onsdag 28 september 2016

Jaktkritik

Det är inte alltid lätt att hitta ämnen att skriva om utan att upprepa sig. Men nu tar jag chansen att göra lite reklam för ett förslag till studiecirkel som kanske någon (några) kan tänka sig att starta redan i höst.

Jag har tänkt att förslå en studiecirklel ska presenteras i decembernumret av Jaktdebatt. Jag kommer att hänvisa till lämplig styrelsemedlem i Jaktkritikerna för de som kan tänka sig att bli ledare för en grupp så att de kan få tag i medlemmar på orten där de bor eller i närheten.
Du som läser denna blogg kanske redan nu tycker att en studiecirkel är en trevlig ie kan ju ta kontakt med mig t ex på hans.ryttman@telia.com.

Boken som ska diskuteras är ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns att köpa på vår hemsida www.jaktkritikerna.se

Cirklarna anmäls till de lokala Studieförbundet (eller annat) men Studieförbundet kräver att godkänna cirkeln. Det finns säkert inga problem med ämnet men de kanske kräver att alla som vill ska få vara med. Detta kan ju i vissa fall innebära att jägare vill vara med för att sabotera diskussionerna. Hur ett sådant problem kan lösas måste diskuteras med Studieförbundets ledning. 

Cirkeln måste ha minst fem deltagare med ledaren som ingår som deltagare. Sammankomsterna ska vara 10 om 2 x 45 (ev 3 x45 min) för att statliga bidrag ska kunna utbetalas t ex för kurslitteratur, ledararvode och ersättning till inbjudna gästföreläsare eller studiebesök.


FÖRSLAG TILL OLIKA CIRKELSAMMANKOMSTER

På den första sammankomsten ska ala presentera sig och försöka förklara varför de har velat gå på cirkeln.  Berätta gärna om ni har någon kunskap eller erfarenhet av jakt själv eller i släkten. Hur har dessa erfarenheter påverkat dig. 
Ledaren ska också presentera cirkeln och diskutera om andra delar ska tas upp och i vilken ordning. Diskutera förslag om inbjudna gäster eller studiebesök. 

jJaktens avarter.

I kapitlet finns flera olika olämpliga typer av jakt. Diskutera om det finns fler. Jakt på arter som endast jägarna vill ha bort från sina marker, fällor och andra. Diskutera vilka avarter som är värst. 

Jakten, kultur eller instinkt?

Jägare hävdar ofta att männoskan alltid har jagat och det finns genetiskt hos alla. Diskutera varför färre än 3% av Sveriges befolkning jagar och ännu färre kvinnor. Kan man överföra jakt till samlande av diverse prylar eller strävan från vissa män att få höga positioner?

Finns det ett överskott att jaga?

Många jägare anser att de endast tar överskottet som finns i skogen. ”Djuren är en förnyelsebar resurs”- Diskutera vad är en resurs, är levande varelser en resurs? Finns det ett  överskott? Hur fungerar ett naturligt system? Våra småfåglar jagas inte t ex talgoxe eller lövsångare, Varför finns det inget överskott av dessa arter?

Om skadskjutningar

Alla vet att djur skadskjuts vid jakt. Jägareförbundet anser att det behövs utbildning. Men hur mycket utbildning behövs för att inga djur ska skadskjutas? Se på vår hemsida om de undersökningar som finns i Sverige på skottskador. Se också på SVA:s hemsida om vargjakten 2015 då 44 vargar sköts ochvad den efterföljande analysen av kropparna kom fram till. Vad tycker du att man kan göra åt problemey?

Djur som mat

Jägare hävdar ofta att jakt är ekologiskt. Visserligen äter djuren ”ekologiskt” ute i skogen men kan stress och skadskjutningar ingå i det ekologiska. Besök gärna en ekologisk bonde som föder upp kor eller grisar och ta reda på hur dessa djur lever och dödas.I detta sammanhang läs gärna Pelle Strindlunds ”Jordens herrar”.

Jakten är Sveriges största djurskyddsproblem

Alla anser inte det. Diskutera andra problem med djurhållning. Diskutera djurskyddslagstiftning. Varför finns inte de bilda djuren med? Läs www.aftonbladet.se/debatt/debattamne/artikel12156068. 

Författare och jakt

Kommentera de olika författarnas åsikter. Känner du till fler författare som tagit upp jakten och diskuterat dess konsekvenser? 


Du kan söka på olika ord som du är intresserad av t ex djurslag, rättsfall, skadskjutningar, dödade i trafiken. Pröva olika ord som du kan förkniooa med jakt och se vad som kommer fram. Alla kan här bidra med olika tema och framföra sina åsikter. 
Ledaren bör avsluta kursen med en utvärdering och få förslag till förbättringar.

Det finns många böcker om jakt men den enda som jag känner till som bara handlar om det negativa med jakt är Barbro Eklunds (f d strelseledamot) ”Jakten - ur psykologisk och social synpunkt” Larsons förlag 1977. Finns troligen på biliotek

Lis Gålmark tar upp jakten i ett kapitel i boken ”Djurrätt”Nya Doxa förlag 1998. Lisa Gålmark har också skrivit ”Djuretik”. 

lördag 17 september 2016

Jaktkritik

Jag har nog aldrig berört de fångna djuren som finns på zoologiska inrättningar, cirkusar och djurparker. Oftast försvaras dessa fängelser för djur med att djurparken bedriver avel på utrotningshotade djurarter. Om de enbart hade dessa djurarter skulle jag kunna acceptera detta men alltid har de många fler arter. Naturligtvis beroende på att man vill ha publik för att kunna få ekonomi i verksamheten. Men alla dessa djur har haft ett annat liv antingen i ett annan inhägnad eller värre hämtats från naturen.
Enligt jaktlagen är fångst en jakt och därför blir dessa insamlingar angeläget att diskutera. T o m ringmärkning av fåglar även om dessa aldrig behålls utan släpps omedelbart så måste ringmärker ha en licens.
För en tid sedan hörde jag att djurvänner i USA hade fått till stånd att de akvarier som har späckhuggare som attraktion måste stänga då detta ansågs vara djurplågeri. Hur har dessa stora djur kunnat fångas? Nu var problemet hur och var dessa djur skulle ta vägen. Förhoppningsvis skulle djuren få det bättre i frihet än instängda i alldeles för små bassängar. Det hörde sig om ca 50 individer och någon lösning presenterades inte.
Jag undrar i vilket syfte alla dessa djurparker har. Även alla barn har ju i dag tillgång till realistiska filmer som visar alla tänkbara djurarter i sin rätta miljö och visar sitt rätta beteende. Jag minns från besöken på Skansen når jag var barn och såg en isbjörn som gick fram och tillbaka samma sträcka hela tiden och hela dagen jag var på Skansen. Stackars djur!
Alla dessa djurparken och andra inrättningar med instängda djur borde diskutera deras berättigande. Hoppas alla djur får vara i frihet.

Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida www.jaktkritikerna.se. Gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna.

torsdag 8 september 2016

Jaktkritik

I går hörde jag på Dagens Eko en liten debatt mellan chefredaktören för "Norran" (Sundsvall?) som bestämt att inte ta in trofébilder på döda djur. Ett mycket klokt beslut eftersom trofébilder försöker glorifiera jakten och de "duktiga" jägarna som dödat en stor älg eller björn.
Mot sig hade redaktören en ordförande från något lokalt jägareförbund.
Ordföranden tyckte att man visst skulle visa bilder från jakt men angav inte vad som skulle visas.
Jag förmodar att han inte tyckte att man skulle visa skadskjutna djur som ju drabbas av jakten. Det är 100 000-tals djur som skadskjuts varje år i den svenska jakten. (Se vår hemsida för mer information: www.jaktkritikerna.se). Även den jakten som diskuerades , Älgjakten, skadskjuter ca 15% av älgarna vilket Jägareförbundet själva har uppgett.Jag inser att vi måste tillåta älgjakt idag för att minska trafik- och skogsskador eftersom vi inte har tillräckligt många vargar som skulle kunna reglera älgstammen bättre och mer naturligt. Men att betrakta den som en "resurs" som metaller eller träd som ordföranden gjorde anser jag ytterst  nedlåtande och oempatiskt då det rör sig om levande och kännande varelser. Jag antar att man måste vara mycket känslolös som jägare annars skulle man inte vilja döda djur.

Köp boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida: www-jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna

måndag 5 september 2016

Jaktkritik

Jägarna har det för jobbigt.
Först hörde jag att de måste skära bort stora köttstycken från sina dödade djur för att inte bli blyförgiftade. Det finns kopparkulor som går att använda men de sliter på bössans pipa så att bössan inte kan användas så länge som det var tänkt. Det verkade vara att välja mellan pest och kolera.
Det andra som jägare kan råka ut för är dålig hörsel- Därför har många klokt mod g skaffat sig hörselskydd. Men nu räcker det inte utan de måste skaffa sig ljuddämpare. Fördelaktigt var också att ljuddämparna också gav mindre rekyl.
Det tredje bekymret är att det nu har blivit för varmt för jägarna i norra Sverige. Hundarna orkar inte skringa lika mycket som förr.
Stackars jägare! Ett enkelt sätt att slippa alla dessa problem och bekymmer är att sluta jaga. Älgstammen kan vargar klara av mycket bättre också till nytta för älgarna som då snart får naturlig könsfördelning och åldersammansättning vilket de nu inte har efter jägarnas hantering vid sin jakt.

Köp boken "Jaktkritik - essärer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida www.jaktkritikerna.se. Gå också med i Fb-gruppen Jaktkritikerna.