måndag 9 juni 2014

Jaktkritik

Naturskyddsföreningen (SNF) har antagit en ny jaktpolicy. Den gamla är väl ca 10 år gammal (jag sitter på landet och har inte tillgång till mitt ex av den gamla). Den nya policyn är betydligt utökad och betonar bevarandeaspekten mycket kraftigt. Den allmänna jakten på djur som inte är hotade berörs i detaljfrågor.
Jag har många invändningar i den antagna policyn men kan också godta många skrivningar. Jag kan inte diskutera alla de skrivningar som finns i det 16 sidiga dokumentet men några som jag anser att det är viktigt att opponera mot.
”All viltförvaltning ska kännetecknas av stark hänsyn till djurskyddsaspekter. Risken för skadeskjutning ska minimeras.”
Senare i dokumentet finns förslag till skytteprov och ett påpekande att Naturvårdsverket rekommenderar att skott ska avlossas på 20 m håll vid jakt på gäss och rådjur. Men inga straff finns och ingen kan kontrollera att skotten inte avlossas på för långt håll eller i fel situationer.Det enda som kan minska skarpskjutningarna är att minska antalet arter som får jagas.
”Rika viltstammar erbjuder viktiga och värdefulla ekosystemtjänster, såväl miljömässigt som ekonomiskt. Det finns flera skäl att nyttja de resurser som vilda djur kan bidra med. Utgångspunkten för allmän jakt och licensjakt ska vara att bytet tas tillvara för nyttoändamål.”
Jag vänder mig stark mot att kalla levande kännande varelser som ”resurs”. Det var så man såg på slavar på 1700- och 1800-talet. Dessutom undrar vad som menas med ”nyttoändamål”. Är det att använda ett rävskinn till dörrmatta som jag har hört någon gjort. I det gamla policydokumentet stod det att bytet skulle konsumeras vilket är rimligare.
All användning av blyhagel ska omgående förbjudas.”
All hageljakt borde förbjudas. Alla andra hagel än bly innebär större skadeskjutningsprocent.
Användningen av fällor för rovdjur som lo, grävling och mård liksom fällor och snaror för räv ska förbjudas.”
Varför inte snaror för ripor? Dessa snaror kan orsakar oerhörda långa dödskamper. Det märkliga är att då SNF förslår en mängd åtgärder för godkännande av fällor. Varför?
SNF påpekar också att jägarna inte äger djuren. Men kopplar detta enbart till att jägarna ska dela med sig till andra organisationer av de avgifter som de betalar in för sin jakt. men ingen kommentar att jägarna inte ska bestämma hur den svenska faunan ska vara sammansatt. Jakten ses enbart ur jägarnas perspektiv. Tyvärr.
Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter” Finns på vår hemsida.
1 kommentar:

  1. Det blir svårt att sitta när man försöker sitta på 2 stolar som jag tycker att SNF försöker göra när de inte ens vill ta krafttag mot nöjesjakten.Därför är jag inte medlem längre i SNF. Man får inte vara så rädd för att mista de medlemmar i naturskyddsföreningen som är jägare att de inte vågar ta riktig ställning för de vilda djuren. Det blir inte trovärdigt och för varje jägare de försvarar mister de kanske 10 andra betalande medlemmar. Nöjesjakten måste bort. Det går inte att kalla jakten i Sverige för viltvård. Det är ju nästan bara nöje och för mig handlar det bara om ren ondska när man ens vill döda djur för att det är roligt. Kan inte ens förstå hur folk som gör detta är funtade. De saknar helt respekt för själva livet.

    SvaraRadera