lördag 28 november 2020

Jaktkritik

 Jag har nu fått 60 000 att läsa på min blogg sedan 2008. Jag hade dock några inlägg hösten 2007 också men det blir lättare att räkna de 12 åren sedan start. Alltså 5000 per år går in på bloggen varje år. Den här bloggen tillhör nog en av de som har minst antal besökare. Men jag tycker mig se att antalet ökar och i år har besökarna varit drygt 600 per månad vilket ger en nästan 50% ökning från genomsnittet. Jag kan ju omöjligt veta om de drygt 20 personer som per dag besöker min blogg är olika men jag antar att de flesta är det, förhoppningsvis. Det jag saknar mest är kommentarer, frågor, ifrågasättande osv. när jag började med bloggen kan det ibland jägare anonymt som tyckte att jag borde göra något annan, att jag inte kunde något om jakt men ibland även glada tillrop, kör hårt, du är bäst mm. vilket alltid är roligt att få höra. Men inte ett enda inägg har det kommit i år. Jag vill verkligen ha en dialog och en diskussion. Allt jag skriver måste kunna diskuteras och kanske också ifrågasättas. Kom med dina kommentarer!

Jag hörde igår att vattenkraften inte var "hållbar" och inte kunde anses "förnybar" då det gällde nyinvesteringar då vattenkraften förorsakar ekologiska störningar och mindre biologisk mångfald enligt EU. Det är klart att det är så och i "vattendirektivet" också från EU försöka rätta till dessa nackdelar på alla gamla vattenkraftverk och alla andra hinder ska också tas bort och vattendragen ska göras mer naturliga. Då alla förändringar sker långsamt så lär det dröja innan några resultat kommer att synas. 

Alltnog med tanke på vattenföringens ekologiska negativa effekter som ju trots allt producerar 1/3 av vår elförsörjning så är ju jakten fullständigt onödig och orsaker minst lika stora ekologiska störningar och minska biologisk mångfald. Jakten inriktar sig på att ha över-stora populationer av hjortdjur och andra arter som jägarna vill ha att döda medan rovdjur ska existera i så små populationer som det överhuvudtaget går utan att de kommer under till de mycket för små populationer som gränsar till utrotning och kallas "gynnsam bevarandestatus". Detta gör att inget naturligt urval förkommer, vilket i sin tur gör att stammarna blir på sikt ekologiskt "ohållbara". Då dessutom jakten är slumpmässig så blir detta ännu mer påtagligt då jakten dödar individer som skulle ha reproducerat sig inte kommer att göra detta. Det verkar som om inga jägare och andra som stödjer jakten känner till Darwin som visste att individer är olika speciellt ifråga om reproduktion. Senare forskning har visat detta i många studier. Varför diskuteras inte denna ekologiska katastrof?  

Kanske du vill köpa min bok? "Jaktkritik" 150 kr+frakt skriv till christianutvik@hotmail.com

söndag 22 november 2020

Jaktkritik

 Jag har tidigare skrivit om den omoral som jag anser jakten utgör. Men det finns andra delar jakten som borde diskuteras. Alla vill leva så länge man är inte lider eller kanske vet att livet inte blir bättre utan endast innebär en oroligt, ångestfull och kanske också en orörlig tillvaro. Djur vill också liva. Inga djur tar livet av sig själva. Jakt är naturligtvis ingen nödvändighet. Ingen tvingas ut i skogen för att döda. Ingen behöver köttet som i en del fall kan tas tillvara. Jägarna anser att de "sköter" det vilda; de anser att de ser till att det blir tillräckligt med djur att döda som de till en dal kan konsumera och få rovdjur. Dessa som skulle kunna få de vilda djuren i en naturligt balans med det naturliga utvalet. Jakten innebär alltså motsatsen till "skötsel". 

Men jägarna anser också att djuren är en resurs som enligt Svensk ordbok definieras som • "ut­väg, möjlighet; i pl. ofta ekonomiska till­gångar." vilket är något helt annan än levande kännande varelser. Jag tänker på radions dokumentär om Viggbyholms anstalten hur man så sent som för 60 år sedan såg på funktionshindrade människor. I alla fall på denna institution blev dessa människor vanvårdade och betraktades av många på institutionen som "idioter" utan mänskligt värde. I dag finns ingen barmhärtighet mot vilda djur. Jägarna betraktar de vilda djuren som själlösa "resurser". Inte långt från de värderingar som fanns i Sverige för bara en generation sedan. Jag hoppas och tror att vi inom ett par generationer kommer att se på djur som att de har samma rätt att leva som vi tar för givet.torsdag 19 november 2020

Jaktkritik

 Jag hörde för några dagar sedan i radio en person från jägarförbundet svara på frågor från en journalist på varför vildsvinen sprider sig. Svaret blev att det hade varit gått om ek- och bokollon och att jägarna inte ville skjuta fler då frysboxen var full och de inte kunde sälja till allmänheten eftersom det behövdes att vildsvinen veterinärbesiktigades vilket var alltför dyrbart .

För det första har inte ek- och bokollon varit speciellt många under vintern 2019-2020. När dessutom jägaren själv sa att kontrollen på vildsvinen var god i Skåne där boken finns så bekräftar han vad jag har hört om bokollonförekomst. Det är möjligt att en del jägarna har gott om vildsvinskött men att de skulle skjuta av fler vildsvin om de skulle få sälja betvivlar jag. Är man flera jägare som gå ihop och låter en veterinär ta trikinprover på statlig grisar kan knappast priset på köttet bli speciellt mycket högre än det pris  som jägaren vill ha. Konkurrensen handlar ju om fler köttkonsumenter tycker att vildsvinskött är godare än vanligt griskött. Det finns ekologiskt griskött som dessutom är hemsökta så jägarnas påstående att vildsvinsköttet är ekologiskt inte är korrekt. Vildsvinen utsättas för stark stress då de oftast jagas med hund. Vildsvinen blir precis som allt annat som jagas skadeskjutet och många gånger hundbitet. Detta är helt klart motsatsen till ekologiskt kött. Men om jägarna slutade att mata svinen på vintrarna och slutade att flytta dessa till områden där de inte har funnits tidigare skulle mycket vara vunnet. Alla vet att jägare vill ha många djur att skjuta så de vill inte skjuta så många. Detta gäller också älgjakten tyvärr. Detta bevisas också genom om jägarna vill jaga bort alla tänkbara rovdjur.

Tyvärr är journalister ovetande om det mesta som de ska redogöra för vilket förklarar alla falska fakta som finns i vår omvärld. Men jag förstår självfallet att det är omöjligt att ha specialkunniga reportrar i alla de ämnen som kommer upp och inte på alla radions redaktioner.

söndag 8 november 2020

Jaktkritik

 För någon vecka sedan skrev jag om skyddsjakt och föreslog elstängsel för fårbesättningar och att ersättning skulle utgå till samebyarna när rovdjur fanns i renbeteslandet.

Men en försäkringslösning kanske är en bättre lösning på problemet. Förmodligen skulle försäkringsbolagen skydda sig genom att ta ut stora försäkringspremier och som inga djurägare skulle vara beredda att betala. Fårägarna skulle nog få rimliga premier om de hade elstängsel men då skulle det vara onödigt med försäkring. Annorlunda skulle det vara för samerna. De skulle aldrig ha råd med försäkringar.  De skulle nod aldrig heller kunna ta ut ett så högt pris på renköttet så att försäljningen av köttet skulle kompensera för de ökade kostnaderna för försäkringen. Men om renskötseln bara kan klara sina kostnader genom att utrota alla rovdjur i renbeteslandet så kan jag tycka att staten betalar samerna för att de upprätthåller sin sed att sköta renar; alltså att staten avlönar samerna som renskötare.Ska Sverige ha sin ambition att ha biologisk mångfald så tror jag att detta är den enda möjligheten. Det går inte i längden att ha så få vargar, lodjur, björnar och järvar om inte dessa djurarter får finnas i hela vårt land.

Det femte rovdjuret som är ifrågasatt är framför allt gråsäl men även de andra arterna. Här tror jag att det skulle vara möjligt att fiskarna försäkrade sin fångster och nät. Jag tror att det är möjligt att ta ut större marginaler på fisken som otvivelaktigt är en utmärkt och nyttig föda. Östersjöfisket borde tas upp till diskussion i sin helhet då det finns många problem i Östersjön. Överfiskning, krympande bestånd av torsk, stora områden med döda bottnar (övergödning), minskande bestånd av blåmusslor, minskande eller förstörda lekområden för gädda och abborre mm.

lördag 31 oktober 2020

Jaktkritik

 Jag har alltid tyckt att skyddsjakt skulle vara den enda jakten. Att inte förlora ekonomisk genom att tamdjur dödas av rovdjur utan få ersättning eller döda rovdjuret som angriper fåren eller eventuellt andra tamdjur skulle kunna få fler att tjuvjaga fler rovdjur i Sverige. Men så har inte blivit fallet. Tjuvjakten har inte minskat överhuvud taget och skyddsjakten tillåts alltid trots att det ibland inte är klarlagt om det är ett vilt rovdjur som stått för dödandet och/eller att endast några få tamdjur har dödats.

Då inget har förbättrats för rovdjuren så anser jag nu att ägarna av tamdjuren måste skydda sina djur på ett mer säkert sätt. Krav skulle ställas på att alla fårbesättningar ska skyddas med tillräckligt säkra el-stängsel. Även om man idag inte har rovdjur i sina närmstliggande marker. För rennäringen med vandrande djur skulle naturligtvis detta inte är någon lösning. Men jag anser att rovdjur ingår i kulturen runt renskötseln. Varför renbeteslandet ska vara fritt från rovdjur kan jag inte förstå. Renbeteslandet är ju trots allt mer än halva Sverige. Det finns (har funnits?) en överenskommelse mellan staten och samebyarna att samebyarna ska kompenseras av staten enbart att det finns rovdjur bland rovdjuren. Ersättningen är olika beroende på om det finns enstaka, flera eller avlande familjer befinner sig i områden där renar finns. Varför denna överenskommelse inte fungerar vet jag inte men den borde absolut tillämpas.

måndag 26 oktober 2020

Jaktkritik

 Jag har just skrivit till samtliga bibliotek i Sverige. Eftersom det finns bibliotek i alla kommuner i Sverige så skrev jag till 290 olika bibliotek och föreslog att de skulle köpa min bok "Jaktkritik- kritiska tankar om vårt förhållande till de vilda djuren". Med mitt förslag att köpa boken så sände jag med några delar av recensioner som jag fått då jag skickat boken till några tidskrifter. Recensionerna lyder: Citat ur recensioner: .. jaktkritiska böcker är mycket ovanliga och boken fyller verkligen ett tomrum." "boken (är) en  rik källa till fakta och argument" Våra rovdjur (2/2020)."(boken) presenteras på ett ärligt sätt och har rikligt med referenser" Vår fågelvärld (2/2020).


Några bibliotek köpte boken direkt medan andra skickade mitt förslag till sin inköpsavdelning. Om du är intresserad av att läsa mer om mina synpunkter på avarterna inom jakten så gå till ditt bibliotek och fråga efter boken. Men den går också att köpa. Den är billig 150 kr + porto (60kr). Skicka ditt inköp till christianjutvik@hotmail.com.lördag 17 oktober 2020

Jaktkritik

 Jag har lyssnat på ett par avsnitt av progaganda programmet "Jägarens val" i Sveriges Radio. Producenten säger att det är en skildring av en "livsstil" vad det nu är för något. Det finns säkert 100-tals olika hobbies men jag är säker på att inget annan "livsstil" skulle få 4x30 min i SR. När jag för några år sedan klagade på ett SVT program om jakt till granskningsnämnden fick jag till svar att SVT inte frångått de krav som SVT ställer på opartiskhet trots att inga av jaktens avarter hade funnits i programmet trots att filmen var inspelad under många år. Det skulle vara helt osannolikt att ingen tex skadeskjutna hade inträffat.

Det är därför ingen idé att klaga. Men i programmet finns en del saker som jag uppmärksammar. Ett ett program jagade man tjäder och orre. Då fick jag höra jägaren som var tydlig med att man inte fick skjuta i fågeln bröst. Då blir det ju inget kvar av munsbiten som går att äta på fågeln. För det första förstår jag att muskeln går sönder i många små bitar som är sämre att tillaga och att muskeln prepareras av bly och är helt enkelt för giftig att äta. Hur många skogshöns lämnas att ruttna i skogen liksom kungens fasaner när han och kompisar var och jagade i Ungern(?) enl. "Den ovillige monarken". Jan Danielsson ("Mitt i naturen") om ni kommer ihåg honom hittade ett antal ripor under en sten troligen beroende av samma anledning. Tjädern dödas i mellan 15 000 - 20 000 ex och orren i 20 000 - 30 000 ex. I det senaste programmet jag hörde var att det finns jägare som kaster en stor del av köttet från älgar. Jag antar att det är av samma orsak som vid fågeljakten; rädsla för blyförgiftning. Det finns råd att skära bort ca en dm av köttet runt ingångshålet för kulan och jag har sett att det ibland händer att älgen skjuts med både två och tre skott. Eftersom skotten tar på olika ställen så innebär det att mycket kött tas bort. Kanske en del jägare bara vill åt de bästa bitarna. Jag har ätit älgkött när jag var ung. Jag minns köttet som "trådigt" och torrt men min mamma kanske inte köpte be bästa bitarna. På 1940 och 1950-talet måste husmödrarna vända på pengarna i ett arbetarhem. Men är säkert mer kräsen i dag.