söndag 29 november 2015

Jag såg för någon dag sedan att Leif GW Persson "rasade" över att EU föreslog psykets av alla jägare.
GW kan vara lugn. Ingen regering skulle lägga en krona (eller euro) på något sådant.För det första så är ju kritikerna för att betraktas som psykiskt sjuk mycket stora. Se min förra blobb om pojken som slog ihjäl katter. För det andra så finns det redan idag en skyldighet att bedöma personers lämplighet att inneha skjutvapen näs psykiska besvär upptäcks. Det är de läkare som få hand om dessa fall som ska göra denna bedömning men tyvärr är en del läkare fega och vågar inte ta dessa beslut.
Nu finns det naturligtvis en hel del jägare som borde bedömas störde i så hög grad att de inte skulle få jaga. Men psykiskt sjoks kan de kanske inte bedömas. Jag tänker på de somär fanatiska rovdjurshatare och som bedriver illegal jakt på vargar, lodjur, björnar och järvar. Dessutom de jägare som skjuter 100-tals djur som ärver, grävlingar, kråkor m fl. Dett hat eller tro på att de gör en insats är naturligtvis befängt. De är fundamentalister som IS-krigare eller Tea Party medelmmar som skjuter människor på abortkliniker i USA. Deras våld är av samma ursprung även om våldet mot djur accepteras men inte mot människor.
Bortsett från dessa fanatiker så finns det också många jägare som är olämpliga. Det är de som skjuter hellre än att ta hänsyn till djurens bästa. Är man inte 100 procent säker på att man dödar djuret med ett skott ska man självfallet avstå från att avlossa skottet. Nu skadskjuts 100 000-tals djur varje år. Det måste betyda att väldigt många jägare borde tänka om och fråga sig om de ska gå ut i skogen med en bössa i hand. Nöjet att döda får inte överskugga omsorgen för djurens att inte lida och plågas.Jakt är ingen nödvändighet och heller ingen mänsklig rättighet.
I det här sammanhanget har jag tänkt på den då och då debatterade frågan om koscher och halal slakt. Koscherslakt är förbjuden sedan 1937 och som många ser som en eftergift till nazitysklans. Jag vet inte skälet till att koscherslakt förbjöds då men idag hävdas den av djuriska skäl. I Sverige måste djuret vara medvetslös innan de avlivas vilket inte är fallet vid koscherslakt men vid halalslakt. Men varför tillåts jakt?Varför görs skillnad på vilda djur och husdjur?
Jag tycker detta är synnerligen märkligt.

Läs vår hemsida: www.jaktkritik.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.

fredag 27 november 2015

Jaktkritik

Jag har många gånger undrat varför sällskapsdjur och husdjur behandlas annorlunda än de vilda djuren. Sällskapsdjur och husdjur är ägda av någon medan de vilda djuren tillhör alla medborgare, men är detta det som gör vår fättstillämpning så olika?
Jag läste i tidningen om en yngling (ung vuxen som man nu tydligen ska säga) som dödat ett okänt antal katter. Han hade slängt dem i väggen eller dränkt dem. I atyikel stod det också att han ansågs inte vara allvarligt psykiskt sjuk. Nu krävs det ju enorma krav för att man ska anses psykiskt sjuk i svenska domstolar så denna diagnos säger ju inte så mycket.
Alltnog, hur snabbt djuren dog, alltså om de pinades eller inte är inte väsentligt i denna rättegång utan endast att ynglingen tagit livet av katterna. Detta är alltså brottet. Troligen var katterna ägda och han hade ju då stulit dom men detta är inte brottet utan att han dödat dem.
Jämför man de drygt en miljon djur som dödas genom jakt i Sverige varje år och där 100 000-talas djur skadas och plågas i timmar så anses detta helt OK.Varför? För att jakt är en tradition!
Jag är övertygad om att de allra flesta reagerar med avsky då de läser om kattmördaren men få bryr sig om de vilda djuren. Jag tycker att det är mycket märkligt. Många har naturligtvis ett förhållande till katter, många hatet dom (Yngligne?) men många älskar katter. De vilda djuren känner vi inte och det är kanske det som gör människor attityder till dem som svala eller obefintliga. Det är tragiskt men kanske omöjligt att ändra på.

Läs vår hemsida: www.jaktkritik.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.

söndag 22 november 2015

Jaktkritik

EU vill förbjuda halvautomatiska skjutvapen. Svenska Jägareförbundet profeterar naturligtvis.
Enligt tidningsuppgifter lär det finnas 100 000-tals dylika vapen hos de svenska jägarna. Som jag förstår rör det sig om kulvapen som kan laddas med sex patroner och till skillnad från automatiska vapen så måste skytten trycka på hanen varje gång som ett skott avlossas. På de gamla mausergevären måste ju också en mantelrörelse göras för att ett nytt skott skulle kunna avlossas vilket naturligtvis fördröjde möjligheten till ett nytt skott.
Men varför måste jägare kunna avlossa upp till sex skott i en tämligen tät följd? Jag anser att de jägare som anser detta vara nödvändigt borde ta sig en rejäl funderade om de är lämpade att jaga. Kan man inte döda ett djur på ett eller två skott så är man helt olämplig och borde avstå från jakt. Jag vet att en mycket stor del av de vargar som dödades i vintras sköts med 3 , 4 , 5 eller sex skott. Jag kallar detta djurplågeri. Speciellt eftersom den här vargjakten är fullständigt onödig. Jägarna äger inte de vilda djuren och ska inte heller bestämma hur en svenska faunan ska vara sammansatt. Skyddsjakt på enstaka individer som orsakar allvarliga skador måste anses vara en tillräcklig åtgärd för att skydda tamboskap som ännu inte har fått upp de elstängsel som skyddar djuren.

Läs vår hemsida: www.jaktkritik.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.

torsdag 12 november 2015

Jaktkritik

Jag vet att det oerhört svårt att beräkna olika aktivitets miljöpäverkan. Transporter står för en stor del av Sveriges koldioxidutsläpp. Självfallet bedrar transporterna till slakterierna till dem. Men också de 100 000-tals jägare som åker till sina jaktpass. Det skjuts ju drygt 1 miljon djur varje år u Sverige. Dessutom använder man traktorer för att föra ut t ex älgkropparna till de anläggningar som finns för styckning. För den övriga jakten är också blyspridningen i naturen att ta hänsyn till. Dessutom leder denna blyspridning till sekundärförgiftningar som drabbar framför allt rovdjur som äter dessa blybemängda kroppar eller lättare ha möjlighet att fånga de skadade djuren.
Om man ska äta djur (som jag tycker man inte ska) så ska man välja KRAV- märkta djur från hemslakterier. Det är nog det mest miljövänliga köttet.
Läs vår hemsida: www.jaktkritik.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.


tisdag 10 november 2015

Jaktkritik

Jag ät tacksam för påpekandet som den anonyme kommentatorn gjorde att jag identiskt nog skrev att det fanns 5000  kor i Sverige. Min angiva siffra hänför sig till antalet mjölkbönder. Antalet kor är enligt den senaste statistiken från Jordbruksvarket 338 000 mjölkkor. Antalet mjölkbönder minskar i snabb takt men de som överlever skaffar sig fler kor och antalet kor minskar därför inte lika snabbt det är väl också de små jordbruken som lägger av först.
Men med detta sagt så blir ju inte jakten mer miljövänlig än den konventionella kohållningen. Dessutom anser jag att de stora antal skarpskjutningar som ingår i jakten mycket väl kan likställas med den stress som djuren utsätts för vid transporter och i slakthuset.
Dessutom finns det ekologiskt uppfödda kor som slaktas i hemslakterier. Visserligen dyrare men vad kostar inte viltkött?

Läs vår hemsida: www.jaktkritik.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.

söndag 8 november 2015

Jaktkritik

Jag har tidigare skrivit många gångar om köttätande (t  ex den 21/12 2013 men sök för fler bloggar i ämnet genom sökningsfunktionen). Idag skriver DN (8/11-2015)  om köttätande och dess påverkan på klimatet. För mig är det inget nytt som presenteras.
Men jag tänker på att jägare och senast också Åsa Romson tror och även anser att det vilda djuren är mer ekologiska än de som produceras i det svenska jordbruket. Men det är kan inte vara sant. Hjortdjur som älgar, rådjur är idisslarare och producerar metangas som korna. Vi har ca 300 000 älgar och kanske 500 000 rådjur i landet plus de dovhjortar och kronhjortar. Det påstås att det finns 5000 mjölkkor i Sverige och kanske lika många köttdjur. Det är klart att våra hjortdjur producerar betydligt mer metangas än våra kor. Att äta älgkött i stället är alltså ingen fördel miljömässigt. Jägare hävdar också att de vilddjuren slipper stress vid transporter och vid slakterierna. Men de nämner inte och vill inte kännas vid att djuren också stressas vid jakten genom hunder och drav som föser djuren fram till skyttarna. Dessutom så såras många då skotten inte är dödande och det lidandet kan bara i timmar innan hund har tillkallats och djuret påträffats. Skulle slaktarna sära och på annat sätt sakd djuren innan slakt skulle slakteris
t stängas omedelbart. Jakt är trots allt en hobby ett nöje och skulle behöver alltså inte utföras, och ändå tillåts detta djurplågeri.
Jag vill naturligtvis inte att hjortdjuren ska utrotas utan att rovdjuren, varg, björn och lodjur ska sköta balansen i naturen. På detta sätt skulle vi få en mycket mer biologisk balans med friskare och mer funktionsdugliga djur. Vandra i Sarek och se älgarna där! Ytterligare vinster med att minska hjortstammarna än att tallplantorna inte äts upp är att andra trädslag som rönn (bär för fåglar) och asp (för hålhäckare) skulle bli tillgängligare för bl a fåglar.

Läs vår hemsida: www.jaktkritik.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.