lördag 30 januari 2016

Jaktkritik

Åklagare har stämt djurparken Kolmården för arbetarkyddbrottdå en djurskötare dödades av vargar i ett häng 2012. Åklagaren anser att skyddet inte var tillräckligt då reträttutgång (vad det nu är) och att inte hon hade kommunikationsradio.
Vi vet inte vad som hänt djurskötaren utan att hon blivit skadad så svårt hon förblött. Vi vet därför inte om det föreslagna skyddsåtgärderna skulla ha förhindrat den tragiska händelsen. Vi vet inte heller varför vargarna attackerade henne. Jag kan bara spekulera.
Kvinnan hade enligt uppgifter känt vargflocken sen de var valpar. Hon hade förmodligen varit bland dem100-tals gånger och kände sig trygg med dem. Hon kanske ansåg sig accepterad av flocken och trodde sig vara som en medlem i flocken. Kanske var hon det också. Vargar attackerar varandra men de är mer jämnstarka och angreppen blir därför inte lika allvarliga.
Om jag förstått det rätt var djurskötaren inne för att ge vargarna mat. Om hom slängt köttnemen åt vargarna och sen satt sig för att titta på hade det troligen inte hänt något. Men nu blev det en hemsk olycka.
Kanske ville hon "skoja" som hon kanske hade gjort flera gånger förut och hållit fast benet och låtit vargen far som man kan leka med hundar som får slita i en gren. Kanske hon förslkte gå emellan två vargar som stred om ett ben men hon kanske toge för en ytterligare rival om benet och angreps av en eller båda vargarna. Någonting måste ha hänt somretat vargarna. Hon hade umgåtts med vargarna så mycket att hon blev alltför självsäker/domdristig i sitt förhållande till vargarna. Ett liknande beteende har jag läst om när det gäller "äventyrare" och andra som utsätter sig för stora faror.När man år "säker" tar man stora risker. Självfallet var djurskötaren mer kunnig om vargens kapacitet att döda än alla vi andra. Men ändå utsatte hon sig för faran. Varför?
Det sker en abrbetolycka var och varanna vecka i Sverige. Utterst sällan falls någon för brott även om arbetstagaren inte på något sätt gar förorsakat olyckan utan att arbetsgivaren har varitivetande om de risker han utsatte sin arbetare för. Ibland finner man till och med inte den som haft ansvaret för att olyckan inträffade.
Jag har svårt att se att kvinnans chefer kan vara ansvariga. Djurskötaren hade arbetet i flera år och hon hade inte angripits. Varför skulle det gå så olyckligt den här gången?
En skogshuggare fäller 1000-tals träd och så får han ett träd över sig. Är det chefens fel?


2015 utlyste Sveriges ornitologiska förening en omröstning om Sveriges ”nationalfågel” som blev koltrasten.Nu genomför föreningen Jaktkritikerna en omröstning om Sveriges ”nationaldäggdjur”. Gå i på hemsidan: jaktkritikerna.se och rösta på ditt favoritdjur. Dela gärna meddelandet om omröstningen till dina vänner.

måndag 25 januari 2016

Jaktkritik

Jag läser i Aftonbladet att ytterligare en jägare har dkjutiys ihjäl i samband med jakt. Polisen är mycket "förtegen"som det står och betraktar det hela som en olycka.
Eftersom vi inget vet är det säkert en olycka och inget planerat nrott som ligger bakom. Men den låga profil som polisen intar verkar det inte heller som de ville att ett åtal om "vållandet till annas död" borde vara rimligt. Detta till skilnadtill åtalet i Norrbotten där en ripjägare sköts till döds i höstas. ( se tidigare blogg) Nu vet inte jag något om utgången i detta åtal men i ett tidigare fall där en älgjägare sköt en älg så dåligt att kulan gick igenom älgen och träffade en skidåkare bakom och som dog av skottet. Hon blev frikänd för brottet om vållande till annans död.
De här domsluten sticker ut mot av bilförare får för straff då de orsakar olyckor. Dådöms de ofta till värdslöhet i trafik och vålnad till kroppsskada ellernativ vållande till annans död.
Personer med vapen i händerna borde vara mer försiktig. Pocentuellt verkar jägarna orsaka fler dödsfall än bilisterna.

Var med och rösta på "nationaldäggdjuret" på vår hemsida www.jaktkritikerna.se

fredag 22 januari 2016

Jaktkritik

Jag hörde på radio att amerikanska forskare har funnit att sorkar (jag uppfattade inte artnamnet) som varit åtskilda en tid utsöndrade oxytocin när de sammanfördes med sina flocksläktingar. De menade att detta var ett bevis på att även sorkar har empati och har ett känsloliv.
Reporten i radio hade tagit kontakt med en hormonforskare på KI som menade att oxytocinutsöndringen inte var ett bevisom att sorkarna hade empati.
Oxytocin utsöndras med beröring och har stor betydelse för kärleksförhållanden och modern reaktion till sitt barn. Läs mer på Wikipesia.
Nu hade tydligen inte dorskaren läst Frans de Waals bok "Empatins tidsålder" för då skulle han inte ha svarat op det sättet han gjorde.
de Waal redogör i boken pm flera experiment som visar att många (alla?) däggdjur har empati . Även möss får skräck och stresskänslor då de ser andra möss skadas och utsääs för elstötar. Så de amerikanska forskarna har säker rätt och förmodligen har alla djur känslor för de individer de kommer i kontakt med under sin levnad speciellt inom de arter som är flockdjur.
Läs de Waals bok och få fler exempel.
Ju mer vi lär oss om djuren desto mer är det oacceptabelt att behandla dem som vi gör.

Delta i vår omröstning om "nationaldäggdjuret" på vår hemsida www.jaktkritikerna.se

måndag 18 januari 2016

Jaktkritik

Jag hörde på radio ett program med rubriken "Filosofiska rummet" för någon dag sedan. Det var ett samtal om en bok som vara civilisationskritisk.
Vid en  definition av begreppet så framhölls att det inbegrep frånvaron av våld. "IS-krigare är ociviliserade".
Jag tänker direkt på det våld som försegår inom jakten. Här dödas levande varelser för nöjes skull. Ingen jägare är tvungen att jaga. Inte heller finns det ett tvång. Ingenjägare jagar för sitt uppehälle även om några älgjägare erhåller dyrt kött som kan konsumeras.
Jag anser alltså att jakt = döda för nöjes skull inte kan anses civiliserat.
Hur kan människor anse att de har en respektabel hobby? Jag tror att få reflekterar över sin hobby. Jakt har alltid funnits precis som krig ochde vedervärdigheten som följer med detta. Men därför blir dessa företeelser inte mer acceptabla.
Krig kommer nog tyvärr alltid att finnas av ekonomiska, etniska och andra skäl men jakt borde direkt kunna försvinna.  Här det enskilda människor som tar besluten och inte grupper eller nationer. Men som alltid behövs upplysning och min tro är att vi närmar oss en mer civiliserat samhälle ju mer kunskap vi får om våldet negativa konsekvense.

Gå in på vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och rösta fram ditt favoritdjur till "nationaldäggdjur"
Dela denna information till dina Facebookvänner och andra

måndag 11 januari 2016

Jaktkritik

För er som läser min blogg kan kanske vilja vara med att utse Sveriges "nationaldäggdjur"


Förra året genomförde Sveriges ornitologiska förening en om röstning om Sveriges "nationalfågel" som blev koltrasten. Nu startar föreningen jaktkritikerna en omröstning om Sveriges "nationaldäggdjur". På vår hemsida: www.jaktkritikerna.se finns ett 20-tal vilda däggdjur som funnits länge i Sverige.
Gå in på hemsidan och välj ditt favorit-däggdjur och sprid kunskapen om denna röstningsmöjlighet till dina Facebookvänner och andra
Mvh Hans 

tisdag 5 januari 2016

Jaktkritik

För några dagar sdan hörde jag att några vildsvinsjägare hade skjutit en björn i norra Uppland. Enligt uppgift hade deras hund skrämt upp björnen från dess ide. Detta tycks ju mycket troligt. Ingen björn lär lotsa omkring så här års. Fortfarande enligt jägarna hade björnen kommit rusande mot dem och de ansågs sig hotade och därför sköt de björnen.
Det finns naturligtvis inget som motsäger detta.
Men vad som tilldrar sig i skohen under jakterna vet vi inte. Det är bara de som befinner sig där som känner till hela historien.
Alla människor ljuger. Även jag. Ingen vill bli straffad, varken med böter eller fängelse. Många kriminella blånekar,. Andra där mer bevisning  finns mot dem försöker hitta på en historia som kan ge ett annat förlopp och på så sätt minska sin egen betydelse i den brottsliga handlingen. Är man fler så talar man ihop sig och skapar en gemensam berättelse så att alla kan komma undan. Det finns ingan genom hederliga människor speciellt om ett straff kan drabba en själv.
Det är vanligt att jägare hävdar att hunden jagas av björnen, oftast skadskjuten, och björnen är på väg mot honom. Han skjuter alltid i nödvärn.
Jag har aldrig hört någon hävda att han skjutit i luften och hoppat och skrikit innan han skitit. I lite äldre skogar är ju sikten god och man borde ha tid på sig att se björnen. Men man tar det säkta för det osäkra. Problemet är att vad som sker i skogen vid jakt alltid förblir oklart och motsägelsefullt och det är fler som jagar tillsammans.
Ta fallet med ripjägarna somjag diskuterade i min förra blogg. Fem ripjägare går ibevid varandra, En dock något före de andra. Ripor flyder upp och två skott avlossas. Den främre person får ett skott i huvudet och dör. Åklagaren hävdar att en person är den skyldige men försvarsadvokaten hävdar att även den andra skytten är ansvarig. Det är tre personer till som är vittne till händelsen men de kan tydligen inte ge ett klart besked vem som sköt den främre personen eller om de var två.
Vad som händer i skogen tycks alltid vara svårt att utreda.

Läs vår hemsida: www.jaktkritik.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.

lördag 2 januari 2016

Jaktkritik

Det har skett ytterligare en tragisk olycka vid jakt.
Jag har inte sett något om denna olycka i någon storstadstidning trots att den skedde i augusti. Att jag råkade höra om den i radio för en tid sedan berodde på att rättegången i Kiruna tingsrätt hade starter och att försvaret anser att det är inte klarlagt vem som dödade kvinnan.
Når jag läser Norrländska Socialdemokratens (NSD) redogörelser fallet så framgår följande: Fem personer är på ripjakt och de går i bredd. Men en kvinna gär framför de övriga och när hunder skrämmer upp ett antal ripor så avlossas två skott var av det ena träffar kvinnan som går framför i ansiktet och hon dör kort tid efter skottet träffar henne.
Åklagaren yrkar på att en yngre kvinnosak dömas för vållande till annans död. Men försvarsadvokaten menar att det andra skottet som avlossades av en man också skulle kunna vara det dödande skottet.  Detta förnekar mannen som anser sig ha skjutit mot riporna. Eftersom haglen som de båda använt sig av är av samma ammunisionsbatch så kan man inte särskilja dessa hagel från varande. I Palmemordfallet var detta en ingång om man kunde hitta vapen och kulor till detta. Men detta har man som bekant inte lyckta med.
Må vara hur rättegången slutar så är detta ytterligare ett bevis att många jägare inte är tillräckligt seriösa vid sin jakt. Det är så gott som varje är en eller flera skott som dödar jaktkamrater eller helt att jakt pågår i området. Enligt uppgifter från Agria (försäkringsbolag specialiserat på djurförsäkringar) skutts fler hundar än vad som dödas av vargar som trots detta alltid får stå för jägarnas argumentation för vargjakt.

Läs vår hemsida: www.jaktkritik.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.