fredag 22 september 2023

Jaktkritik

 Hörde just på morgonekot en debatt mellan än lantbrukare och en jägare från Jägareförbundet. Lantbrukaren hade skador för 100 000 kr beroende på vildsvinen och var förbannad på grannar som utfodrade vildsvinen på vintern. Jägaren försvarade självfallet sitt nöje och ansåg att lantbrukaren hade sig själv att skylla eftersom jag själv kunda jaga och på så sätt minimera sina skador. Nu mer fanns det så gott om hjälpmedel vid jakten så han kunde verkligen decimera vildsvinsstammen. Men var jägaren inte brydde sig om var att fråga sig om lantbrukaren har lusten att jaga och om hans tid räckte till för detta. Det är ju inte en bonde som lider av vildsvinens framfart utan kostnaden anses vara 1 miljard i jordbruket. Dessutom orsakar viltskador också i skog och trafik skador för 18 miljarder enligt uppgifter i radion. Detta är inte rimligt att tillåta jägarna ska sköta ”viltvården”. Det är uppenbart att de inte klarar av detta att hålla viltstammarna på lämpliga nivårer. De dödar alltför många rovdjur som skulle sköta detta mycket bättre. Låt björn, varg och lodjur sköta detta så får vi biologiskt rimliga och sunda viltstammar. Nu på senare tid hävdas det från jägarhåll att vildsvin gör en miljönytta då de bökar och främjar mångfalden i skogarna. Men Sverige klarade sig bra i 250år utan vildsvin från slutet av 1700-talet till 1990-talet. Reducera vildsvinensantalet till 3 000 - 30 000. 

söndag 17 september 2023

Jaktkritik

 Det som det talas mest om för närvarande är ju ”afrikans svinpest”. Det är en mycket allvarlig sjukdom då den är 100% dödlig. Något vaccin som är användbart finns inte. Nu är det vildsvin som har drabbats av svinpesten men alla lantbrukare med svinuppfödning är mycket allvarligt oroade. Skulle den afrikanska svinpesten komma i i en besättning så kommer alla svingårdar att beordras att avliva sina djur i ett mycket stort område från den smittade gården. Det kommer att bli mycket kostsamt för staten eftersom denna obligatoriska avlivning betalas av staten. Men för de som försörjt sig på sin svinuppfödning kommer det att bli ännu större kostnader då några nya grisar inte kan köpas in under kanske flera år och med mycket stora saneringsproblem. Det är kanske till och med omöjligt att överleva utan att ändra inriktning. Dessutom tillkommer det att fläskkött inte kommer att kunna exporteras från Sverige under överskådlig tid. Redan nu när ”bara” vildsvin i en mycket begränsad del av Sverige som har sjukdomen så har en del länder förbjudit import av sbenskat fläsk.

Varför blev det så här? Jo, uppenbarligen har någon turist (?) eller annan oförsiktig person tagit med sig skinka eller liknande produkt till Sverige och kastat rester i en avfallspåse och slängt den på en avfallsanläggning. Det är en orsak. Men kanske det värsta är att en del jägare har varit mycket angelägna att ha en stor vildsvinssatam. Det är allmänt känt att många jägare har flyttat vildsvin till marker där de inte har tagit sig själv för att ha ett jaktbyte som kan jagas under lång tid. Dessutom är det viktigt att ha många jaktbara djur då man säljer sin jakt till välbeställda jägare. Mycket känt är också att matning av vildsvin är mycket vanligt under vintern. I en debatt i riksdagen för att antal år sedan, då det fanns ledamöter som ville förbjuda denna utfodring, framhöll den dåvarande jordbruksministern Eskil Erlandsson att ”bara man använda svenska råvaror så var utfodringen OK”. Jag vill minnas att någon jägare hade lagt ut 6 ton! sockerbetor, Nu står vi här och problemet är större än det skulla vara om jakten inte hade varit så omhuldad utan att vildsvinsstammen hade hållits på en låg nivå. Detta skulle självfallet inte ha gjorts med tanke på att afrikansk svinpest skulle komma in i landet utan för att skydda alla de lantbrukare som har spannmålsodling och andra grödor som sin inkomst. Nu uppskattas det att vildsvinen ger skador för 1 miljard kronor varje år. 

Jägare skryter ofta att de reglerar djurstammarna men det är tvärs om. Tänk bara på den förstörelse av älgstammen som nu klart framträder. Sluta jaga men se till att vildsvinen försvinner genom att se till att de inte har föda under vintern.

lördag 9 september 2023

Jaktkritik

 Björnjakten är i full gång. Det tror jag knappast någon har kunna undvika att höra efter de fyra allvarliga incidenter som inträffat under den första veckan av jakttiden. Senast är en ung man utanför Mora som skadades svårt men turligt nog ine livshotande.

I radio uttalar sig en jägare som menar att detta beror på den stora björnstammen som vi har i Sverige. Indirekt har ju jägaren rätt då Naturvårdsverket just beslutat om att björnstammen ska minska vilket den kommer att göra då de 649 björnarna har dödats. Men den riktiga kommentaren är ju att jakten bedrivs på fel sätt. Hundar driver björnen mot jägaren och är jägaren skymd eller kommer björnen fram då inte jägaren är beredd  så händer just olyckor av det slag som drabbat fyra jägare i år. Det är nu tillåtet att lägga ut åtlar just för att hundar lättare ska kunna få upp spår av björn och detta ska då underlätta för jägarna att snabbt kunna skjuta av den stora mångd björnar som nu tillåtits. Men idén har haft negativa effekter med mångdubbel fler skador än vid annan jakt. 

Ska man jaga björn , vilket jag inte tycker att man ska då björnen inte gör någon skada (se nedan). så ska den skjutas vid åtel. Då står den stilla och jägaren kan ta god tidpå sig för att få björnen i bra skottposission och på så sätt döda djuren omedelbart. Ingen annan jakt borde vara tillåten. 

Jag skrev att björnen inte gör någon skada. Detta är med reservation för de björnar som koncentrerar sin jakt på renkalvar. Jag har hört ansvariga för jakten på länsstyrelser hävda att detta är därför att björnjakten är nödvändig. Men har skulle skyddsjakt vara lösningen för samerna. De kan skydda sin renkalvar vid eventuella angrepp och dessutom få bort de björnar som lever nära renkalvningsområdet och på så sätt minska dessa björnangrepp även kommande år.

I radions P1 (9/9-23) uttalade sig Jonas Kindberg mycket förnuftigt om den omfattande björnjakten. Jakten kommer att minska björnstammen vilket är syftet. Men de demografiska och genetiska effekterna är okända. Men litet vet man eftersom det finns generella kända effekter av jakt. Jakt är slumpmässig och jakten dödar både de djur som skulle dö en naturligt död men också de som skulle ha överlevt och fortplantat sig i lika hög grad. Antag att 10% av björnstammen dör en naturlig död varje år (detta finns det säkert studier som visar vad den är. Jag gissar bara) då dödas 2% av de som skulle dö men 18% av de som skulle ha överlevt. Eftersom 8% också komer att dö blir förlusten av björnar 26%. Då också honor med ungar inte får skjutas blir könskvoten sked vilket som Jonas påpekade att fler hanar sök upp honor med ungar för att hitta partner och dödar honanungar för att kunna para sig snabbare med honan vilket i son tur minskar stamman.  Det är alltsåmycket som är fel i björnjakten men jägarna är säkert glada då de ser björnen som en konkurrent i jägarnas älgjakt. 

söndag 3 september 2023

Jaktkritik

 Jag har ofta svårt att förstå mig påden svenska rättssystemet. Det kan ju aldrig vara bra när en medborgare   inte är överens med vad lagstiftarna skriver. Men jag tror att det beror på att lagstiftarna (riksdagsledamöter) har en betydligt konservativ syn på världen än vad jag har. Jag måste naturligtvis finna mig i detta men jag trivs inte i landet. 

Nu gäller det en utredning som ska ge poliktikerna råd om hur samernas rätt till att använda marken i renbetesområderna. Utredningen har så svårt att komma överens om skrivningen så de har beslutat att de först 2025 ska bli färdiga med utredningen då de anser att mycket måste utredas än vad som är kort redan. Detta trots att HD redan fastställt att samerna har nyttjanderätten att bestämma om jakt och fiske på samebyns marker (målet som Gilias sameby drev och fick rätt för ett par år sedan).

Jag tycker att detta är en mycket klar och oantastlig dom. Den kan omöjligen inte bara gälla Gilias samebys marker utan alla samebyars marker. Bara för att en mängd jägare protesterar blir inte samebyarnas rätt mindre eller kan sättas i tvivel. Domen är tydlig.

Jag tror inte att jakten blir mindre om samebyarna får makten över vilka och hur många som för köpa jakträttigheter på markerna. Men det ger samebyarna möjligheter till större inkomster och på så sätt kunna leva vidare i en tid då klimatförändringarna kommer att göra renskötseln än mer olönsam med sämre bete och i stället nödutfodring bl a. Jägarna är blodtörstiga sällar som aldrig får nog av att döda levande varelser och kunna glädjas åt att ha fått döda så många djur som möjligt.


fredag 1 september 2023

jaktkritik

 Idag börjar älgjakten i norra Sverige. Jägareförbundet uppmanar jägarna att skjuta fler älgkalvar och färre äldre djur. Älgstammen har helt förstörts av all jakt den har utsetts för under åren. Det har alltid varit en signifikant skillnade mellan han- och hondjur vilket naturligtvis inneburit färre kalvar då fler handjur ska hinna med att betäcka fler kor under parningstiden. Dessutom har åldersstrukturen blir helt biologisk med alltför många unga djur och för få äldre.

Det enda rätta borde alltså att vara att upphöra med älgjakten under ett större antal år (20?) för att om möjligt få älgstammen att något så när återta en normal (biologiskt riktig) fördelning av könskvoter och åldersstruktur. 

lördag 26 augusti 2023

Jaktkritik

 Under en vecka har tre jägare blivit skadade av björnar. Jägarna har sig själv att skylla. Ingen måste jaga björn. Det är ett helt frivilligt beslut. Det finns två skäl till varför det blivit överfallna av björnen. Det första är att jägaren har skadeskjutit björnen och björnen rusar naturligtvis fram till jägaren för att oskadliggöra den som skadat honom. Den andra orsaken är att hunden som spårar björnen blir rädd och springer hem till husse och björnen följer efter. Björnen kopplar ihop hunden och jägaren och överfaller jägaren. Givetvis kan det vara en kombination av de båda situationerna. Hunden kommer springande mot husse och husse försöker skjuta björnen men missar eller skadeskjuter den. Man kan ju oppas att fler jägare tänker efter om det är värt priset att bli skadad (allvarligt eller kanske dödligt) för att få jaga björn. 

En märkligt historia är då en reporter på radion intervjuar en ung flicka (17 år) då hon har skjutit en björn. Fråga ”hur var det att skjuta en björn?” svar ”det var roligt” fråga ”var det inte spännande också?” i stället för ”varför tyckte du att det var roligt att döda en levande och kännande varelse?” Något sådant svar fick vi aldrig fast det hade varit mycket mer intressant.

Jägarna i Dalarna är förvånade över att älgarna är så få. Några jägare anser det inte lönt att gå ut i skogan för att jaga älg. Men den föregående jakten hade väl till syfte att ålgstammen skulle vara liten just för att skydda skogen framför allt nyplanterad tall? Det låga antalet älgar är kanske mer lönsamt för skogsindustrien  än att ha en stor älgstam. 

söndag 20 augusti 2023

Jaktkritik

I morgon måndag (21/8) börjar massakern på mer än 600 björnar. Det är mer än 20% av alla björnar som finns i Sverige. I vissa av länen är dödande större än så. (Man talar om katasrofer när ett 100-tal människor dör.) Till vilken nytta? Det får vi aldrig något svar på. När en reporter på ”Naturmorgon” i radio frågade en tjänsteman på länsstyrelsens i Norrbotten fick hon till svar att det var först skydda rennärningen framför allt för att skydds renkalvar att dödas av björnar vid kalvningen på senvintern-våren. När hon sedan frågare om varför inte skyddsjakt skulle klara av detta problem fick hon en föreläsning om skillnaden mellan licensjakt (som nu ska bedrivas) och skyddsjakt. Men som tjänstemannen säkert hoppades kom inte frågan att upprepas. Varför klarar inte en skyddsjakt av skjuta bort de björnar som finns i de trakter där renkalvningen sker och/eller dödas då kalvningen sker. Varför måste x antal björnar dödas nere i Norrbottens kustland? Naturligtvis därför att björnjakten vill jägarna ha. Björnar tar ett antal älgar som jägarna själva vill bemäktiga sig och som en jaktvårdskonsulet svarade, då nu man får spåra björn från åtlar,”jägarna tycker om att jaga med sina hundar”. Att använda hund som spårare vid åtalar har jägarna på Naturvårdsverket hittat på. Tyvärr finns det aldrig någon forskning om jaktens meningsfullhet. Varför kan inte skyddsjakt bedrivas i stället för licensjakt? Den  frågon kommer vi aldrig att få svar på då jägarna inte vill veta svaret.

Jag är ytterst förvånad attt Naturvårdsverket får anställa jägare för att besluta om jaktärenden. Jag anser att detta är en form av vänskapskorruption och befattningen är då inte oväldig som jag anser den ska vara en statligt tjänstemans signum. Men om detta är det ingen som bryr sig. Jägarnas makt finns även i Riksdagen. Riksdagspartierna har sina ”jaktsakkunniga” och de är alltid jägare varför ingen förändring sker.