måndag 25 juni 2012

Jaktkritik

Mina inlägg i den här bloggen har ju som rubrik "Jaktkritik" men i bland är jag överens med jägarna. Som den nu omtalade ökande vildsvinsjakten. Vildsvinen i Sverige lär vara 200 000 - 250 000 och anses öka om inget görs till en halv miljon om några år. Jag och många anser att vildsvinen gör allvarliga skador framför allt på växande grödor och orsakar många trafikolyckor. Själv har jag fått min gräsmatta förstörd här på landet. Det är naturligtvis ett litet problem men gav mycket arbete. Nu har jag satt upp ett staket och nu är jag skyddad. Men detta kan ju inte bönder göra och de flesta vägar kan ju inte ha stängsel.
De vildsvin som finns här nära Hargs Bruk ( norra Uppland) har kommit hit genom att Bruket bedriver mycket jakt i vilthägn med vildsvin och dovhjort förutom den andjakt på uppfödda gräsänder som jag skrivit om tidigare i den här bloggen. (okt 2009). Idag är vilthägnet nytt och inga djur kan ta sig ut. Men innan Bruket fick EU bidrag och kunde sätta upp det nya stängslet rymde vildsvinen och nu är de många och jag ser ofta flockar på 10-talet djur ute på ängar och i skogar. Som turligt är bedrivs inget åkerbruk här i trakten utan ängarna används för att slå gräset till vinterfoder för de utegångskor som en arrendator har här på Harg. Trafikolyckor är dock tämligen vanliga och förra veckan körde en lastbil på tre djur var av en dog och de andra skadades.
Jakt på vildsvinen bedrivs på speciella utfodringsplatser där jägarna kan sitta i små uppbyggda kojor och skjuta på grisarna när de står stilla och äter av säden som de utfodras med. En utmärkt jakt enligt min mening.
Tyvärr bedrivs jakten inte speciellt intensivt. Anledning är kanske att den inte är lönande. Köttet lär betalas med 35 kr / kg när grisen är under 15 kg men endast 17 kr per kg då den är tyngre. Gamla galtar kan knappast användas (möjligen i rökt korv). Det är ju inte för inte som smågaltar kastreras i tidig ålder. Galtkött har faktiskt en otäck smak minns jag från min tid på SLU då jag åt kött. På radio hörde jag också att markägare kunde anordna vildsvinsjakter som deltagarna fick betala 20 000 kr för två dagars jakt. Detta gjorde också att de som sålde jakten inte var så intresserade av att vildsvinen blev färre.
Läs vår hemsida: www.jaktkritiekrna.se
GFå med i FB-gruppen Jaktkritikerna

lördag 16 juni 2012

Jaktkritik

Efter att ha läst inlägget på FB om jakten på duvor (tam- eller stadsduvor) i en fastighet som skulle besökas av kungen under duvornas häckningstid bekräftas min uppfattning om att många människor har en negativ syn på djur. De vilda djuren blir "för många" och förstör, skadar och besvärar. Senast såg jag på TV en bonde som ville skjuta sångsvanar som gick på hans åkrar. Andra gångar är det tranor som äter potatis på någon åker, råkor som skränar någon månad på våren eller rådjur som äter upp tulpaner. Jakt är det som först tycks vara det enda som hjälper.
Varför människor tycker att dödandet är nödvändigt kommer jag aldrig att förstå.  Jag minns när jag för många år sedan diskuterade med en sakkunnig på rovdjur om björnjakten. Jag anser att björnjakt inte är nödvändig utan att det räcker med skyddsjakt på björnar som är närgångna eller orsakar allvarlig skada på t ex renar. Experten hävdade att jakt var nödvändig för att björnarna skulle vara skygga. Men hur kan en björn uppfatta ett skott som dödar en annan björn, att det nästa gång kan vara han/hon som skottet nästa gång ska döda? Med en sådan slutledningsförmåga skulle ju djuren vara åtminstone lika bra som människorna att förutse framtiden. Det tror jag nog inte att de är och ingen annan heller.
Jakt hjälper naturligtvis inte men att människor kan skrämma djuren till ett skyggt beteende med skott är jag övertygad om. Djur reagerar alltid på skarpa ljud som raketer. Min katt och många hundar blir vettskrämda när de hör raketer och andra skarpa ljud. Ljuden har ju inget med död att göra men ljuden är onaturliga och därför reagerar djuren.
Det räcker alltså med att skrämma bort djur på platser där man inte vill att de ska vara t ex med gevärsskott. Men skrämselkanoner som har används vänjer sig djuren till. Jag tror att det måste vara en människa med för att effekten ska vara långsiktig. Även djur som inte jagas, småfåglar t ex, flyger ju snabbt bort då man närmar sig.
Men den mest negativa synen på djur finns hos de flesta jägarna. Varför skulle annars 350 000 djur dödas varje år i den s k viltvården?
Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se
och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna

lördag 9 juni 2012

Jaktkritik

I Rapport (SVT 1) såg jag för några dagar sedan att viltolyckorna orsakade stora kostnader. Man uppskattade kostnaderna till 3 miljarder per år. En älgolycka kostade t ex 162 000 kr men man nämnde märkligt nog inte att mellan 5 - 10 personer dör i samband med olyckorna. Alltnog visade man också att ca 38 000 rådjur, 27 500 grävlingar och 10 000 igelkottar dödades på vägarna varje år. I inslaget visades också den skattade populationsstorleken på dessa djurarter och för igelkotten var den 30 000. De som dödades i trafiken utgjorde alltså ca en tredjedel av alla igelkottar vilket befarades vara alldeles för många. Men om man studerar den statistik som Jägareförbundet ger ut (senast från jaktåret 2007/2008) visar det sig att 119 000 rådjur skjuts och 32 100 grävlingar alltså ca en tredjedel av alla rådjur och tillsammans med de trafikdödade en fjärdedel av alla grävlingar om nu de uppgivna populationsstorlekarna i TV var riktiga ( 375 000 rådjur och 250 000 grävlingar).
Skattningar är alltid osäkra men trafik plus jakt gör att flera viltarter lever ett hård liv. Trafiken kan vi knappast göra så mycket åt även om broar byggs som i TV:s inslag. Men jakten kunde upphöra. I alla fall på grävlingarna som absolut inte gör någon skada. Den ingår i den fullständigt onödiga s k viltvården.
Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen jaktkritikerna.