fredag 29 mars 2013

Jaktkritik


Nu är det långfredag och jag och min sambo väntar på att hennes båda barn och ett barnbarn ska komma och äta en måltid. 
Min smabo har köpt lamm ("för det tillhör påsken") även om ingen av oss är religiös. Miljömässigt är väl lammkött OK men hur de levt och behandlats vet varken hon eller de som sålde köttet.
Nu är det väl så att ska man bjuda på något "gott" (fint?) så måste man ha kött. Jag tror att det är en föreställning som 95 % av mänskligheeten delar. Tyvärr. Ni som läser Jaktdebatt och har läst ett antal av mina tidigare bloggar vet att köttätande inte bra för varken djur eller människor. Många djur lider i djurfabriker, vid transporterr och vid slakten och vid jakt av stress och skadskjutningar. Människors köttkonsumtion leder till ofta till fetma genom hamburgare, korv mm och till magproblem vid ätandet av rött kött. Men detta är ju individuella val och det är väl ingenting att moralisera över men däremot skapar djuruppfödningen stora miljöproblem med klimatpåverkande gaser (metan från kor) och uppodlandet av marker som skulle kunnat användas till odlandet av människoföda. Omvandligsprocenten av t ex majs till griskött eller soja till nötkött är mindre än 10 % vilket ju är ett oförlåtligt slöseri av resurser då miljarder av människor svälter. Dessutom förbrukar djuruppfödningen stora mängder vatten som mer och mer blir en bristvara på jorden. I många länder är det tillåtet att tillsätta antibiotika till djurfoder vilket skapar multiresistenta bakteristammar som våra idag existerande läkemedel inte rår på. Många anser att dessa s k MRSA-bakterier är mänsklighetens största fara i framtiden. 
Mycket av det jag skrivit ovan gäller naturligvis inte jakten. Men eftersom jag är jaktkritisk så finns ju skadskjutningar och stress och den odemokratiska makten att jägarna får bestämma hur den svenska faunan ska vara sammansatt. Varför ska 400 000 djur få skjutas för att sedan kastas på sophögen? Varför får fåglar skjutas som knappast ger något kött och vilkas popuationer minskar när biotoperna, som de är anpassade för, förstörs? Men så länge det inte får finnas tillräckligt med rovdjur så måste, anser jag, älg och vildsvin jagas. Dessa arter skulle annars orsaka alltför stora skador i trafik, skog och på odlade marker. Men "utbytet" i kött av jakten är naturligtvis försumbart. Jag läste någonstans att medeltalet kött som jägarna fick ut av sin jakt var 40 kg. Då jägarna är knappt 300 000 och Sveriges befolkning drygt 9 miljoner så skulle köttet om de utdelades till alla bli ca ett kg per år. Nu äter svensken 85 kg kött så köttmåltiderna skulle alltså bli mycket sällsynta.
Det finns också mycket viktiga moralfilosofiska frågor hur vi hanterar och tänker om djur.
"The question is not, can they reason? nor Can they talk? but, Can they suffer" den klassiska frågan av 1700-tals filosofen Jeremy Bentham är ju fortfarande den helt berättigade frågan.  I nr 3 1997 i Jaktdebatt skrev läraren i praktisk filosofi Hans Mathlein en ingående artikel om vår moral och vår syn på djur. Så gott som alla som skrivit i Jaktdebatt har berört detta problem och Pelle Strindlund bemöter på ett utomordentligt sätt argumenten för vårt förtryck av djur i sin bok "Jordens herrar" och argument för att inte äta djur finns i Foers "Äta djur" och Lintons "Veganer - de som stör".
Men jag ska vara ärlig. Min sambo äter vegetarisk kost sju dagar i veckan (jag lagar maten). Hon kan ibland komplitera måltiden då hon dricker vin med en bit lax, kyckling eller sällsynt ekologiskt lammkött. Miljömässigt bra hur har djuren haft det vid uppfödning och slakt?  
Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna   

fredag 22 mars 2013

Jaktkritik

Jag hörde i radio att LRF och jägarna i Värmland skulle skicka en nota till Naturvårdsverket på 42,5 miljoner kronor för att jaktarrenderna hade minskat eftersom många jägare valde att jaga på andra ställen . Jägarnas val av jaktområden skulle bero på att de inte kunde jaga med hund i Värmland då risken för att vargar skulle ta deras hundar.
Nu är det ju naturligtvis ett jippo från jägarna= LRF och inte ens landsbygdsminister Eskil Erlandsson eller miljöminister Lena Ek är så dumma att de betalar ut skattemedel till sådan kompensation som ju dessutom är helt fiktiv.
Kompensation för förlorade rekreationsvärden skulle ju lika gärna kunna utgå till oss som anser att jakten minskar våra rekreationsvärden. Jag hittade på nätet en undersökning som ansåg att jägarens rekreationsvärde var 7000 kr / år (köttvärde var 4000 kr). Skulle detta värde också gälla för oss som kanske är minst 1 miljon skulle ju staten betala 7 miljarder!
En ytterligare märklig uppgift i radioinslaget är att vargarna skulle vara ett stort hot mot jakthundarna är en överdrift. Det dör fler hundar under själva jakten och många fler dör genom att de påkörs när de springer över vägar i samband med jakt. Det vore därför rimligt att jägarna slutade att jaga med hundar. Denna åtgärd vore mycket bättre än att tro att vargar är det största hotet.

torsdag 21 mars 2013

Jaktkritik

I en liten notis i DN läser jag att Amanda Jenssen, The Soundtrack of Our Lives, Regina Lund och Arch Enemy stöder djurens rätt med samlingsskivan "Artiskter mot speciesism".
Alldeles utmärkt men när kommer artister och andra "kändisar" att uppmärksamma den onödiga och många gånger plågsamma jakten för vilda djur?
Enligt mitt sätt att se det är det fyra fundamentala orsaker för att minska den svenska jakten.
Djuren plågas och lider svårt av skadskjutningar och stress vid jakt.
Ca 400 000 av de skjutna djuren används inte utan kasta på sopbacken vilket är oerhört oetiskt. Detta sker endast för att jägarna inte vill ha dessa djur i markerna.
Jägarna äger inte djuren och ska därför inte ha företräde att bestämma vilka djur och i hur stora populationer det ska finnas i den svenska naturen.
Detta företräde minskar för oss natur- och djurvänner upplevelser i naturen och vi är många fler än jägarna.

Besök vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna.

lördag 16 mars 2013

Jaktkritik


    1. Omfattande tjuvjakt på rovdjur där sameby betalat jägarna - Ođđasat sverigesradisida/artikel.aspx?programid=2327&artikel...28 jan 2013 – Sameradion kan nu avslöja en omfattande tjuvjakt på rovdjur. rovdjur av ...
     1. Får man jaga rovdjur? - forskning.se

      1. www.forskning.se/.../rovdjur/.../farmanjagarovdjur.5. ...
       1. Tjuvjakt på rovdjur är ett stort problem. Enligt rovdjursforskarna på Grimsö forskningsstation dör varje år drygt 20 vargar, 100-150 lodjur och 50 järvar till följd av...
          1.  
             1. Det här är ett per rubriker som jag hittat på nätet. Alla är överens om att tjuvjakten är omfattande men är mycket svår att beivra. Man är lojal mot de som bedriver tjuvjakten eftersom man sympatiserar med ändamålet att få behålla så många renar eller andra värdefulla jaktbara djur. Det enda jag kan se är att minska den legala jakten. Risken blir ju annars den att legal jakt plus den illegala gör att rovdjursstammarna blir för små och kommer att ha svårt att upprätthålla gynnsam bevarande status som det heter på byråkratspråket
                      1. Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna

tisdag 12 mars 2013

Jaktkritik

Jag hörde just på radions OBS (12/3), som har en serie om maten vi äter, två inlägg om hallal- och kosherslakt.
Hallalslakten ökar i Frankrike men inte beroende på religiösa orsakar utan på grund av att den är billigare för slakterierna. Jag är okunnig på vilket sätt de både slaktsätten skiljer sig åt men jag har för mig att djuret dödas genom att man i båda fallen skär halsen av djuren och låter dem förblöda. Slakten är inte tillåten i Sverige utan att djuren bedövas först vilket renläriga inte accepterar.
Alltnog det intressanta var att en rabbin berättade att jakt inte är tillåten för judar då jakten innebar skadskjutningar som kan göra att djuren lider i många timmar innan det dödande skottet kan ges. Skadskjutningar kan ju också medför att djuret kommer undan men inte överlever på sikt på grund av sina skador. Rabbinen menade att den judiska traditionen var mycket inriktad på att djuren inte ska lida och det fanns flera bestämmelser i Talmud som reglerade slakt.
För många år sedan hörde jag en historia, som jag naturligtvis inte vet om den är sann, om att det i Israel finns en hjortart vars population, liksom våra älgar måste begränsas genom jakt. Men eftersom judar inte får jaga så utfördes denna decimering av araber. Men då araberna äter hallalkött så sköts hjortarna i benen varefter skytten rusade fram och skar av halsen på hjorten så att den förblödde. Knappast det minst skonsamma sättet att jaga. Kanske judarna som inte vill att djuren lider skulle sälja jakten till de kristna.

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna

  

lördag 9 mars 2013

Jaktkritik

Det är enligt min mening det enda som Naturvårdsverket kan göra, nämligen att söva ner vargen i Junsele för att på nytt flytta den. Man kan alltid ifrågasätta det etiska att söva en varg fyra gånger men det är mycket bättre att göra ett försök till än att skjuta den. "Finns det liv finns det hopp" skulle man kunna säga.
Jag har flera gånger hävdat att varg igår i den samiska kulturen men att de ekonomiska förluster som en enskild renägare kan orsakas bör ersättas av staten. Det görs också men många samer anser att ersättningen bara ersätter den förlust som de gör i förlorad försäljning av kött och inte det merarbete som vargen orsakar. Men det här är det som jag anser ingår i kulturen med renskötsel. Varg har under tusentals år levt på renar och ingår så att säga i den ekologiska balansen för arten ren. Bertil Haglund visade redan på 1960-talet att de renar som rovdjuren tog var i sämre kondition än renar som t ex hade blivit överkörda av tåg. Jag tror att samerna har liten förståelse bland många svenskar för att de vill ha en renskötsel utan rovdjur. Men för att kunna hävde sin särart tror jag att de skulle vinna på att i större utsträckning på acceptera rovdjur som järv, björn och varg. Lodjuren ingår inte som ett naturligt inslag i fjällfaunan utan är ett skogsdjur som borde vara fredat i den övriga delen av landet. De jägare som ondgör sig över lodjuren beskattning av rådjur borde inte få gehör för sin frustration. Rådjuren "tillhör" lodjuren mer än de tillhör jägarna.
Frågan om var junselevargen ska placeras kan vara svår att ange. Men självklart ska den placeras där det finns bra förutsättningar för att den ska kunna få tag i byten men också där den könsmogna vargen kan finna en partner. Min kännedom om vargrevir och nyetablering av dylika är mycket små men för experter på Naturvårdsverket borde det inte finns alltför stor problem att finns lämplig plats. Den planerade flytten måste lyckas annars tror jag vargen försvinner spårlöst. SGT finns alltid närvarande.

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna

söndag 3 mars 2013

Jaktkritik


I en recension av Hillevi Ganetz´s "Naturlikt. Människor, djur och växter i SVT:s naturmagasin" (Gidlunds förlag)  skriver Sverker Lenas (DN 2/3) bl a "Ett storstadstypiskt jaktmotstånd tittar ofta fram mellan raderna. Ibland annat tolkar Ganetz jägarnas begrepp viltvård som en eufemism för att skjuta djur för nöjes skull, uppenbarligen ovetande om viltvårdens bidrag till biologisk mångfald (jämfört med exempelvis modernt jordbruk)."
Jag vet inget om Sverker Lenas men är övertygad om att han är jägare, annars skulle han aldrig uttryckt sig på detta sätt. Jag tycker att Lenas borde gå en kurs i ekologi eller ringa till någon ekolog och ta reda på fakta. 
Viltvården omfattar rävar, grävlingar, nötskrikor, kråkor, fiskmåsar mm mm. Omkring 400 000 individer (en tredjedel av alla djur som dödas vid jakten i Sverige varje år är) ingår i den s k viltvärden. På 1960-talet då Sverige hade små populationer av varg, björn och lodjur var ju den biologiska mångfalden mindre än i dag. Då rävskabben härjade som värst i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet var det kanske något fler harar (även om detta inte visar sig i Jägareförbundets jaktstatistik) men detta innebär ju inte någon större biologisk mångfald. Just för att öka den biologiska mångfalden införde man varg i Yellowstone nationalpark och det finns fler exempel på att rovdjur ökar den biologiska mångfalden genom att mer selektivt döda sina bytesdjur och på så sätt ge en mer naturlig sammansättning av de olika djurstammarna. 
"Viltvård" är den mest oetiska jakt som bedrivs. Båda de stora naturskyddsorganisationerna (Naturskyddsföreningen och Sveriges Ornitologiska föreningen) har ett krav att viltvården ska förbjudas. Det som skjuts ska konsumeras! Men alla de djur som dödas i viltvården kastas på sophögen. Det är inte för nöjes skull som jägarna jagar dessa djur (alla djur jagas för nöjes skull och inte av plikt eller för skyldighet mot samhället) utan för att de inte vill ha dessa djur i naturen. 
Jag frågar mig alltid: varför ska jägarna bestämma hur den svenska faunan ska vara sammansatt? Jägarna äger ju inte djuren. Vi som är natur- och djurvänner är många fler och har en helt annan syn på djuren än jägarna. Dessutom skadskjuts ett mycket stort antal av dessa djur. Vid en undersökning visade det sig att ca 40% av de rävar som fångades och sedan röntgades hade påskjutits tidigare. Alla skador är naturligtvis förödande för de djur som lever ett mycket hårt liv i naturen där födan alltid är svåråtkomlig.     
Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna