söndag 31 maj 2015

Jaktkritik

Jag slutade på universitetet för drygt 10 år sedan. När jag jobbade på universitetet läste jag ofta Journal of Wildlife Management och skriv också några sammanfattningar av några artiklar som jag läst i tidskriften i Jaktdebatt. Tidskriften är den enda som jag känner till som mer regelbundet tar upp jakt och dess påverkan på vilda djur.
Sedan jag slutat på universitetet har jag inte orkat åka dit för att läsa tidskriften. Men nu finns den på nätet men man kan dock bara läsa "abstracts". Det gör att det ibland blir svårt att förstå vad författarna menar och ibland finns endast ett procenttal angivet men inget antal på vilket procenten är beräknad vilket gör det omöjligt att bedöma storleken på stickprovet.
Jag gör nu några sammanfattningar av sammanfattningarna på några som jag tycket är relevanta uppsatser som berör jaktens påverkan på vilt. Allt är taget från J.Wildl.Manage. och jag skriver bara volym, nr och sidor för det som vill ha mer information.

I en tidigare blogg framhöll jag att jakt alltid innebär en minskad population s k additivitet alltså att jakt dödar fler an den naturliga dödligheten skulle göra. Men jakt dödar också individer som ändå skulle dö naturligt vilket gör att det inte går att plussa på jakttrycket till den naturliga dödligheten. Om den naturliga dödligheten är t ex 40% och jakten tar 20% av populationen så blir inträden totala dödligheten 60% utan 0,4x 0,2 = 0,08 eller 8% högre än den naturliga alltså totalt 48%. Men denna förklaring så är det lätt att förstå att med lägre jakttryck desto svårare att fastslå additivitet då också den naturliga dödligheten kan vara svår att bestämma.

I en artikel (Vol.68 (nr 4) 2004) fann man att "black-tailed deer" hanar visade additivitet för jakt. Här var jakttrycket högt med 68% resp. 44% av den totala dödligheten i de två områden som undersöktes.

I ett par andra studier på kalkon fann man ingen additivitet men jag förstod dock inte resonemanget. Kanske någon annan läsare begriper
 "Male wild turkey mean annual survival did not decrease as fall hunting season length increased. In contrast, band-recovery rates increased as the length of the fall season increased. If band-recovery estimates indexed hunting mortality, then hunting mortality increased as length of fall hunting season increased. Moreover, if band-recovery rates represented hunting mortality, then the constancy of survival estimates among areas with different lengths of fall hunting season, coupled with the pattern of band-recovery rates, suggest that fall hunting mortality is not additive for male wild turkeys in Virginia and West Virginia, USA." Vol.68(2) 2004
Den andra artikeln (Vol.72(1) 2008) fann man att jakten måste begränsas till ≤ 9% men då tar man hänsyn till att vårjakt tillåts. Under vilket tid detta avser framgår dock inte av sammanfattningen.

I ytterligare en uppsats studeras morkulla som har minskat de senaste 35 åren. Man ville se om jakt kunde vara orsak till detta. Man jämförde två områden och 913 morkullor märktes så att man med radiotelemetri kunde användas för att studera överlevnad. I området utan jakt (uppdelad i tre delar) dog 74 morkullor och i det andra (uppdelat i 4 områden) dog 65 en naturlig död men 37 sköts. här fann man att jakt inte minskade överlevnaden. Här kan jag tycka att underlaget är svagt och med små stickprov är det alltid svårt att påvisa skillnade mellan populationer. Med ett svagt jaktryck är det som jag redovisat svårt att konstatera additivitet. (Vol.69(4).2005).

Läs vår hemsida: www.jaktkritik.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.


fredag 29 maj 2015

Jaktkritik

Ännu en bilaga till DN som handlar om "skogen". I det sammanhanget måste (?) tydligen en jägare få uttala sig. Nu är det inte Jan Guillou eller Leif GW Persson som uttalar sig märkligt nog utan en annan TV- "kändis" från TV4 Thomas Ekberg. Han är lika hycklande som alla andra jägare naturligtvis.  Inte ett ord om de 100 000-tals skadskjutna djur somjakten innebär med det lidande som de medför för de sårade djuren eller de andra rovdjuren som bldir sekundärförgiftade och dör av blyet som de får i sig när de äter av de skadeskjutna djuren.  Men det har jag aldrig sett någon jägare diskutera så varför skulle denna jägare gör det?
Men Thomas Ekberg hycklar och är oärlig i andra uttalanden i intervjun. Han börjar intervjun med att  säga "Det är en självklarhet att ta tillvara på bytet, det är det som ger oss rätten att jaga".  och ... "vilt ska vårdes hela vägen från skogen till köket". Men när han får frågan om vargar så framhåller han att de måste "förvaltas" vilket är en omskrivning av jägare att de måste dödas i obestämt antal så att jägarens får behålla "sina" älgar och andra eftertraktade jaktobjekt. Här finns det ingen logik och det kan man väl inte heller begära av en inbiten jägare. Hyckleriet fortsätter när TE framhåller att..."har provat jakt efter i princip alla svenska viltarter och provat alla jaktmetoder vi har" Här han han tydligen jagat rävar, grävlingar, kråkor m fl som jag omöjligen kan tänka mig att han dragit hem till köket. Dessutom har han bedrivit fälljakt som som nästan bara bedrivs på rovdjur och som är mycket stressande för djuren som fastnat i fällorna där de ofta förstör klor och tänder i sina försök att ta sig ur fällan.Det skorrar ytterst falskt när TE säger att "Det är inte mängden vilt som är det primära eller hur mycket vilt man fällt, det är hela naturupplevelsen, vandringen och spänningen". Så säger alla jägare. Men varför förstöra friden och njutningen med ett antal skott som skrämmer bord alla djur runt om och senan se ett blodigt djur ligga på marken. Vilken naturupplevelse! Vilket hyckleri! "Döda ville vi!" som författaren Sven Rosendahl skrev i sin uppgörelse med jakten i boken "Dianas bägare".

Läs vår hemsida: www.jaktkritik.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.

söndag 24 maj 2015

Jaktkritik

Först vill jag tala om att jag inte tycker att man ska äta djur. Det lär ha framgått för alla som har läst min blogg en längre tid. Med detta sagt så kan jag skriva följande.
Vissa människor äter grisar, andra inte, Vissa äter hundar, andra inte. I andra samhällen äter man ormar, apor insekter mm, i andra samhällen gör man det inte. Allt beror på den kultur man lever i.
När allt detta är sagt så blev jag fundersam när jag såg ett, som jag tyckte, ett snyftreportage i TV för några dagar sedan. Det handlade om en svensk kvinna som räddade hundar från att slaktas o Kina. Jag trot att om någon kom till Sverige och räddade grisar från slakt skulle den personen anses något konstig. Jag kan tänka  mig att kineser ser denna kvinna som också något märklig. Allt beror på kultur.
Jag antar att alla köttätare tror eller i alla fall hoppas att djuren har det bta under sin levnad och att slakten är snabb och smärtfri. Nu är det väl inte så alla gånger men köttätarna accepterar dagens status och jag antar att kineser är lika svenskar i detta fall.  Varför gör nu TV ett dylikt reportage? Jag tror att dat beror på att hundar äter vi inte utan har dem som sällskapsdjur och de är mycket älskade och att det nu var en svensk som tog hand om hundarna.
Men i Sverige har vi mycket större moraliska problem med djur. I den så kallade viltvården dödas 350 000 djur bara för att jägarna inte vill ha dem i skogen och de äts inte eller på annat sätt tas till vara. 70 000 rävar, 35 000 grävlingar, 9000 fiskmåsar dödas varje år och 10 000-tals skadskjuts med stort lidande och ett betydligt osäkrare liv om de inte avlider av sina skador. När såg ni ett reportage om detta?Jakten är det största djurskyddsproblemet i Sverige men ingen talar om det. Märkligt.

Läs vår hemsida www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken: "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter" Finns på vår hemsida.

 

söndag 17 maj 2015

Jaktkritik

Jag har skrivit om jaktens påverkan på jagade populationer flera gånger förut och det finns ett helt kapitel i min bok "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter" (se nedan). Alla jägare vet naturligtvis om att jakten minskar kopulationerna som jagas. Annars skulle de inte jaga rovdjur eller bedriva "viltvård" och skjuta rävar, fiskmåsar, grävlingar eller nötskrikor. Men märkligt nog så har ett par personer med akademiska titlar påstått annorlunda då med förordat jakt på duvhök och lodjur. Personen som ansåg att duvhök skulle klara sig bättre mon den jagades på vintern är inte verksam numera men däremot den personen som hade samma åsikt om lodjur. Jag vill inte kalla dem forskare även om de hade fått "fina" titlar och det vore mer passande att de degraderades och borde ha förlorat sina titlar men tyvärr finns inte denna möjlighet. Vi vet ju att lodjurspopulationen har halverats just beroende av jakten och jag undrar om den personen som föreslog jakt tror att jakten var för liten för att lodjuren skulle klara sig bättre.
Varför jag än en gång tar upp det självklara att populationer minskar vid jakt är att jag hittat ännu en vetenskaplig artikel som bevisar den s k addetiva effekten av jakt. Med addetivitet menas alltså att dödligheten blir större än den skulle vara om populationen fick var opåverkad. Det är ju så att, många djur död framför allt på vintern, och om jakt bedrivs så skjuts också djur som även annars skulle ha dött. Om jakten bara dödade dylika djur skulle jakten inte innebär några synliga förluster i jämförelse med en icke jagad population men det är självklart att även djur som skulle ha överlevt också dödas. Skulle jakten vara kompensatorisk skulle andra individer kunna överleva beroende på att konkurrensen skulle minska då jakt bedrevs. Det är denna mekanism som de nämnda personer menar skulle inträffa om populationer jagas. Men så är alltså inte fallet. Detnaturliga urvalet gör att djur som inte klarar t ex en vinter inte gör det trots att populationen inte tät och konkurrensen liten.
I den uppsats som jag hänvisar till undersöktes vitstrupig vaktel (Colinus virginianus)
Forskarna skriver: "Den skattade vinteröverlevnaden var 47,9% i områden där jakt inte bedrevs och 20,9% där det jagades..... Våra resultat tyder på att jakten var addetiv till normal dödlighet". (min översättning).
 WINTER SURVIVAL AND ADDITIVE HARVEST IN NORTHERN BOBWHITE COVEYS IN KANSAS. JOURNAL OF WILDLIFE MANAGEMENT 68(1):94–100

Läs vår hemsida: www.jaktkritik.se och gå med i Fb-gruppen jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida 


söndag 10 maj 2015

Jaktkritik

Jag läste för någon dag sedan om en lantbrukare som fått fem får rivna till döds och 15 får skadade. Han gick efter sitt gevär och sköt hundarna (!). Det var han i sin fulla rätt att göra och har naturligtvis inget åtal att vänta. Men han sade sig tro att det var vargar.
Min kommentar är att jag har bara sett vargar på zoo och innanför hägn. Men jag är övertygad om att kunna skilja vargar från hundar. Alla de hundraser som jag sett är mycket skilda från vargar i färg och rörelsemönster. Det som jag upprörs över är att lantbrukaren som hade ett gevär troligen också jagar vid vissa tillfällen, äe aå dåligt utbildad att han inte kan skilja på vargar och hundar.
Det är dock inte ovanligt att jägare inte vet vad de skjuter på. Här är ytterligare ett exempel. Tyvärr.

Läs vår hemsida: www.jaktkrittikerna,se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken: "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

söndag 3 maj 2015

Jaktkritik

För en tid sedan läste jag i en notis att den norska regeringen hade tillsatt en specialgrupp inom polisen som enbart skulle arbeta med brott mot djur.
Förra året gjordes 38 anmälningar om vanskötsel av djur. Den ansvarige ministern lantbruksministern Sylvi Listhaug tror dock att denna satsning på djurskydd kommer att göra att fler anmälningar görs. "Det är enstor dag för oss som strider för djurens rättigheter" säger ministern.
I notisen berättas det om en lantbrukare på vars gård man fann 92 kor som dött av svält. Jag har ytterst svårt att tro att han gjorde detta med vilje. Hade han velat avveckla sitt jordbruk så hade han sålt sina kor och fått in åtskilliga 100 000 kr på sitt bankkonto. Här måste det ha inträffat en psykisk kollaps. Psykiskt skjuta personer kan ju inte dömas så på vilket sätt skulle den nya polissatsningen hjälp i detta fall?
Men det finns naturligtvis sadister som plågar sina djur och sådana som inte kan sköta sina hus- eller sällskapsdjur av okunskap och om denna nya satsningen kan få tag i dessa personer är satsningen välkommen.
Men när ska den onödiga jakten som skadskjuter 100 000-tals djur och som stressardjuren med fällor och drevjakt bli föremål för samhällets ingripande? De vilda djuren lider självklart lika mycket som alla andra djur av skador och andra plågor som jakten innebär.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikrna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna, Köp gärna boken "Jaktkritik- essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.