onsdag 26 augusti 2015

Jaktkritik

Jag läser idag (26/8) Norrtelje Tidning som kommer gratis i brevlådan under rubriken "Hobby på uppsving". och "Allt fler kvinnor lockas ut i skogen för att jaga". Reporten är på en kurs som ordnas av Jägarnas Riksförbund (allysp det mindre av jägarorganisationerna) tillsammans med Roslagens jakt och vilt. Det är fyra kvinnor som går kursen och två av dem kommer till tals. Den ena säger att "För min del handlar det inte om dödandet. Det handlar om (att) komma ut i naturen och få möjlighet att fälla djur som inte utsatts för dålig djurhållning eller stressande transporter" Egentligen går de(t) emot alla mina principer ,samtidigt är det naturligt" Hon avslutar "Jag är helt osäker på hur jag kommer (att) reagera, om jag är lugn eller bryta ihop totalt"
Den andra kvinnan "Det är ett socialt och spännande sätt att möta naturen"
Samma skitsnack som alla jägare för fram. Naturupplevelsen: "Döda ville vi" som Sven Rosendahl skrev i "Dianas bägare". Sven Rosendahl var en "jakttokig" jägare (som han själv uttrycker det) men som till insikt om vad han höll på med.
Miljontals människor går ut i naturen och upplever stillheten utan öronbedövande brak av skott och djur som snabbt flyr bort skadade eller inte.
Dålig djurhållning? Vad ska man säga om den 100 000.tals djur som skadskjuts vid jakt? Det finns ju Kravmärkta, grisar, kor och kycklingar om man nu måste äta kött. Dyrare visserligen men jakten kostar också mycket pengarUnder vad SCA:s jaktpartajer kostade.
Tyvärr har få människor tillräcklig kunskap om jakt och de avarter som alltid finns vid jakt och de fullständigt onödiga skador på djur och den stress som fällor och drevjakt ställer till med på de vilda djuren. Om detta talas naturligtvis inte på kurserna. De som jagar är oftast okänsliga för djurens lidande. Tyvärr.

Läs vår hemsida: www.jaktkritik.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.torsdag 20 augusti 2015

Jaktkritik

I morse, 20 aug, hörde jag en ringduva hoa. Inget konstigt med det. Men jakten på ringduva börjar den 16 aug. Ringduvan lägger ofta tre kullar varje år och ändå startar jakten den 16:e ! Jakt ska vara förbjuden under häckningstid. Varför denna lust att jaga så att man inte kan vänta en månbad till?
Jag läste för en kort tid sedan Henrik Ekmans "Utsikt från ett torp". Henrik Ekman har ett förflutet som journalist på Svensk Jakt och jagar själv men i boken är han ytterst kritisk till just den tidiga jakten på ringduva men också rådjursjakten på bockar som också börjar den 16 augusti. Råbockarna är just nu i gång med parningen och det är ju synnerligen olämpligt att störa i parningstid. Det här är ju ytterligare ett par avarter som finns i jakten. Men enligt min mening är det mycket små förändringar och det vore en enkel sak att ändra på jakttider som dessutom upprör jägare.
Henrik Ekman anser också att den utbredda vinterutfodringen för dovhjort och vildsvin borde förbjudas då den endast är till för att gårdarna som bedriver utfodringen sälje sin jakt och vill ha så täta stammar som möjligt. De tillresta jägarna vill naturligtvis få många skottillfällen och inte resa hem utan något i bagaget. Både dovhjort och vildsvin är till stor olägenhet för skogs- 0ch markägare. Hargs bruk där jag bor under somrarna har sina dovhjortar och vildsvin i ett vilthägn och då påverkas inte omgivningen. Varför har inte alla denna lösning.
Även om Ekman har sina negativa synpunkter på delar av jakten så förordar han att vargstammen i Sverige ska vara 400-500 djur. Han tycker att detta vore en bra kompromiss som båge vargkramare, jägare och fårägare skulle kunna enas om. Men när man diskuterar långsiktig bevarandestatus så måste man ta hänsyn till den "effektiva populationsstorleken" som vi genetiker säger. Den effektiva populationsstorleken är i dag ca 20 ynglande par. För att en populatin ska vara säker måste minst 50 par finnas och då förutsätts i jämnt inflöde av besläktade vargar. För att det ska bli helt säker att vargen kommer att finnas i 100-tals år måste några hundra par finnas. Men det kommer vi väl aldrig att få uppleva.

Läs vår hemsida: www.jaktkritik.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.tisdag 11 augusti 2015

Jaktkritik

För några dagar sedan såg jag att Naturvårdsverket gett tillstånd till att det dödas 226 björnar i Sverige i år. Detta är den lägsta antalet sedan 2007.
Jag har alltid tyckt att Naturvårdsverket inte har rätt kompetens i alla fall inte när det gäler jaktbeslut. Den andra möjligheten är att de tjänstemän som beslutar tar hänsyn till opinionen hos jägarna. Oftast är de som avgör dessa beslut också själva jägare vilket inte alltför osannolikt påverkar besluten.
Det allvarliga med dessa fluktuerande storlekar på rovdjursstammarna är att den genetiska variationen minskar. När dessutom björnen består av minst två olika genetiska populationer är det mer allvarligt. Avskjutningen är också felaktig då fler hanar (52%) skjuts än honor.
Jag kan förstå samers frustration då björnar kommer upp i fjällen då vanorna ska föda. Men skyddsjakt ska naturligtvis vara den åtgärd som ska vidtas och inte denna allmänna jakt. Jägarna i allmänhet har inte dessa problem. Älgar är inte jägarnas ägendom och skulle älgarna bli färre så får de finna sig i detta. Men kommer någon björn ner i ett samhälle eller by så ska naturligtvis denna björn avlägnas. Människor ska inte behöva känna sig rädda för att skadas. Jag anser att våra rovdjur inte behöver jagas. Vi kommer aldrig att få "för många" rovdjur. Se på de rovdjur som finns i afrikanska nationalparker. 100 000-tals antiloper, gaseller, zebror m fl men hor många lejon, geparder, leoparder och andra rovdjur finns det?

Läs vår hemsida: www.jaktkritik.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.

fredag 7 augusti 2015

Jaktkritik

I samband med den eventuella pilbågsjakten så finns det en notis i DN (7/8-15) om att en man sitter anhållen för att det förmodas att han skjutit en ren med pilbåge i Idre i norra Dalarna.
Brottsrubriceringen är djurplågeri och stöld.
Enligt en presstalesman för polisen är "ren ett tamboskap och omfattas inte av jaktlagen och därför är det inget jaktbrott".
Men det intressanta i sammanhanget är att mannan är anhållen för djurplågeri. Men tanke på att det eventuellt ska bli tillåtet att jaga med pilbåge så tycks inte Naturvårdsverket anse att jakt med pilbåge är djurplågeri. Mycket märkligt! Men förhoppningsvis så kommer remissinstanser att tala om för tjänstemännen på Naturvårdsverket att jakt med pilbåge är just djurplågeri och att den jakten inte ska tillåtas.


Läs vår hemsida: www.jaktkritik.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.tisdag 4 augusti 2015

Jaktkritik

För någon tid sedan ville en medlem i Fb-gruppen Jaktkritikerna inte vara med beroende på att det ibland fanns så otäcka bilder på döda/skadade djur. Det är otäckt och jag vill att jakten ska minska för att fler vilda djur ska kunna leva ett så behagligt liv som möjligt utan skottskador och stress som sker under jakt.
Hon ville också att bara några få jägare skulle få döda de vilda djur som var sjuka och skadade och de som kommit in i tättbebyggt samhälle och inte kunde ta sig ur detta.
Jag tror inte detta är möjligt. Både älgar och vildsvin kan göra stor skada både i skog och mark men också i trafiken men personskador och ibland också dödsfall. Med en mer tillåtande attityd till rovdjur framför allt varg skulle dessa problem naturligtvis minska betydligt men vem tror att det kommer att ske?
Jag vet andra som anser att den "nödvändiga" jakten ska ske med professionella jägare. Men det är inte heller troligt. Gissningsvis deltar 100 000 jägare i älgjakten. Anta att de avsätter 40 timmar per år.Med enmycket billig timpenning á 100 kr blir det 400 milj. Visserligen får man lite älgkött men jag antar att staten anser att de 100-tals miljonerna kan användas bättre till skola och omsorg.
Skulle man anställa de bästa jägarna t ex 10 000 behövs 10 ggr längre tid och säkert större ersättning, traktamenten och bilkostnader. Det ärsvårt att hitta ett bättre alternativ om man vill undvika jakt mer än mitt förslag att öka vargstammen och kanske också björnstammen.
Finns det andra möjligheter?


Läs vår hemsida: www.jaktkritik.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.