torsdag 31 oktober 2013

Jaktkritik

Det är sant att undersökningarna på skottskador som orsakats av skadskjutningar är tämligen gamla men ingen tex veterinärer eller de på SVA har till uppgift att genomföra dylika studier. Jägareförbundet skulle genom sina kontakter med jägare kunna få reda på skadskjutningen på många djurarter men är troligen mindre intresserade. Då Sveriges Ornitologiska förening ville för några år sedan upprepa studien på sädgäss lyckades de inte få några pengar från Naturvårdsverket för en undersökning. Så vem ska kunna göra undersökningarna? Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se Gå med i FB_gruppen Jaktkritikerna Köp gärna boken "Jaktkritik- essäer och bloggar om jaktens avarter" Finns på hemsidan

måndag 28 oktober 2013

Jaktkritik

En läsare av min blogg efterfrågar var det finns uppgifter om skadskjutningar. Vi har publicert dem på vår hemsida: www.jaktkritikerna.se. Det finns ju naturligtvis andra exempel men de är från utlandet och då kan ju jägarna i Sverige alltid säga att dessa jägare är mycket sämre och att de har en sämre jaktkultur. Därför bara svenska exemplen. Tyvärr finns det ingen forskning på detta område och de som har möjlighet t ex veterinärer och de på SVA som får döda djur till besiktning gör inga studier. Läs alltså vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna. Köp också gärna boken "Jaktkritik-essäer och bloggar pm jaktens avarter". Finns på hemsidan.

söndag 27 oktober 2013

Jaktkritik

Jag läste en liten notis i DN (26/10-13) där en norrman skottskada en äldre man som satt på en toalett inne i ett hus. Otroligt men sant.
Jägaren hävdar att han hade en älg i siktet när han tryckte av. Kulan gick rakt genom väggen på sommarstugan och träffade mannen på toaletten. Jägaren hotas nu av åtal.
Jag undra hur ofta går skottet fel men ingen skadas. Men med vetskap om att 15-30% av djuren som påskjuts skottskadas är ju dylika felskjutningar vanliga. Tyvärr.

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna.
Läs gärna boken "Jaktkritik - essärer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

onsdag 23 oktober 2013

Jaktkritik

Någon kommentar påpekade att jägarna inte skriver lagar för jakten också alltså inte kan sägas bestämma hur den svenska faunan ska vara sammansatt. Detta vet jag naturligtvis. Men jag har ett papper framför mig med rubriken: "Regeringen skapar ökat utrymme för jakt och viltvård".  Detta har skrivits 2009 och där utökas jakttiderna för grågås och kanadagås och skyddsjakt inför på vitkindad gås på Gotland. Jakttiden för gräsand förlängs och skyddsjakt på korp utökas. Dessutom står det: "Till skydd för småviltet återinförs en bestämmelse om att årsunge av rödräv får jagas hela jaktåret. En kontinuerlig och konsekvent predatorkontroll ger en lokal positiv effekt på tillgången på övrigt småvilt".
Eskil Erlandsson är själv jägare men jag är övertygad om att han fått höra önskemålen från andra jägarkamrater.
De enda som har intresse av de genomförda ändringarna är jägarna. När vi eller t ex Ornitologiska föreningen föreslår förändringar kastas dessa i papperskorgen och inget svar får vi överhuvudtaget.
Vem bestämmer hur den svenska faunan ska vara sammansatt?
Läs vår hemsida: www.jaktkritikernba.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna
Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jakten avarter". Finns på vår hemsida.

måndag 21 oktober 2013

Jaktkritik

Svar till mina belackare.

Varg och hund är samma art. Vargen ser hunden som en inkräktare i reviret och skyddar sig därför genom att angripa hunden. Alltså ett helt naturligt beteende.
Jägaren håller inte inne med skottet för att förvissa sig om vad han/hon skjuter på. Det är ett oacceptabelt beteende och synnerligen graverande. Den jägaren borde inte inneha vapen eller ännu mindre få vara ute i skogen och använda vapnet. För hundägaren spelar procenten ingen roll. Han/hon mister sin hund oberoende på vilket sätt den dödas.
Jag kan mycket väl tänka mig att polisen sköter sökningen av skadat vilt. Poliser har vapenskicklighet och hundar som kan spåra. Kostnaden som jägarna får för sin spårning skulle ju kunna gå till polisen. Kostnaden tas ur viltvårdsfonden och man skulle ju kunna tänka sig att också bilisterna stod för en del av kostnaden genom sin trafikförsäkring. Som det idag är utnyttjar många jägare sin uppgift att söka skadade djur som utpressning. De vägrar att utföra uppgiften då de inte får sin vilja igenom i rovdjurspolitiken. Detta skulle en annan huvudman för sökningen kunna sätta stopp för.
Vilka öppna soptippar finns det idag? Dessutom finns det flera vetenskapliga undersökningar som visar att jakt på kråk- och måsfåglar inte minskar populationerna. ( se Naturvårdsverkets meddelande SNV PM 1434 och 1734). Det effektiva sättet är att minska fåglarnas möjligheter att finna föda under vintern. Detta åstadkoms genom t ex att inte slänga ätbart på tippar. "Viltvården" är en skam och har inget berättigande.
Läs hemsidan: www.jaktritikerna.seoch gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik-essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida

lördag 19 oktober 2013

Jaktkritik

Till Sara: Alla djur dör inte omedelbart då skottet träffar. Du har själv gett exempel på detta. Varför ska jägarna bestämma hur den Svenska faunan ska vara sammansatt? Våra synpunkter (eller andras t ex Sveriges ornitologiska förenings) tas inte upp i regeringen men så fort Jägareförbundet vill något ändras jaktforordningen. Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essärer och bloggar och jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

fredag 18 oktober 2013

Jaktkritik

Svar till Sara:
Åk till våra nationalparker där det inte bedrivs någon jakt. Det är där som man kan se vilken individrik och artrik fauna som finns i Sverige.
I jaktlagen står det att jakten inte får orsaka "onödigt lidande". Jakten orsakar alltså lidande men det anses inte åtalbart. Jag anser att om man bara jagade de djur som gör allvarlig skada (älg och vildsvin) så skulle 90% av djurens lidande försvinna. Och Sveriges fauna skulle bli rikare.
Jägaren äger inte djuren och ska därför inte bestämma hur den svenska faunan ska vara sammansatt.
Åk till våra nationalparker i norr och söder. Jag har gjort det och vet vad jag talar om.
Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna och läs boken "Jaktkritik-essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

torsdag 17 oktober 2013

Jaktkritik

Till Sara!
Vi i Jaktkritikerna anser också att vildsvin måste jagas. Även så älg och individer som gör allvarlig skada.
Men du har fel då du tror att du gör en naturvårdsinsats genom att döda och kasta bort  rävar, kråkor m fl andra arter. Denna "viltvård" är enbart för att ni jägare tror att ni får fler rådjur, änder att döda. Naturen och det vilda sköter sig bäst själva. Jägarna hade samma argument på 1960-talet då rovfåglarna fridlystes och jag tror att alla ser att dessa jägare hade fel.
Vi som är djur- och naturvänner vill ha dessa djur för de ingår i våra naturupplevelser och vi anser att inte jägarna ska bestämma hur den svenska faunan ska vara sammansatt.
Att döda djur som ju är levande varelser och sedan kasta bort dom är helt förkastligt och oetiskt.
Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna,se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna.
Läs gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

onsdag 16 oktober 2013

Jaktkritik

Det har kommit några kommentarer till min blogg som jag måste besvara.
För det första om björnen som hittades i en baklucka i en bil. Jag är ingen journalist som kontrollerar det som skrivs i tidningar utan återger vad som står där. Journalisten som skriver är den som ska kontrollera det som han/hon skriver är sant.
Syftet var inte att misskreditera någon som ju inte ens kan på något sätt identifieras i det jag skrivit. Syftet var att ta upp den omfattande tjuvjakten. WWF har stora kampanjer om den illegala jakten på elefanter i Afrika men jag anser att man måste "sopa rent framför egen dörr" först innan man klandrar andra länder och människor.
Den jagande kvinnan vill inte att man kritiserar jakten. Jag tycker att hon borde reflektera över de avarter som finns inom jakten. Varför är det försvarligt att döda 350 000 djur som inte konsumeras bara för att jägarna inte vill ha dessa djur i markerna. Varför ska jägarna bestämma hur den Svenska faunan ska vara sammansatt? Varför ska 100 000 - tals djur få skadskjutas med stort lidande som följd bara för att jägarna ska få utöva sitt nöje att döda djur? Vi i Jaktkritikerna anser att djur som orsakar allvarlig skada ska få dödas t ex älg, vildsvin och enstaka individer av andra arter.
Som en kommentar till artikeln i Jaktdebatt nr 3 så vill jag nämna att djur som hittas måste lämnas till KFV (anläggningar för fåglar och vilt) som rehabiliterar dessa djur eller låter en veterinär undersöka djuret för bedömning. Man kan naturligtvis föda upp en fågelunge med stor möda men göra det i lönndom och släppa fågeln som fort som möjligt. Regeln att förbjuda att ha vild djur i fångenskap måste finns annars kommer vi att få alltför många oseriösa personer som har djur i bur.
Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna.
Läs gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar och jaktens avarter". Finns på hemsidan

måndag 14 oktober 2013

Jaktkritik

Läser i tidningen (DN 13/10-13) att polisen stoppat en bil med en skjuten björnunge i bagageluckan på en bil. Polisen utreder jaktbrott.
Björnjakten är reglerad och skjutna björnar ska anmälas då antalet givna licenser inte ska överskridas.
Sannolikheten för att detta är ett brott är därför stor. Tyvärr är tjuvjakten ett stort problem i Sverige. Ingen vet naturligtvis hur omfattande den olaga jakten är men många anser att den ligger mellan 10 - 20% av den angiva legala jakten. För varg verkar 10-20 % av stammen försvinna utan man har någon kunskap om varför.
Jag har talat med forskare på Grimsö som menar att när legal jakt får förekomma så minskar den illegala jakten. Men med de antal som man skattar den illegala jakten till, verkar detta inte stämma. Tyvärr.
Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna

fredag 11 oktober 2013

Jaktkritik

Jag vet inte om ni hört de sorglustiga historien om den tama älgen som blev skjuten?
I norra Sverige någon stans fanns en tam älg som gick i ett hägn. Ålgen var så tam att den tyckte om att bli kliad bakom öronen och klappad. Ålgen hade ett namn, Linus, och var chipmärkt och registrerad som husdjur hos länsstyrelsen.
Vid något tillfälle lyckade älgen ta sig ut ur hägnet och eftersom det var älgjakt sköts älgen av en jägare.
Nu fick ägaren av Linus reda på att en niotaggad älg blivit skjuten och han misstänkte därför att det var den förrymda Linus som just var en niotaggare. Linus ägare kontaktade jägaren och fick se hornet och konstaterade att det var Linus som blivit skjuten. Nu blev det en tvist om vems älgen var.
Man skulle ju tycka att Linus tillhörde husdjursägaren. Anta att en ko skjutits då hade ju saken varit klar. Nu kan man ju inte lasta jägaren för att ha skjutit älgen. Han kunde ju omöjligen veta att älgen var ett husdjur. Men när detta konstaterats borde ju han acceptera detta. Men icke! Ägaren krävde inte någon del av köttet utan ville bara ha hornet. Men inte ens det fick han av jägaren. När Linus ägare senare tog hornet från jägaren anmälde jägaren Linus ägare till polisen. Polisen tog Linus ägare till förhör i två timmar. (Polisen måste väl ha andra viktigare saker att satsa sina resurser på? Polisens arbete är under all kritik).
Sensmoralen blir: Jägarens äganderätt kan inte nog påpekas. De tro att de äger djuren. Men så är det inte. Djuren är allas egendom om man kan tala om att äga vilda djur. Visserligen får jägarna ta han om de djur som de dödar genom jakt på sina ägor men detta är ju endast ett villkorat ägande. Detta gäller bara vissa djur som finns med i jaktförordningen med undantag av de stora rovdjuren.
Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och går med i FB-gruppen Jaktkritikerna

lördag 5 oktober 2013

Jaktkritik

Jag läste för en tid sedan om en jägare som förlorat sin hund under en harjakt genom att en varg hade bitit ihjäl den och delvis ätit upp den.
Jag kan tänka mig att jägaren sörjde hunden och var den en bra jakthund förlorade han också något värdefullt ekonomiskt.
Men fler jakthundar dödas oavsiktligt av jägare vid jakt och många jakthundar omkommer då de körs över då de springer över vägar då de jagar något byte. Orsaken till dessa döda hundar är den vanliga löshundsjakten som finns i Sverige. Vill jägarna behålla sina hundar måste de sluta med löshundsjakten.
Då reportern frågar jägaren om han skulle köpa en ny jakthund svarade han: Jag har jagat i 50 år. Vad ska jag annars göra?
Vad gör jägarna då de inte får jaga? Det verkar vara brist på tankeförmåga. Jägarna borde studera 97% av befolkningen och lära sig av andra.
Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna