lördag 28 januari 2012

Jaktkritik

På FB-gruppen "Jaktkritikerna" diskuteras nästan enbart vargar. Vargen är visserligen en utrotningshotad art i Sverige som naturligtvis behöver allt det skydd som kan uppbådas. Men även om jakten på de 32 vargar som Naturvårdsverket tillåter som s k skyddsjakt i år är förödande för vargpopulationen så är inte jakten ett djurskyddsproblem. Vargjakten är inte tillfredsställande utan ca 60% av de vargar som skjuts har två eller fler skott i sig innan de dör men sett ur djurskyddssynpunkt är detta antal försumbart om man jämför med de 100 000-tals djur som skadskjuts i all annan jakt. Jag accepterar älg- och vildsvinsjakt då dessa arter medför, med dagens stora populationer, stora skador på skog och mark och de förorsakar också många trafikolyckor.  Jag skulle dock vilja se mycket större krav på skjutskicklighet för att få jägarexamen som idag är nödvändig för att få vapenlicens och alltså kunna vara med på älg- vildsvinsjakter.  Dessa skjutprov skulle kunna avläggas i simulatorer som mycket bättre kan ge realistiska situationer än en pappfigur som dras fram på en rak bana, Detta krav på bättre skjutskicklighet skulle kunna vara lätt att tillgodose.
Det största problemet i svensk jakt i dag är den fullständigt felaktiga och för de flesta medborgare meningslösa jakten på våra små rovdjur och mås- och kråkfåglar. Denna jakt tillfredsställer endast jägarna själva och dödar ca 350 000 individer varje år. Dessutom blir troligen 100 000- tals individer skadskjutna i denna jakt. Inget eftersök gör utan dessa skadade individer får långsamt dö eller bli handikappade så att de långsamt svälter ihjäl eller blir tagna av något rovdjur. Problemet med att de skadskjutna djuren är inte bara deras lidande utan att de också innehåller en mängd blyhagel som sedan dessa rovdjur får i sig och på så sätt blir förgiftade. Vi vet att både havsörnar och kungsörnar och förmodligen alla andra rovfåglar och rovdjur dör av dessa hagel. Det blir en dubbel tragedi som denna oetiska jakt medför. Förbjud "viltvården!"

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se
Gå gärna med i FB-gruppen Jaktkritikerna

lördag 14 januari 2012

Jaktkritik

Nu har Naturvårdsverket bestämt att 32 vargar ska få skjutas i sk skyddsjakt. Men vargarna behöver inte ha åstadkommit någon skada! Vad är det då man skyddar?
Vargjakten är den minsta jakten bortsett från jakt på järv. Ur djurskyddssynpunkt betyder den inget även om 60% av vargarna var skjutna med fler än två skott som visades vid jakten 2010. Men ur bevarandesynpunkt är det oroande. Jag förstår inte hur man kan vara tjänsteman på Naturvårdsverket och bara effektuera regeringens beställningar. Har Naturvårdsverket ingen skyldighet mot naturen som jag trodde att de skulle förvalta? Alla vet hur illa vargarna har det i Sverige. Inte bara den urusla genetiken som alltid visar sig i de små kullarna, utan även en omfattande illegal jakt, sjukdomar och dödsfall på spår och vägar.
Även om antalet som Naturvårdsverket satt upp för skyddsjakten ska vara ett maxialt antal så är jag övertygad om att jägarna kommer att se till att alla vargarna skjuts. Jag kan bara hoppas att EU drar Sverige inför EG-domstolen.
 Se även hemsidan. www.jaktkriikerna.se
Gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna.

lördag 7 januari 2012

Jaktkritik

I samband med att jag försöker få tillstånd en debatt om det rimliga i att jaga djur som endast kastas på sopbacken = "viltvård" så kontrollerade jag jakttiderna på Jägareförbundets hemsida. Inte nog med att "viltvården" är oetisk genom att betrakta levande varelser som skräp så tillåter man jakt på dessa djur långt fram på våren då alla djur måste få lugn och ro för sin fortplantning. Dessutom störs ju inte bara de djur som skjuts i "viltvården" utan alla andra som lever i närheten av jakten. De flesta av djuren som ingår i "viltvården" får jagas till den sista mars men andra så sent som till den sista april i Norrland.
"Viltvården" har endast ett syfte att eliminera konkurrenter till jägarna. Jägarna äger inte djuren! Jakten är oetisk ur många synpunkter. Förbjud "viltvården"!

Se hemsidan:www.jaktkritikerna.se
Gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna