lördag 28 maj 2016

jaktkritik

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht!
Vi i Jaktkritikerna har sökt Dig men inte lyckats hitta en tid då Du har möjligheten att ta emot oss. Ett brev kan läsas när som helst och vi försöker därför här sammanfatta våra synpunkter.
Vi är inte jaktmotståndare. Vi anser att idag måste älg, vildsvin, minkar på skärgårdsöar och individer som orsakar allvarliga skador, jagas.
Men jakt innebär lidande för djuren i form av bl a skadskjutningar. I en enkät utförd av Svenska Jägareförbundet visar att 14% av älgarna skadskjuts. Då jakten innebär att fler än 1 miljon djur dödas varje år betyder det att det skadas 100 000-tals djur. Många djurarter skadskjuts i än större utsträckning ( se vår hemsida www.jaktkritikerna.se). I 2015 års vargjakt skadsköts t ex 34 % (15 av 44 vargar) med 4 , 5 respektive 6 skott (se SVA:s hemsida). Då är de vargar som sköts med tre skott borttagna! De höga skadskjutningstalen är helt oacceptabla!
Svenska Jägareförbundet anser att skjutskickligheten måste bli bättre. Men trots att  jägarexamen har funnits i 30 år och att älgjägare ska klara älgskyttebana, är skadskjutningarna  omfattande. Skulle slakterier skada och såra 100 000-tals djur varje år skulle de aldrig få fortsätta. Jakt är en hobby och ett nöje men jakten får fortsätta år efter år.
Det enda sättet att minska lidandet för djuren är att minska antalet arter som får jagas.
De första som borde fredas är de som ingår i ”viltvården”. Denna jakt är ytterst oetisk eftersom djuren inte tas tillvara utan kastas på sopbacken. Det är ca 350 000 djur som ingår i denna jakt. Alltså skulle en tredjedel av jakten försvinna och 1/3 - del av skadskjutningarna. Det är ytterst tveksamt om denna jakt ger jägarna fler andra djur att jaga. Jämför fridlysningen av rovfåglar på 1960- och 1970-talet. Det finns ingen som sett någon skillnad på varken harars eller skogshöns numerärer.
Ingen eller alla medborgare äger djuren och jägarna har inte rätt att bestämma hur den svenska faunan ska vara sammansatt. Vi som djur- och naturälskare får sämre livskvalitet eftersom vi får se färre djur än det skulle vara i naturen. Även Naturskyddsföreningen, Sveriges Ornitologiska förening och t o m Ordf, i Jägareförbundets valberedning tycker att de djur som skjuts också ska ätas.
Andra enklare och men mindre värdefulla åtgärder är att:
Fridlysa små arter som kricka, björktrast
Fridlysa arter som minskar som skogshare, ejder, gråtrut, havstrut, fjällripa ( www.fageltaxering.lu.se)
Fridlysa arter som skjuts i mycket låg omfattning som, bisam, alfågel, sjöorre, bläsgås
 Förbjuda fällor som är djurplågeri då djuren förstör tänder och klor då sitter i fällan och stressar ohyggligt. Förbjuda ”packhundar” som ju liknar den engelska rävjakterna.
Det finns ytterligare viktiga åtgärder för att minska de jaktliga avarterna men brevet skulle bli alltför långt. 
Läs vår tidskrift och boken ”Jaktkritik-essäer och bloggar om jaktens avarter” och återkom gärna    För föreningen Jaktkritikerna Hans Ryttman (hans.ryttman@telia.com 0768-44 95 44) Svinnö 1023 

742 95 Hargshamn


Sista chansen att rösta om nationaldäggdjuret. Omröstningen slutar den 31 maj. Gå in på hemsidan: www.jaktkritikerna.se

måndag 23 maj 2016

Jaktkritik

Jag såg på Fb att Svensk Jakt (= Svenska Jäagareförbundet?) anser att jakt med pilbåge ska bli tillåtet. Förra gången frågan var upp till diskussion i början av 1990-talet var Svenska Jägareförbundet mot denna form av jakt.  Motiveringen var som vi och även Naturvårdsverket framhöll att det gins effektivare vapen. OM man ska jaga (vilket jag tycker endast ska ske då vilda djur orsakar allvarliga skador) så ska jakten vara så effektiv och så skadelös som det bara är möjligt. där kan aldrig en pilbågsjakt komma in.
Som den förre ordföranden i Bågjaktsförbundet framhöll. "Att skjuta ett rådjur på 50 meter är ingen konst". Underförstått att skjuta ett rådjur med pilbåge är det en konst. Men detta innebär också att det är större risk att skadeskjutna djuret. Detta är helt oacceptabelt.
Ingenting i denna fråga har ändrats till idag. Jakt med pilbåge är en osäkrare typ av jakt, Jakt är ett nöje för de som utöver hobbyn men jakten får inte bli en lek . Det enda som pilbågsjakten tillför är just ett lekmoment (leka indian eller "vilde" från stenåldern). Det finns ingen rationellt skäl till jakten. Så fort människan uppfann effektivare vapen som gevär försvann pilbågen som ett jaktredskap.
Även om en jägare är en konservativ och bakåtsträvande person så får inte denna hållning inte förorsaka djuren mer lidande än den nuvarande jakten tillfogar djuren.

Ännu finns tid för att rösta på "nationaldäggdjuret" på vår hemsida www.jaktkritikerna.se

lördag 21 maj 2016

Jaktkritik

Efter att ha försökt få en kvart tillsammans med Landsbygdsminsiter Sver-Erik Bucht fick jag i går följande svar
"Sven-Erik har inte möjlighet, men Claes Nordmark har, vilket vi har svarat åtskilliga gånger."
Vi har också från Jaktkritiekrnas sida framhållit att om en statssekreterare får 15 min för att framför det vi sagt skulle vi lika gärna få tiden. Förmodligen får statssekreteraren några minuter och då blir vårt budskap inte klart eller värre förvanskat. Dessutom kan inte ministern ställa frågor och få dessa besvarade. Vi har därför avböjt att träffa statssekreteraren.
Jaktkritikerna har ju varit verksamma i åtskilliga år och har träffat Margareta Winberg, Lena Sommestad och Kjell Larsson som alla haft tid t o m i 30 min (minst). 
Jag läste i DN för en tid sedan att Carl Tham (tidigare minister) ansåg det vara ett demokratiskt problem då inte ministrar ville träffa medborgare. Jag håller helt med honom. Jag är övertygad on att Svern-Erik Bucht anser att våra åsikter är värdelösa och inget att bry sig om. Jag har hört att Sven-Erik Bucht är jägare och detta har naturligtvis betydelse. 
Men min åsikt är att det enda som kan förändra världen är samtal, dialog och diskussion. Har man bara ja-sägare omkring sig blir man snart en despot som aldrig kommer att ändra sig. 
Samtal syftar till att så ett frö, somt faller på hälleberget men somt kommer i god jord och ger hundrafalt igen (som det står i bibeln). Nu stänger Sven-Erik Bucht dörren och får aldrig höra vad vi står och vill diskutera. Andra ministrar har lyssnat och vi har bl a fått ett större antal arter fredade under Jaktkritikernas verksamhetsår. 
Att lyssna till andras åsikter borde vara en plikt för beslutsfattare. Däremot behöver de naturligtvis inte genomföra förslagen men självfallet kunna argumentera för att inte gör det. Denna insikt saknar Sven-Erik Bucht och är därmed synnerligen olämplig som minister och beslutsfattare.

Det återstår drygt en vecka till avslut i omröstningen till "nationaldäggdjuret" Se vår hemsida: www.jaktkritikerna.se

fredag 13 maj 2016

Jaktkritik

Jag hörde på radio att anmälningarna om djurplågeri ökar med 40% under 2015. Ofta är det lantbrukare som blivit mentalt sjuka men denna ökning beror på att det är fler ägare till sällskapsdjur som tydligen inte är lämpade för att ha hand om djuren.
Som djurälskare är jag ytterst förvånad och ledsen att detta sker. Har man ett sällskapsdjur kan man ju inte låta bli att tycka om det.
Ett problem är att hus - och sällskapsdjur har man lagregler för och också ett socialt kontroll över men inte det djurplågeri som sker inom jakten. !00 000-tals djur skottskadas varje år fast det är helt onödigt då ingen jagar för sin utkomst skull utan endast för att de finner nöje i att döda djuren.
Varför kan inte detta djurplågeri (skottskadorna) kunna lagföras? Troligen beroende på att ingen skulle anmäla.

Fortfarande pågår vår omröstning om "nationaldäggdjuret" på vår hemsida: www.jaktkritikerna.se

måndag 9 maj 2016

Jaktkritik

Det här blogginlägget är ingen jaktkritik men handlar om i ett fall att skydda djur och också människor.
I dagens Vetenskapsradion talade man om att bygga 2000 broar och tunnlar för att djuren ska kunna passera stora vägar och inte bli påkörda. Kostnaden beräknades till 3 miljarder kr men eftersom 6-10 personer dör varje år i älgolyckor ( t o m 11 människor dog 2015) och 60 - 70 personer skadas svårt varje år måste detta vara en försvinnande liten kostnad om trafikolyckorna med vilt kan bringas ner till ett minimum. Dessutom skadas ju också mycket färre djur (om de inte dör omedelbart)  och färre eftersök behövs. Att helt komma ifrån viltolyckor ansågs omöjligt beroende på att bilisterna inte tar möjligheten att det ska inträffa viltolyckor på allvar. Vid gryning och under den mörka årstiden och vid jaktsäsongen ska man vara mycket uppmärksam även då viltstängsel finns vid vägen.
Ett annat inslag hörde jag på nyheterna här om dagen. Det gällde att en jägare hade fått i uppdrag att skjuta rödräv i Norrbotten för att rädda fjällräven. Rödräven är större och kan driva bort fjällrävar från lyor och dessutom ta ungar. Jägaren hade skjutit 20 rödrävar och i jämförelse med de 70 000 som skjuts utan anledning så tycker jag att denna skyddsjakt kunde försvaras. Fjällräven har det svårt i Sverige och den är väl värd att bevara så länge det går. Tyvärr tror jag att med den klimatförändring som vi nu står inför så kommer både fjällräv och dess basföda fjällämmelen att försvinna. De är inte anpassade för vårt nya klimat. Det varmare klimatet är också anledningen till att rödräven har kunnat komma upp i fjällvärlden och överleva.
Sverige som vi känner det idag kommer aldrig att bli kvar, tyvärr.


Gå inte på hemsidan: www.jaktkritikerna.se och rösta på "nationaldäggdjuret"

måndag 2 maj 2016

Jaktkritik

Ett intressant uttalande:
"Även jag anser att det vi jagar ska vi ta tillvara som mat, skinn eller för annat ändamål. Annars ska vi avstå."

DETTA ÄR SKRIVET AV JÄGAREFÖRBUNDETS ORDFÖRANDE FÖR DERAS VALBEREDNING LARS INGELMAN.

Detta uttalande gör han i samband med att han försvarar valberedningens beslut att föreslå Monica Stridsman till medlem av Jägareförbundets styrelse. Valet av henne kritiseras av en jägare i Norrbotten bl a för att hon föreslaget-beslutat att ekorren ska vara fredad då hon satt i Naturvårdsverket. Hennes förklaring till sitt beslut var att ekorren inte användes till något.

Låt oss hoppas att Jägareförbundet tycker som sin ordförande i valberedningen och slutar att jaga de arter som ingår i "viltvården". Det är 350 000 som sliper den plåga och andra lidande som den jakten innebär för dessa djurarter.


Gå in på vår hemsida www.jaktkritikerna.se och rösta på nationaldäggdjuret! En månad kvar!