torsdag 26 juni 2014

Jaktkritik

Jag kan inte de krav som Krav ställer på behandlingen av kor och grisar för att de ska bli Kravgodkända. Kanske Fridens liljor har rätt Men jag vet att Hargs bruk (norra Uppland) har enligt uppgift ca 500 kor som går hela sommaren och långt i på hösten med sina kalvar och korna har mycket stora marker att röra sig inom. Kanske 25 kor går på 1/2 km2. Det är klart att de är instängda men jag tro att de känner sig ganska fri på dessa stora ytor. Harg tar även sitt hö från gödslade marker så jag tror att de är Krav-märkta men jag vet inte vart deras kött kan köpas.
Jag är som sagt vegetarian och är det främst av miljöskäl och även Krav-märkta kor producerar metan.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-guppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

tisdag 24 juni 2014

JaktkritikI

I midsomras kom en kompis och jag att tala om att det kommer nog att bli ett fint svampår i år eftersom det har regnat så pass mycket i juni. Då kom han att berätta om att när han plockade trattkantareller efter 1986 (efter tjernobyl) så fick man lämna in för becerell - mätning gratis på kommunen. Då hade han 80 000 becerell per kg för hans torkade svamp. Sedan minskade mångden ganska snabbt och efter några år fick man ingen gratis bestämning av radioaktiviteten.och han uppfattade då att det var fritt fram att äta svampen.
I samband med den höga aktiviteten av cesium så infördes det vårjakt på rådjur eftersom rådjuren äter svamp på höstarna och då får i sig stora mängder cesium. Jägarna skulle då slippa att kasta det förorenade köttet och rådjuren skulle kunna beskattas på våren då radioaktiviteten var ofarlig.
Alltnog så finns denna jakt kvar trots att det nu är 30 år sedan Tjernobyl-olyckan. Samerna kan sälja sitt renkött utan problem och då antar jag att cesiumhalten i rådjursköttet också är ofarligt. Men ändå kvarstår tillståndet med vårjakten. Helt obegripligt.
När jag kontakter Naturvårdsverket har de ingen aning om cesium-halter utan hänvisar till jägare i Gävleborg. Den jägare jag får kontakt med påstår att de gör regelbundna kontroller och att vårjakten är nödvändig men några analysresultat vill han inte lämna ut.Jag tvivlar på att jakten är nödvändig i alla fall i de län som den nu tillåts i. Se nedan
Västerbottens-, Västernorrlands-, Gävleborgs-, Uppsala- och Västmanlands län. Hornbärande djur,  även 1 maj - 15 juni.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

fredag 20 juni 2014

Jaktkritik

Jag läste idag att Livsmedelsverket rekommenderar att ingen ska äta mer än 600 g kött varje vecka.  Vetenskapliga studier visar att kött (rent kött och charkuterier) ökar risken för tjocktarms - och ändtarmscancer men även ger högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar liksom typ-2 diabetes. I Sverige dör 6000 människor i tjocktarms- och äntarmcancer varje år och tillhör de vanligaste cancerformerna.
Jag är vegetarian men inte huvudsakligen för att det främjar min hälsa utan mest av miljöskäl även om jag självfallet att den industriella hanteringen av våra husdjur försvann. Det finns ju idag Kravmärkt kött så de djurskyddsaspekter som finns i stort kan elimineras.
Men som sagt miljö är för mig mycket viktig. Idisslare som kor och får producerar metangas som är upp till 40 gånger farligare för växthuseffekter än koldioxid. Grisar äter en mängd produkter som vi människor mycket väl skulle kunna äta som majs och korn. På de arealer som dessa grödor odlas skulle också kunna användas till annan människoföda som bönor, linser mm.  Även kor lär behöva extra proteiner som soja som vi mycket väl skulle direktkonsumera utan den förlust av energi som det innebär att korna först äter sojan.
Många anser att köttet från jakt är ekologiskt. På sätt och vis är det det men när man vet om de 100 000-tals skadskjutna djur som jakten orsakar varje år bortfallet detta alternativ. Dessutom ger jakten 1,5 - 2 kg kött per år och individ i Sverige och jag antar att de flesta inte skulle nöja sig men den lilla köttbiten. Visserligen vore det bra om köttkonsumtionen minskade men inte att köttet kommer från jakt.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik -essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

Jaktkritik

Hörde idag på radio att Öland har fått in vildsvin. Eftersom Öland har stor delar av skyddsvård natur och att det är förhållandevis många bönder vill de flesta att vildsvinen skjuts bort. Men det vill naturligtvis inte jägarna.
Man tvistar om på vilket sätt vildsvinen har tagit sig till Öland. Hur långt kan de simma och kan de springa över isen? Ofta är ju isen uppbruten och vildsvinen måste då simma bland isflaken. Men som på många andra håll kan jägare ha flytta vildsvin till Öland.
Nu gäller frågan om vildsvinen tagit sig till Öland på ett naturligt sätt eller inte. Om de kan anses tagit sig till Öland på egen hand behövs det ett riksdagsbeslut för att kunna utrota dem från ön. Detta vill de flesta på ön liksom Naturvårdsverket. Om de är ditförda så skulle en utrotning inte vara olaglig.
Det är märkligt att så fort ett rovdjur gör skada så finns det alltid personer som vill utrota rovdjuren men om jägarna vill ha vildsvinen kvar på ön så ska det till ett riksdagsbeslut för att rädda stora och unika naturvärden.
Vildsvinen är inte naturliga på ön. Karl XI lär ha infört vildsvin på 1600-talet för sin jakt men bönderna lyckades på 1700-talet få bort dom. Låt bönderna och Naturvårdsverket rädda Ölands natur!

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

måndag 16 juni 2014

Jaktkritik

Jag fick för någon dag sedan en kommentar från en anonym jägare som påstod att om inte jägarna sköt kråkfåglar skulle alla småfåglar försvinna.
Jag ser detta som ytterligare ett bevis på att många jägare är okunniga i biologi.
Jag brukar hänvisa dessa jägare till våra nationalparker så att de kan se vilken stor och diversifierad fauna som där finns då ingen jakt har bedrivits på närmare hundra år. Gå gärna i Sarek genom Rapadalen och beundra de stora, orädda och vackra älgarna. Sarek är också ett av Sveriges rovdjurstätaste områden även om en viss olaglig jakt bedrivs. Mer kända är ju de afrikanska nationalparkerna som ju vimlar av rovdjur och andra arter, Jag är övertygad om att ingen sett någon förändring i fågelbeståndet då sparvhök och duvhök fridlystes 1967. Dessa två arter är ju specialiserade på fåglar som byten.
I ett försök på Öland försökte man öka häckningsframgången för ett antal vadarearter genom att skjuta bort kråkor, rävar och grävlingar. Man hade då ett eferensområde där ingen jakt bedrevs. Utfallet på häckningsframgången blev lika dåligt i båda fallen. Det är ofta andra orsaker till minskningar hos arter framför allt väder och vind men ofta mänskliga aktiviteter som förändrade brukningsmetoder inom jord- och skogsbruk. Jakt har ju även i Sverige orsakat utrotandet av varg, bäver och till utrotnings gräns grågås. Idag är jakten på tigrar och noshörningar hotade av jakt som dock är illegal.
En orörd natur utan jakt och inga stora ingripanden i djuren biotoper skulle göra den biologiska mångfalden större och individrikare.

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar och jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

torsdag 12 juni 2014

Jaktkritik

Jag läser idag i DN (12/6-14) att man hittat en skjuten lappuggla i Norrbotten.
Vem har vapen för att kunna göra detta? Jo, jägare. Vem har så lite kunskap om vad man skjuter på? jo, jägare. Lappugglan är en sorkspecialist som inte konkurrerar med jägarna på något sätt. Dessutom hade lappugglan ungar i boet och lappugglan är en skydda art varför denna jakt utan tvekan måste betraktas som ett grovt jaktbrott. Hoppas att polisen filmer denne gärningsman. För det är jag helt säker på att det är en man bakom geväret.
Ungarna kommer nog att överleva då de har placerats ut i andra lappugglebon; en unge i fyra andra bon. Tur att det finns duktiga ornitologer och som har ögonen med sig.

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Läs gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

måndag 9 juni 2014

Jaktkritik

Naturskyddsföreningen (SNF) har antagit en ny jaktpolicy. Den gamla är väl ca 10 år gammal (jag sitter på landet och har inte tillgång till mitt ex av den gamla). Den nya policyn är betydligt utökad och betonar bevarandeaspekten mycket kraftigt. Den allmänna jakten på djur som inte är hotade berörs i detaljfrågor.
Jag har många invändningar i den antagna policyn men kan också godta många skrivningar. Jag kan inte diskutera alla de skrivningar som finns i det 16 sidiga dokumentet men några som jag anser att det är viktigt att opponera mot.
”All viltförvaltning ska kännetecknas av stark hänsyn till djurskyddsaspekter. Risken för skadeskjutning ska minimeras.”
Senare i dokumentet finns förslag till skytteprov och ett påpekande att Naturvårdsverket rekommenderar att skott ska avlossas på 20 m håll vid jakt på gäss och rådjur. Men inga straff finns och ingen kan kontrollera att skotten inte avlossas på för långt håll eller i fel situationer.Det enda som kan minska skarpskjutningarna är att minska antalet arter som får jagas.
”Rika viltstammar erbjuder viktiga och värdefulla ekosystemtjänster, såväl miljömässigt som ekonomiskt. Det finns flera skäl att nyttja de resurser som vilda djur kan bidra med. Utgångspunkten för allmän jakt och licensjakt ska vara att bytet tas tillvara för nyttoändamål.”
Jag vänder mig stark mot att kalla levande kännande varelser som ”resurs”. Det var så man såg på slavar på 1700- och 1800-talet. Dessutom undrar vad som menas med ”nyttoändamål”. Är det att använda ett rävskinn till dörrmatta som jag har hört någon gjort. I det gamla policydokumentet stod det att bytet skulle konsumeras vilket är rimligare.
All användning av blyhagel ska omgående förbjudas.”
All hageljakt borde förbjudas. Alla andra hagel än bly innebär större skadeskjutningsprocent.
Användningen av fällor för rovdjur som lo, grävling och mård liksom fällor och snaror för räv ska förbjudas.”
Varför inte snaror för ripor? Dessa snaror kan orsakar oerhörda långa dödskamper. Det märkliga är att då SNF förslår en mängd åtgärder för godkännande av fällor. Varför?
SNF påpekar också att jägarna inte äger djuren. Men kopplar detta enbart till att jägarna ska dela med sig till andra organisationer av de avgifter som de betalar in för sin jakt. men ingen kommentar att jägarna inte ska bestämma hur den svenska faunan ska vara sammansatt. Jakten ses enbart ur jägarnas perspektiv. Tyvärr.
Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter” Finns på vår hemsida.
torsdag 5 juni 2014

Jaktkritik

Jag hittade denna länk på Lottas inlägg på Jaktkritikerna. Läs länken.

http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/oetisk-pilbagsjakt-borde-motarbetas

Det är glädjande att Naturskyddsföreningen intresserar sig för något av jaktens avarter. När jag för några år sedan ville ha med SNF på en debattartikel om den s k viltvården, som SNF tar avstånd från i sin jaktpolicy, så ville de inte vara med.

Alltnog när pilbågsjakten var på tapeten i slutet av 1990-talet var det Jaktkritikerna som såg till att den aldrig blev verklighet. Vi gick ut med insändare om denna förestående jaktform och jag var själv nere i Växsjö på Naturmorgon och debatterade med dåvarande ordföranden i Bågjägarförbundet Georén och han fick där visa hur effektiv compoundbägen var genom att sjuta igenom en telefonkatalog (om någon minns hur tjock en sådan var). Jag minns inte nu om det var Växsjöområdets katalog eller någon annan. Pilen gick igenom katalogen men detta säger ju inget om att pilen effektivt skulle döda djuret. Georén framhöll att "det är ingen konst att döda ett rådjur på 50 meter men konsten med pilbågsjakt är att komne djuret på 20 meters håll". Och här ligger problemet med pilbågsjakten. Det är svärjer att döda ett djur med pilbåge och därför ska inte pilbågar vara ett vapen som får användas i jakten.
Dessutom framgår ju kalt att pilbågsjakten inte är jakt för att skaffa sig kött utan ska vara en lek. Gamla karlar ska leka indianer.
Vid ett tillfälle fick också JG, GW och Lorenzson (?) visa i "Grabbarna på Fagerhult" visa i TV svårigheten att träffa med pilbåge då en pilbågsskytt skulle träffa ett äpple, som skulle motsvara ett rådjurs hjärta. Bågskytten missade äpplet med flera försök.

Jaktkritikerna framhöll dessa brister i pilbågsjakten vid vårt avståndstagande som vi skickade till Naturvårdsverket som då avslog förslaget att göra pilbågsjakten laglig i Sverige. Varför jag är övertygad om att just vi i Jaktkritikerna gjorde att pilbågsjakten förbjöds är att Naturvårdsverket använde många av våra formuleringar  och argument i sitt avslag. Säker kan man ju aldrig vara men sannolikheten är stor. att jag har rätt.

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.