onsdag 22 december 2010

Jaktkritik

Länsstyrelsen i Stockholms län har förbjudit jakt med hund på som det står "hjort, rådjur, mufflonfår och vildsvin, från och med nu och som längst till den sista januari" Enligt en handläggare på länsstyrelsen kan "djuret utsättas för onödiga påfrestningar och svårt lidande" Vilken cynism! Förbjud all jakt då den ger samma skador som dem som en hund skulle åstadkomma då det är några decimeters snötäcke och hunden driver viltet.
Varför skulle snötäcket inte vara besvärande efter den sista januari? Snarare är väl snötäcket som störst i februari.

Se även hemsidan. www.jaktkritikerna.se

lördag 18 december 2010

Jaktkritik

Hörde i veckan om en jägare som tyckte så synd om rådjuren nu i vinter så att han måste gå ut i skogen för att ge dom mat. Det är mycket vanligt att se anordningar för hö och i bland även åpplen och säd utlagda för att fodra rådjuren. Men jag tycker att jägarna borde vara ärliga att tala om att de gör denna utfodring för att själva kunna skjuta fler rådjur då rådjursjakten infaller.
Svält är den mest naturliga dödsorsaken bland djur och kanske fortfarande hos människor i världen. Svält innebär en sakta förlust av styrka och ger så småingom ger en svaghet så att djuret domnar bort och på vintern fryser ihjäl. En behaglig död som knappast ger någon pina eller stress. Däremot ger de skadskjutningar som är alldeles för vanliga vid rådjursjakt med hagel oerhörd stress och smärta vilket naturligtvis är helt oacceptabelt ur djurskyddssynpunkt.
Skulle jägarna göra något för rådjuren lidande så skulle de omedelbart sluta att jaga dem.

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se

tisdag 7 december 2010

Jaktkritik

De senaste dagarna har det stått en del om jaktolyckan i Småland då en jägare ute på älgjakt sköt ihjäl en skidåkare. Naturligvis var det en mycket olycklig slump att skidåkaren träffades och jag är övertygad om att jägaren inte kan lastas för olyckan . Han var säkert så uppmärksam som han kunde vara i skjutögonblicket.
Men vad jag vänder mig emot är att man får använda kulor som kan gå rakt igenom en älg och enligt uppgift fortsätta flera hundra meter till. Jag har alltid trott att älgjakt sker med en kula som splitras då den träffar älgen, inte beroende på att den inte ska fara iväg, utan för att kulan skall orsaka så stor skada i älgen så att älgen dör så snabbt som möjligt. Nu verkar det som om det är tillåtet att skjuta med kulor som kan gå rakt genom en älg vilket måste vara förödande för både älgar och eventuella människor i närheten. Jag börjar förstå varför ca 15% av alla älgar som påskjuts måste uppsökas med hund för att kunna avlivas. Här har uppenbarligen de vapen- experter som finns på Naturvårdsverk och andra myndigheter något att göra; tillse att älgjakten sker med bästa ammunition och vapen.
Se hemsidan: www.jaktkritikerna.se