lördag 23 februari 2013

Jaktkritik

För ca 30 år sedan var jag ordförande för Upplands ornitologiska förening. Och eftersom jag bodde i Uppsala i 40 år blev jag naturligtvis bekant med fågelskådare och många av mina kamrater delar mitt stora intresse. Alltnog jag har fortfarande kontakten med föreningen och jag får fortfarande andra ornitologiska föreningars tidskrifter då det finns ett utbyte mellan många ornitologiska föreningar av respektive tidskrift. Detta utbyte håller dock på att avvecklas då de lokala tidskrifterna sällan har något att tillföra andra föreningar. Så ska det naturligtvis vara. En lokal tidskrift ska vara för de som bor i området även om det då och då finns artiklar i tidskrifterna som har mer allmängiltig prägel.
I tidskriften Milvus (Fåglar i Småland) (Milvus syftar på (röd) glada (Milvus milvus) som tidigare var en tämligen vanlig fågel i Småland men numera är betydligt sällsyntare i detta landskap) står det om ett "positivt samarbete" mellan fågelskådare och jägare.
Samarbetet går ut på att jägarna lämna uppgifter till fågelskådarna om observationer av skogshöns (orre, tjäder och järpe) och örnar då de står på pass. Detta låter utmärkt och ägnar sig jägarna enbart att jaga älg och låter bli skogshöns eller att sabotera häckningar av örnar är det bara att hoppas att även jägarna tycker att det är värdefullt trots att de inte tycks vinna något i samarbetet.
En kommentar till min skrivning "sabotera häckningar av örnar" så finns det i tidskriften, som ägnar stor del av utrymmet åt örnar i Småland, uppgifter på att 35% av örnar som upphittats 2012 hade skador som tydde på illegal jakt. Under en längre tid (1993 - 2011) är det 6% som dödas genom tjuvjakt. Annan förföljelse upptäcks också då t ex boträd sågas ner. Många örnar dör också genom att de äter skadskjuta  djur och på så sätt får i sig blyhagel.

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna

torsdag 21 februari 2013

Jaktkritik

Som läsare av den här bloggen säkert vet skriver jag inte alltid om jaktens avarter utan jag har ett övergripande engagemang för djurens välbefinnande.
När jag därför läser om att Morrissey (indiepopsångare) har förbjudit korvförsäljning och sett till att McDonald´s inte finns på hans uppträdande så blir det den "första köttfria spelningen någonsin i anläggningen" som det står i tidningen. Detta har inte ens sir Paul McCartney lyckats åstadkomma.
Morrissey kommenterar det hela med: "Jag ser inte på detta som en seger för mig, utan en seger för djuren".
Hoppas att hans fans tar intryck.

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna

söndag 17 februari 2013

Jaktkritik

Jag hörde på radion att Jordbruksverket har infört nya bestämmelser för hunddagis och hundhotell. Nu måste dessa verksamheter ha fönster så att hundar (katter) få ljus hela dagarna. Det räcker inte att hundarna kommer ut i dagsljuset under 2 timmar då de motioneras.
Jag anser att djurskydd behöver förbättras på många punkter och djur ska inte på något sätt lida eller inte kunna hämmas i sina naturliga beteenden. Men här tycker jag att Jordbruksverket har gått för långt.  10 000 tals människor arbetar utan dagsljus varje dag och varför skulle hundar må sämre än människor i liknande miljöer? Det viktiga är väl att hundarna kommer ut på promenader och förhoppningsvis får mer utlopp för sin energi på helger då ägarna själva ta hand om sin hund.
Tänk om Jordbruksverket ägnade sig lite åt jakten som verkligen stressar och skadar djur så att de lider. Men här finns det alldeles för starka grupper som skulle motsätta sig förändringar och det är säkert Jordbruksverket medvetna om.
Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna

tisdag 12 februari 2013

Jaktkritik


Naturvårdsverket har helt fel i sin syn på hur den svenska vargstammen ska kunna öka och få bättre genetisk status. 
I sitt senaste beslut skulle 16 vargar i revir där den genetiska inaveln var speciellt hög få skjutas. Nu blev endast tre av dessa vargar skjutna innan jakten förklarades ogiltig. Självfallet kommer den föreslagna jakten att fördömmas och Sverige kommer kanske att dras inför EG-domstolen av EU då den strider mot EU:s habitatdirektiv.
Naturvårdsverkets beslut har ingen som helst biologisk eller genetisk bakgrund. De forskare som Naturvårdsverket grundar sin bedömning på är inte genetiker och har tidigare gjort uttalanden som strider mot verdertagen vetenskaplig kunskap.
För det första så är inte alla vargar identiska trots att de är inavlade. Varje varg kan ha värdefulla gener och med en reduktion av antalet vargar kan dessa gener förloras. 
För det andra så minskar populationens storlek vilket leder till att riskan för att populationen förlorar gener av en slump ökar, Detta är ett fenomen som kallas genetik drift vilket innebär att risken för förlust av gener ökar då antalet individer minskar. Man kan likna gener hos en individ med att individen har "krona" och "klave". Risken för att bara "krona" kommer upp vid en singling är större om få singlingar sker. Få singlingar kan liknas vid få individer. Skulle sedan "krona" och "klave" inte var 50:50 som skulle innebära att alla individer i populationen skulle ha både "krona" och "klave" (vilket aldrig är fallet) utan kanske 1:100 så blir riskan för en förlust av den sällsynta genen oerhört mycket större i en liten population. 
För det tredje kommer en liten population som är inavlad oftare att träffa på en närstående individ än då populationen är stor; t ex ett syskon i stället för en kusin. 
För det fjärde så är Naturvårdsverkets beslut att tillåta jakt på värdefulla vargar som invandrat öster ifrån naturligtvis helt fel. Även om opinionen är stark från framför allt samer så måste samerna ersättas så att den svenska vargstammen får den påfyllning av nya gener som är nödvändig för att stammen kan överleva på sikt.  
För det femte så måste vargstammen var på en minimum av 150 avlande par för att på 100 års sikt kunna klara sig utan utdöende med med någorlunda stor säkerhet. För att kunna uppnå detta antal så måste fler myndigheter och politiker inse att jägarna inte äger djuren och att jägarna inte ska bestämma hur den svenska faunan ska vara sammansatt.
Se hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna

fredag 1 februari 2013

Jaktkritik

Jag läser i DN (31/1) att Jägareförbundet, glädjande nog, minskat sitt medlemsantal med 16 000 sedan 2007. I dag är de knappt 180 000 personer. I artikeln framgår också att Jägareförbundet också räknar in barn som har anslutits som familjemedlemmar. Hur många de är av de ca 18 000 ungdomar, dom registrerat i medlemsantalet framgår inte. Jägareförbundet menar att de fått 8000 nya ungdomar sedan 2007 men hur många som är barn står det heller inget om.
Kvinnorna blir fler och av de 15 000 som är medlemmar har 3 000 tillkommit de senaste fem åren.
Varför är det så roligt att döda djur så att även kvinnor anser sig behöva jaga?

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna.