onsdag 25 november 2009

Jaktkritik

I förra veckan visade TV9 tydligen ett program om jaktsafari i Afrika. Jag har inte sett programmet men det skulle tydligen handla om att jägare reser till Sydafrika för att skjuta djur som är uppfödda i inhägnade hägn enbart för att bli troféer. Enligt Hans Kronbrink i DN anser han " verksamheten är svår att kalla jakt". 250 dollar får man betala för ett vårtsvin och mellan 70 000 - 100 000 dollar för en noshörning.
Jag har mycket svårt att förstå kritiken. Varför är det mer förkastligt att betala 200 kr för en uppfödd fasan eller 240 för en uppfödd gräsand i Sverige? Är det för att man får kött av de sistnämnda i stället för en trofée? Människors preferenser är ju så olika och jag kan inte uppröras över att de skiljer sig när det gäller jakt. I Sverige finns det åtskilliga vilthägn där hjortdjur och vildsvin har så liten yta att röra sig på att de måste utfodras. Jakten inom dessa vilthägn är helt kommersiell men har den fördelen att alla djur som skadskjuts på ett mycket lättare sätt kan återfinnas då ytan är begränsad. Jag skulle kunna tro att denna jakt som är ledd av erfarna jaktledare är mycket bättre än den allmänna jakt som sker ute i våra öppna skogar.
I Afrika minskar ju denna troféejakt trycket på en inhemska faunan t ex noshörningar vilket måste vara till en fördel för faunan i stort. Jag hoppas naturligtvis att jakten sker under erfarna jaktledares uppsikt allt för att undvika skadskjutningar som är jakten stora etiska problem.
Se även: www.jaktkritikerna.se

tisdag 17 november 2009

Jaktkritik

I ett nummer av en lokal gratistidning (Mitt i Söderort) finns ett stort uppslaget reportage om fasanjakt utanför Uppsala. Jag kan fråga mig varför detta skall vara infört i denna lokaltidning. Men hur som helst i reportaget skildras en fasanjakt som utförs av 10 personer och tre hundar. Fasanjakten kostar 900 kr plus 200 kr för varje skjuten fasan. Dessutom kostar geväret 40 000 kr så det är ju ett överklassnöje. För det här är verkligen den sämsta av alla jakter. Den är fullkomligt onödig. Fasanerna är uppfödda i burar tills de sätts ut i augusti och skjuts i oktober. Är man mycket sugen på fasankött skulle man mycket billigare och mycket mer humant föda upp dem som höns. Nu föreligger det stor risk för att skadskjuta någon fågel. Detta berörs i slutet av artikeln där jaktledaren får utgjuta sig över vilken medkänsla han har för viltet. 
Men jakten är Sveriges största djurskyddsproblem. Varje år skadskjuts 100 000-tals djur. Skulle all den meningslösa jakten som denna fasanjakt förbjudas skulle djurens lidande och plåga minska drastiskt. 
Se vår hemsida: www.jaktkritikerna.se


tisdag 10 november 2009

Jaktkritik

I fööra veckan hörde jag på radio att jägarna i Norrbotten ville kunna åka skoter när de jagar lodjur. Visserligen framhölls att lodjuret inte skulle skjutas från skotern men lodjuret skulle tydligen uppspåras och kanske upphinnas med skotern. Anledningen var att jägarna ansåg den myckna snön försvårade lodjursjakten.
Ofta undrar jag hur en del jägare är funtade. Ingen hänsyn till de vilda djuren tycks existera. När det är mycket snö har också lodjuren det besvärligare och behöver all den ro för att kunna överleva vintern och då skall de slippa hetsas av jägarnas framfart. I Norrbotten gör inga lodjur någon skada. Norrbottensjägarna kan ju inte ens skylla på att lodjuren tar "deras" rådjur.
Jag hoppas verkligen att Länsstyrelsen i Norrbotten avvisar jägarnas krav.
Lodjuren gör ingen skada och skall fridlysas! Lodjuret är ett av våra vackraste djur och som svenska folket en gång röstat fram som vårt nationaldjur.
Sluta jaga lodjur!
Se också vår hemsida: http://www.jaktkritikerna.se/

tisdag 3 november 2009

Jaktkritik

Jag fick en kommentar till en av mina bloggar som skrev om att några jägare hade varit ute på vildsvinsjakt i juni men skjutit en älg. Glädjande nog hade dessa jägare ställts inför rätta och dömts till 7000 kr i böter för att de jagat älg under en otillåten månad. Som personen i kommentaren skrev, blir man ju livrädd då man hör att jägarte inte kan skilja vildsvin från älgar. Det inträffar ju nästan varje år att jägare skjuter varandra eller andra skogsvandrare ibland t o m med dödlig utgång.
Detta är ju ett mycket allvarligt problem i alla fall i jämförelse med de "felskjutningar" som är legio när jägare är ute på fågeljakt. Åtskilliga fridlysta fågelarter skjuts men i dessa fall då dessa jaktbrott påtalas väljer alltid åklagarna att lägga ner åtalet. De anser att domstolarna inte kommer att fälla jägarna då det är alltför svårt att kräva att jägarna skall kunna skilja de olika arterna åt. Dödandet av fridlysta arter är inget litet problem utan förekommer i stor utsträckning. Jag vet om ett flertal fall där jägare har skjutit toppskarv (fridlyst) i stället för storskarv, sädgås (fridlyst i länet) i stället för grågås, snatterand (fridlyst) i stället för gräsand och skogsduva (fridlyst) i stället för ringduva o s v.
Det enda sättet att bli av med denna kriminalitet är att förbjuda all fågeljakt. Fågeljakten står också för en alltför stor skadskjutningsprocent för att den skall kunna betraktas som acceptabel.
Läs också hemsidan: www.jaktkritikerna.se