tisdag 30 april 2013

Jaktkritik

Jag läste i tidningen att länsstyrelsen har beslutat att Lidingö ska få skjuta 70 vitkindade gäss. Detta ska gå till på så sätt att en gås dödas i samband med att man skrämmer bort gässen på två berörda platser.
Jag förstår inte har de som bestämmer tänker. Skulle gässen förstå att skottet gjorde att gåsen dödades? Jag kan omöjligt tror att gässen kan göra denna koppling. Det enda rimliga är ju att skrämma bort gässen som onekligen bajsar på de gräsmattor de besöker någon vecka under maj. Men dessa bajskorvar försvinner snabbt när några regn har passerat. De kommer aldrig att ligga kvar tills badsäsongen börjar.
Denna sk skyddsjakt är fullständigt meningslös men har säkert tillkommet för att tillfredsställa några medborgare som klagat. Det är enklare att göra på detta sätt i stället för att försöka förklara gässens rätt att leva och gå på några gräsmattor ett par veckor.
Läs hemsiden: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna

söndag 28 april 2013

Jaktkritik

Jag läser idag i DN (28/4-13) att kung Juan Carlos av Spanien har varit på en jaktresa till Botswana och att jaktlaget betalat 320 000 kr per elefant som de skjutit. Det som upprört spanjorerna är den lyx som kungen kostar på sig när väldigt många i Spanien har det mycket svårt ekonomiskt.
Det som glädjer mig är att efter denna jaktresa så sparkades kungen ur WWF där han varit hedersordförande.
Jag har fått för mig att Carl Gustaf är hedersordförande i svenska WWF. Efter hans jaktresa till Ungern för ett antal år sedan där han tillsammans med några kompisar sköt fasaner som de sedan lät ligga då de ansåg att de var oätbara. Detta är beskrivit i "Den ofrivillige monarken" som kan för att antal år sedan. Borde inte WWF ha sparkat Carl-Gustaf efter detta oetiska handlande. Skjuta på levande varelser för att sedan bara låta dem ruttna!
På en bild i DN så ser man Juan Carlos tillsammans med en kvinna stå framför en elefant som skjutits men det otäcka i bilden enligt min mening är att elefanten lagts upp med dubbelvikt snabel mot ett träd. Det ser mycket respektlöst ut. Elefanter är intelligenta djur och borde behandlas med mer aktning.
Jag brukar inte lägga mig i andra länders jakt. Jag anser att vi har mycket att sopa rent framför egen dörr innan vi ger oss på hur andra länder behandlar sin djur i jakter. Jag vet att på vissa håll i Afrika så orsakar elefanter allvarlig skada på grödor och en viss skyddsjakt kan därför kanske behövas. Hur det är i Botswana vet jag inte men om elefantjakten är nödvändig så är det bra att stora summor kan tas ut av förmögna jägare. Pengar som fattiga länder har alldeles för lite av.
En jakt som jag utan tvekan vänder mig mot som sker i utlandet är den valjakt som Norge, Island och Japan bedriver. Valar gör absolut ingen skada, de är intelligenta djur och jaktmetoden synnerligen grym. Det är mycket svårt att skjuta djuret på en vital plats och ofta sprängs granaten så att skador uppkommer med stort lidande för djuret. Det kan ta minuter innan ett dödande skott kan skjutas. Jakten är alltså mycket grym och mycket onödig. Det är den jakt jag helst skulle vilja få ett internationellt förbud på.
Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna

onsdag 24 april 2013

Jaktkritik


Lättare att få använda vildsvinsfällor från annat land

Regeringen har i dag beslutat om en förändring i jaktförordningen som innebär att det blir enklare att få använda fällor som har godkänts i andra EU-länder.
Regeringen har idag beslutat om en ändring i jaktförordningen som gör det enklare att få använda fångstredskap för vilt som godkänts i andra länder.
Ändringen innebär att regeringen för in en klausul om så kallad ömsesidigt godkännande av fångstredskap i jaktförordningen. Förändringen är en anpassning till EU-rätten.
Enligt förordningsändringen kommer fällor av en typ som har godkänts i ett annat EU-land, Turkiet eller ett EFTA-land, som har undertecknat EES-avtalet, 
att få användas i Sverige om produkten uppnår den svenska djurskydds- och säkerhetsnivån.Fällorna ska anmälas till Naturvårdsverket men behöver inte aktivt godkännas av myndigheten innan de kan användas i Sverige.
Förändringen i jaktförordningen kommer att träda i kraft den 15 maj 2013. 

Slut pressmeddelande

Den här förordningen har upprört en del debattörer i jaktfrågor. De vänder sig mot att Naturvårdsverket inte behöver godkänna fällorna. Men jag kan väl tänka mig att Naturvårdsverket kan uttala sig om att den och den fällan inte är att rekommendera och få jägarna att undvika eventuella olämpliga fällor.
Alltnog fällor är ett otyg och borde inte vara tillåtna tycker jag men nu är vi med i EU och måste, vad jag förstår, godkänna det som EU godkänner om vi inte ska dras inför EG-domstolen för trots mot EU-direktiv.
Värre saker än detta godkännande av vildsvinsfällor borde intressera de kritiker av detta beslut. Var är dessa kritiker då det gäller den s k viltvården, skadskjutningarna och jägarnas makt över hur den svenska faunan ska vara sammansatt?
Läs hemsidan www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna 

torsdag 18 april 2013

Jaktkritik

I det senaste numret av Vår Fågelvärld (Sveriges ornitologiska förenings tidskrift) så finns det en artikel om sädgäss. Forskare från SLU i Umeå försöker få klarhet i underarter inom släktet Anser fabalis (taiga - tundrasädgås) förhåller sig till varandra. Så här står det i artikeln "Att hålla ordning på dessa två i fält är nod så svårt redan." "Vi anser att det finns starka skäl att tro att det förekommer en mängd olika grupperingar inom artkomplexet, inte bara underarter." Om dessa funktionella grupper kan påvisas utgör de en väsentlig del av sädgåsens biodiversitet  och är värda att bevara. Att endast bevara arten sädgås duger då inte längre".
Men med detta sagt så talar man om att Svenska Jägareförbundet stödjer deras forskning i följande mening: "Svenska Jägareförbundets mål är att sädgåsjakten ska vara hållbar och förbundet stödjer därför vår forskning".
Jag tycker att det visar på en häpnadsväckande naivietet från forskarnas sida och okunskap om de stora skadskjutningar som gåsjakten innebär. 60% av äldre gäss (3-4 år sedan kan man man inte åldersbestämma gäss) har hagel i kroppen vilket måste vara till nackdel i en hård naturlig miljö. Dessutom innebär ju jakten risken att de  grupperingar som forskarna värnar om riskerar att decimeras. Visserligen skjuts mellan 2000 - 4000 sädgäss per år i Sverige men jakten är naturligtvis helt onödig. När bönder tillfrågades om sädgässens påverkan på grödorna så ville ingen ha skyddsjakt utom en som sedan sålde jakten till hugade jägare! Snacka om girighet!
Det är alltid svårt att få pengar till forskning och forskarna tar väl alla chanser men mer etik tycker jag att man kunde ha.
Läs hemsidan: www.jaktkritikerna och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna  

torsdag 11 april 2013

Jaktkritik

I det senaste numret av Jaktdebatt (nr 1 2013) finns notiser om hur vanligt det är med illegal jakt på rovdjur i Sverige.
WWF anser att 20 vargar, 150 lodjur, 50 järvar och 15 björnar dödas olagligt varje år. Det är verkligen skrämmande siffror. Detta dödande gör att dessa rovdjursstammar inte tål någon som helst laglig jakt om de på sikt ska kunna uppfylla målen om säkerställd bevarandestatus.
När det enligt Rovdjursföreningen dör 51 vargar av tjuvjakt, trafikskador och andra orsaker förstår jag inte varför jägarna vill ha jakt på de få vargar som kan tänkas överleva.
Tom Arnbom på WWF  uttalar i Expressen "Grymheten förvånar. Man kör över rovdjuren flera varv innan man dödar dem bra för att de ska lida".  Dessa jägare är psykopater som saknar medkänsla överhuvudtaget. Att jakt förråar visste jag förut men till den milda grad förvånar även mig.
Minskar jakten så blir det färre människor som jagar och många grymheter mot våra vilda djur försvinner.
Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå mer i FB-gruppen Jaktkritikerna

torsdag 4 april 2013

Jaktkritik

Nu har Naturvårdsverket utarbetat nya direktiv för typgodkännande av fällor för olika djurarter. De djurarter som får fångas i fällor är alltid djur som jägarna inte vill ha i naturen. Alltså de som omfattas av den s k "viltvården" som ju enbart går ut på att eliminera konkurrenter till jägarna själva som ju vill ha rådjur, harar, skogs- och fälthöns m fl arter för sig själva.
Jag anser att inga fällor borde vara tillåtna. Fällor ingår inte i de skäl som jägarna uppger i enkäter om varför de jagar. Där svarar jägarna att de jagar för naturupplevelser, kamratskap, avkoppling, spänning mm (anledningarna är i fallande angelägningsgrad).
Varför ska då fällor tillåtas då de inte rimligtvis tillfredsställer jägarnas motiv att jaga? Uppenbarligen anser man på Naturvårdsverket att "viltvården" ska fortsätta. Tyvärr är det alltför många jägare som sitter på tjänsterna på Naturvårdsverket och de har naturligtvis sina lojaliteter.
"Viltvården" är en skam för jägarna då den är så omoralisk. Djuren som dödas kastas direkt på sophögen. Djuren anses alltså som avskräde! När ska denna syn ändras?
Läs hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna

tisdag 2 april 2013

Jaktkritik

Jag hörde just på Vetenskapsradion om vildsvin och vildsvinsjakt. Redan för 30 år sedan klagade bönderna på vildsvinens härjningar på åkrar och andra odlingar. Framför allt i Småland hade man olika syn på djuren. Bönderna som ju både är markägare och jakträttsinnehavare beskylldes av jägarna för hänsynslös jakt på suggor med kultingar vilket de naturligtvis förnekade.
Alltnog vildsvinen förökade sig bland annat genom att de stödutfodras av jägarna på vintrarna och att vissa jägare också utplanterar vildsvin där de inte tidigare har funnits. Från att ha varit kanske 500 vildsvin på 1980-talet så anses de vara mellan 150 - 200 000.
Jag förundras alltid av många jägares egenintressen som får styra hela deras beteende. Ingen hänsyn tas till de som drabbas mycket hårt av vildsvinens framfart.
Nu när allt fler drabbas av vildsvinens förstörelse klagar jägarna på att det är så svårt att jaga vildsvin. Men kunde man på 1700-talet utrota vildsvinen med de då primitiva vapnen i jämförelse med de moderna så är det självklart att jägarna skulle kunna decimera vildsvinsstammarna till acceptabla nivåer. I annat fall måste jägarna tillåta att rovdjuren, framförallt varg, att bli flera så att de kan sköta den nödvändiga minskningen av stammarna.
I programmet framkom också att jägarna har felaktiga kunskaper om hur jakten ska bedrivas. Jägarna anser att "ledarsuggan" som håller ihop flocken inte ska skjutas. Detta leder till att nästan inga fullvuxna suggor skjuts vilket i sin tur leder till fler fertila suggor och därmed fler grisar. Det finns ingen vetenskaplig grund för att inte skjuta suggor och det är dessutom omöjligt att veta vilken av suggorna som är ledarhonan.
Med en bättre kunskap om hur jakten ska bedrivas och slutad vinterutfodring skulle mycket vara vunnit.  Dessutom har jägarna fått fler möjligheter då lampor får användas och nu snart fällor.
Förhoppningsvis kommer vildsvinsstammarna att minska till glädje för bönder, trädgårdsägare och bilister.
Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna