finns ett kapitel om våld och AH nämner att män står för 90 % av allt fysiskt våld. Journalisten Stephan Mendel-Enk  som skrivit om huliganvåld speciellt inom fotbollskretsar nämner jakt som en faktor identifierar den dominerande manligheten. Det är ju också 90 % män som bedriver jakt. 
Läs också hemsidan: www.jaktkritikerna.se.
'Gå med i Facebook-gruppen Jaktkritikerna

onsdag 4 maj 2011

Jaktkritik

Jag har just läst Björn af Kleens utmärkta bok "Jorden vi ärvde" som handlar bl a om några av Sveriges ca 70 fideikommisser. Denna kvarleva sedan 1700-talet ska avvecklas enligt en lag från 1964. Alltnog fideikommisserna kan förlängas då de har "synnerligt kulturhistoriskt värde". Detta görs också gång på gång men inte ens Björn af Kleen kommer in i dessa herrgårdar. Dessa kulturskatter är alltså bara till för ägarna och deras släktingar. 
Alltnog dessa "kulturskatter" har ofta mycket stor ägor. Många gångar 1000-tals hektar. Dessa stora gårdar är berättigade till mångmiljonbidrag av EU.  Eftersom dessa ägor betraktas som "arbetande kapital" och är befriade från skatt. När nu arvs- gåvo- och förmögenhetsskatten har avskaffats har dessa gårdar mycket gynnsamma skattevilkor. Själva bostadshuset (herrgården) beskattas dessutom med 6 000 kr i fastighetsskatt.  
Allt detta gör att de mycket förmögna skaffar sig en herrgård men till min förvåning är jakten på godset nästan mer betydelsefullt. Som en nybliven godsägare uttrycker det: "Jag var fullt med att reda ut vilka skogspartier som skulle kunna göras om till bra fasansåtar, var de olika viltvattnen, foderplatserna och klövviltpassen skulle placeras. Så fort vi svängt in på Räfsnäs insåg jag att detta var gården jag letat efter".
På Lundsbergs internatskola där många adelsbarn går tar man jägarexamen. På de flesta godsen bedrivs jakt. Tradition? Javisst! Men varför denna utökning med försäljning av jakten? Inkomsterna på godset borde kunna räcka utan detta utökade dödande. Eller hur?