onsdag 27 oktober 2010

Jaktkritik

Nu har räven blivit vanligare då sorktillgången harit god i år. På en gång uppmanas jägarna att hetsa mot räven. "Skjut så många ni kan, för att rädda våra egna byten rådjur och harar" . Det är budskapet. Men jägarna äger inte djuren och jag har alltid frågat mig varför jägarna ska bestämma hur den svenska faunan ska vara sammansatt.
På Jägareförbundets hemsida frågar man "Varför jagar vi lodjur?" Svar: av samma skäl som vi jagar räv. Detta är ju inget svar men det är ett försvar för den osympatiska s k "viltvården". Det finns inget skäl för "viltvård" mer än att jägarna vill ha fler skottillfällen. De får gärna skjuta älgar och vildsvin men att döda djur som inte gör någon skada och som glädjer djur- och naturvänner ska de inte ha rättighet till.
Jag upprepar mig: Jägarna äger inte djuren och ska inte bestämma hur den svenska faunan ska vara sammansatt.
se vår hemsida: www.jaktkritikerna.se

fredag 22 oktober 2010

Jaktkritik

Jägareförbundet vill ha ökad jakt (vad annars?) på säl. De skickar en skrivelse till regeringen som skickar ut denna skrivelse på remiss. När vi, Jaktkritikerna skickar liknande förslag på ändringar av jaktförordningen tas skrivelsen över huvud taget inte upp eller besvaras än mindre går den ut på remiss. Vi föreslår minskad jakt och det är inte intressant för Eskil Erlandsson men däremot ökad jakt.
Alltnog Jaktkritikerna har inte fått denna skrivelse på remiss, trots att vi av den socialdemokratiska regeringen alltid fick kommentera jaktförslag. Vi har också varit på Jordbruksdepartementet 2006 och just kommit med förslag om ändringar i jakten men detta uppmärksammas tydligen inte av denna regering.
Nu har Djurens Rätt fått Jägareförbundets remiss och vi har fått ta del av den för att om möjligt komma överens om ett gemensamt svar.
Min mening om säljakt är att den är oerhört svår då jägaren endast har huvudet på sälen att skjuta på. Dessutom ofta i ett vågigt hav som gör att huvudet guppar upp och ner. När t ex 170 sälar fick skjutas 2004 sköts endast 79. Det länder jägarna till heder att de inte skjuter på alla sälar de ser. Men det lidande som sälar utsätts för då jägaren skadskjuter sälen vilket naturligtvis inträffar, som vid all jakt, står inte i proportion till den effekt på de skador som sälar gör på fisk och nät. Jakt är ett ineffektivt sätt att minska skador och djur. Detta har Naturvårdsverket visat vid ett par genomgångar av vetenskaplig litteratur. För att få effekt på jakten innefatt mer än 30% av stammen (jämför älgjakten) och detta skulle innebära att mer än 10 000 sälar skulle skjutas. (Sälstammen beräknas till 30 000 i Östersjön enligt skrivelsen). Detta är en orimlighet. För att minska skadorna måste andra fångstredskap forskas fram.
Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se

fredag 15 oktober 2010

Jaktkritik

Nu har älgjakten börjat i södra Sverige. Till alla bilister: VAR FÖRSIKTIGA! Vid jakten blir naturligtvis alla djur skrämda och de beter sig som skrämda djur gör. De rusar iväg och då oftast utan att visa sin vanliga skygghet. På så sätt kommer de ofta ut på vägar och viltolyckorna blir alltid fler på hösten då jakten är som störst.
I åt har redan 33 000 viltolyckor inträffat flest med rådjur, men även nästan 5 000 med älg som många gånger ger dödliga skador på bilister.
För att inte bli beskyld för att vilja ha bort älgjakten så vill jag påpeka att älgjakt är en nödvändighet just för att minska trafikskador men även skydda uppväxande skog. Problemet är att jägarna inte vill att älgstammen skall minska. Detta i konflikt med skogsägare och trafikanter. Jag sätter min förhoppning till att vargarna blir fler; åtminstone 500 bör de vara för att stammen skall kunna överleva på sikt.
Kungen har sitt jaktlag i bergslagen. Alla förmögna personer vill vara med. Varför? Vad är det för märkvärdigt med kungen? Kan någon svara på det? Av en bekants bekant fick jag höra för flera år sedan att inneha en aktie i Stora Karlsö bolaget var mycket eftertraktat. Varför? Aktien gav ingen utdelning men man fick vara med då kungen jagade hare på ön! Vilket fjanteri!
Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se

onsdag 6 oktober 2010

Jaktkritik

Läs den senaste kommentaren. Vad står det i den? Ingenting. Också annonymt. Varför kan aldig jägarna sätta ut sina namn?
Dessutom är inlägget helt felaktigt.
Vi i Jaktkritikerna anser att viss jakt är nödvändig t ex på älg och vildsvin för att dessa djur gör allvarlig skada på skog, åker och orsakar trfikolyckor. Dessutom är skyddsjakt på enstaka indivder nödvändig för att inte enskilda människor skall känna oro eller förlora egendom.
Men det finns en helt onödig jakt som endast tillfredställer jägarna. Det är den s k kallade viltvården där jägarna anser att rovdjur, kråkfåglar och måsar måste dödas. Dessutom jagas en mängd mindre djurarter som fåglar som ger obetydligt tillskott av kött.
Jakten är Sveriges största djurskyddsproblem! Skulle endast älgar och vildsvin jagas skulle 90% av skadskjutningarna minska. Varför är det inte rimligt?
Se vår hemsida: www.jaktkritikerna.se

måndag 4 oktober 2010

Jaktkritik

Det var länge sedan jag skrev något på denna blogg men jag har varit slö och det har inte varit mycket att kommentera i sommar.
Ett par notiser har jag dock läst.
Den första handlade om att Stockholms kommun har bekymmer med alltför många kaniner. På vilket sätt framgick inte i notisen men kanske kaninerna äter upp parkernas plateringar av buskar och blommor. I alla fall har nu 13 000 kaniner dödats. Eftersom jag bor i Stockholm har jag ju sett kaniner men kunde inte tro att det fanns så många. Jag antar att dödandet gäller de kaniner som dödats i år (2010) men detta stod inte heller i notisen. Tyvärr var notisen lite informativ och på vilket sätt kaninerna dödats frangick inte heller. Jag antar att de sköts. Förhoppningsvis gjorde man eftersök med hund för att hitta de skadskjutna kaninerna. Att jägaren skulle kunna döda alla kaniner omedelbart är inte sannolikt eller inte möjligt.
Den andra notisen gällde att vildsvin orsakar skador för mer än 17 miljoner kronor bara i Södermanland. Detta tyder på att vildsvinen näst älgarna orsakar mest skador i landet. Eftersom det sköts ca 32 000 vildsvin (2007-2008) kan man undra hur många jägare som gör något åt detta problem för framför allt bönder men även trädgårdsägare. Då de 20 vargarna skulle skjutas anmälde sig mer än 10 000 jägare för att få jaga. Tänk om dessa ville göra en verklig insats och redusera vildsvinsstammen i stället.
Se vår hemsida: www.jaktkritikerna.se