torsdag 23 juli 2015

Jaktkritik

Jag tror att våld som krig och jakt gör människan avtrubbad och minde kännande för människors och djurs lidande. Det är det enda skälet som jag har kommit på varför en del personer använder våld i olika situationer. När det gäller jakt så finns det jägare som inte förstår eller vill förstå att de djur de jagar har samma nervsystem som vi och lider av att sakdskjutas och stressas genom oliak aktiviteter.Det senast är de jägare som släpper lös hunden för att "träna" sin hund inför björnjakten. Det är förbjudet att utanför jaktsäsongen att störa de vilda djuren. Denna aktivitet är alltså ett jaktbrott.
Allt fler jaktbrott anmäls också och under det första halvåret har 38 jaktbrott anmälts i jämförelse med första halvåret 2014 var det 23. Licensjakten på björn börjar i slutet av augusti och polisen i Dalarna och länsstyrelsen har till avsikt att skärpa kontrollen av den jakten. Sveaskog har förbjudit två jaktlag i Dalarna och Gävleborg att inte jaga björn i deras skogar. Heder åt Sveaskog!
I ena fallet anser Sveaskog att jakten inte varit etisk riktig och i det andra fallet hade jaktlaget använt en olaglig åtel. Varför inte införa enbart skyddsjakt på de eventuella individer som gör allvarliga skador t ex i renskötseln och individer som kan bli alltför närgångna för att människor ska känna sig oroliga.

Läs vår hemsida: www.jaktkritik.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.

måndag 20 juli 2015

Jaktkritik

Det händer inte så mycket på sommaren när det gäller jakt även om jakten fortgår på ungräv, vildsvinsungar och andra som kråkfåglar och måsfåglar. Men några notiser om annat har jag hittat.
För några dagar sedan hörde jag på radio att potatisodlare ville ha skyddsjakt på tranor då de enligt odlaren ansåg att de gjorde stor skada på hans potatisåkrar. Jag vet inte hur länsstyrelsen ställer sig till kravet men jag tycker nog att det skulle gå att skrämma bort fåglarna. Enligt min erfarenhet är tranor skygga djur och flyger bort på öångt håll. Skulle det inte gå med skrämselkanoner eller med andra åtgärder måste väl lantbrukaren få skydda sin gröda- Men det bästa vore väl att att ta upp potatisen. Jag har aldrig hört talas om prblemet förut så det verkar inte vara alltför allvarligt.
I dag såg jag en polis som ansåg att det finns poliser som inte bryr sig att utreda jaktbrott fullt ut och det berör grannar eller att polisen är med i samma jaktlag som den misstänkte. Att jaktbrott är bland de svåraste att utreda det har jag hört om tidigare och skrivit om också. Men att poliser inte gör sitt jobb är anmärkningsvärt.Men svensk polis gör ju dåliga jobb för övrigt är ju känt sen förut.
I en annan notis framgick att vi svenskar äter mer kött. Från 1980 har konsumtionen ökat med 38% till 88 kg per år. Det är allvarligt sett ur miljö - och djurskyddssynpunkt

Läs vår hemsida: www.jaktkritik.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.

onsdag 8 juli 2015

Jaktkritik

Vad tycker Du om pilbågsjakt?
Jag har just haft en mycket kort diskussion om pilbågsjakt men den nuvarande ordföranden för Svenska bågjägarföreningen (?) (Jag är osäker på namnet).
Alltnog jag hävdar att pilbågen är ett sämre vapen att döda djur med. På samma avstånd till föremålet djur eller tavla träffar geväret med mycket större precision. Det är alltså självklart att gevär ska användas vid jakt utan undantag. Bågjägarföreningen menade att bågskyttet är en "utmaning" som man skulle kunna översätta med att jakten är svårare än med gevär. Detta innebär med andra ord större risk att skada djuret. Förre ordföranden Bengt Georén som jag träffade i början av 1990-talet sa att "Att skjuta ett rådjur med gevär är ingen konst" underförstått att det är det med pilbåge vilket ju är samma inställning.
Den andra invändningen är att jakten inte visar respekt till djuren utan dessa jägare ser djuren som en leksak och inte djuret som en levande och kännande varelse. Om jakt sak kunna försvaras ska den vara inriktad på att få kött att konsumeras. All jakt är en hobby och nöje men att jakten bara inriktas till att bli en lek att vara indian är ytterst oseriöst.
För övrigt finns det ingen anledning att jaga rådjur eller dovhjort som det här är fråga om. Den eventuella decimering av dessa stammar kan rävar och lodjur se om på ett mycket mer biologiskt och rimligare sätt.


Läs vår hemsida: www.jaktkritik.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.

lördag 4 juli 2015

Jaktkritik

I går såg jag något mycket otäckt; ett dött dovhjorts-kid. Ett dött djur behöver ju inte vara obehagliga att se på men det här kidet hade förmodligen haft en plågsam död.
I närheten där jag bor på somrarna ligger Hargs bruk som bedriver försäljning av jakt i olika former. Jag har för några år sedan beskrivit deras andakt vid ett viltvatten här i närheten. Hargs bruk har också några kilometer från mitt hus ett vilthägn med vildsvin och dovhjortar. Hägnet är ca 2 km2 stort och är omgärdat av ett två meter högt stängsel och med en el-tråd ca ett par dm över marken. Detta är till för att hindra vildsvinen att kunna böka sig under nätstängslet. Det förra stängslet som fanns för ca 10 år sedan gjorde att vildsvinen kom ut och nu är ett stort besvär för boende runt omkring. Förmodligen har el-tråden varit till nytta på så sätt att vildsvinen har hållits sig inom hägnet men nu har orsakat detta dovhjorts-kid en plågsam död.
Jag vet naturligtvis inte varför och på vilket sätt kivet har trampat mellan stängslet och el-tråden men kivet har fastnat och dött förmodligen en mycket plågsam död. Antingen har kivet dött av törst/svält eller att effekten av elen har förlamat eller gjort kivet oförmöget att slita sig därifrån. Vilket dödsorsaken än må vara måste döden varit mycket plågsam.
När jag såg kroppen var den i början av förruttnelse och luktade starkt. Men kroppen vara igenkännlig så kidet hade nog bara funnits där i några få dagar.
En "olycka" ? Men hade inte vilthägnet funnits så hade aldrig "olyckan" skett. Varför är människor begär att få döda levande vilda djur så starkt?

äs vår hemsida: www.jaktkritik.sLe och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.