tisdag 21 mars 2017

Jaktkritik

Även om jag oftast skriver om jakt så tar jag ofta också upp den hemska djuruppfödningen som finns på många håll. I Sverige har vi ju hyfsade lagar och inspektioner som justerar vår djurhållning men så är knappast fallet i många andra länder.
Jag hör på radio att en "fotograf utan kamera" (Henner?) har utnyttjat Googel earth för att lägga upp ett antal speciella bilder på YouTube bland annat från en farm i Texas där men har 60 000 ! kor som föds upp på majs, kraftfoder (soja) och antibiotika. De växer till slaktbar storlek på 1 1/2 år i stället för de normala 5 åren. Avföringen körs ner i en stor damm som luktar helt fruktansvärt och för att dyngan ska brytas ner så snabbt som möjligt tillförs kemikalier.
Vilka är de som kan tänka sig äta kött av dylikt uppfödda nötkreatur?
Fler måste bli vegaber eller i alla fall vegetarianer.
Lyssna på reportaget i Kulturradion tisdag 21/3 kl.13.00.

Köp boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida: www.jaktkritikerna.se. Gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna

onsdag 15 mars 2017

Jaktkritik

I morse hörde jag på radio att en polisman klagade på att resurserna var för små för att utreda allvarliga jaktbrott som illegal jakt på rovdjur. Illegal jakt är i Sverige ett allvarligt brott som kan ge mycket dryga böter (10 000-tal kronor) men även flera års fängelse. Men polisen resursbrist är ju allmänt kända och jag tror att det är effektivare att polisen ägnar sig åt gängkriminalitet och andra allvarliga brott som rån i kiosker och närbutiker eller villainbrott och stöld av båtmotorer. Jag är övertygad om att de flesta skulle se att dylika brott oftare blev uppklarade. Dessutom tror jag att det är ineffektivt för att inte säga meningslöst för poliser att åka omkring på små skogsvägar och försöka upptäcka tjuvjägare för att ta dom på bar gärning. Detta är det enda sättet att för dessa marodörer fällda. Jag har hört att ingen ställer upp och vittnar mot dessa jägare. Precis som i de kriminella gängen och deras vänner och bekanta så vill man inte förlora gemenskapen med dessa personer. I tjuvjägarnas fall är det ofta sympati men även lojalitet med släktingar och grannar. Hur svårt det är att få tjuvjägare fällda visar ett fall för något år sedan då poliser kom på ett par tre jägare med gevär i en skog som inte var deras jaktmark.  Eftersom de inte hade skjutit något djur var det naturligtvis omöjligt att bevisa att deras syfte var tjuvjakt trots att de hade användbara jaktvapen och befann sig i en främmande skog.
Den andra nyheten var att viltstängslena vid våra vägar var i dåligt skick och måste rustas. Man ansåg att kostnaden skulle komma att gå på 6 miljarder kronor. Jag hoppas att man också tänker på de broar och på sina ställen tunnlar som de vilda djuren kan utnyttja när de måste passera en väg. De som finns har tydligen fungerat utmärkt. Ett stängsel är inte helt säkert då många djur kan ta sig både över och under. Med strategiskt anlagda över - och undergångar som också kan förses med armar för att leda djuren rätt blir dessa helt säkra både för bilister och djur.
Minst 58 000 vilka djur slippar att dödas och skadas svårt, ett antal människor slipper att dödas och skadas svårt och kostandes för reparationer av bilar mm kommer att vinnas. Hoppas trafikverket sätter igång genast.

Köp boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida www.jaktkritikerna.se.Gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna.

tisdag 14 mars 2017

Jaktkritik

Jag har för några bloggar sedan skrivit om den pågående lodjursjakten. Det är klart att EU:s habitatdirektiv Art.16 §e som innehåller ord som "insamla" "selektivt och i begränsad omfattning" inte var tänkt dom Sverige gör skjuta 100-talet djur men nu har en miljökommissionär tolkat detta så om han nu förstod och visste om vad Sverige gör.
Men min största besvikelse är riksdagens fastställande av det antal som Sverige ska uppnå för att klara kravet på bevarandeantal. Man har fastställt detta till 150 familjegrupper vilket endast är 150 avlande par. Som jag nämnde i min förra blogg så anser man att det behövs 400 par för att den vitryggade hackspetten ska klara sig. Det är ju självklart att alla djur måste ha minst detta antal alltså även lodjur, vargar, järvar och andra vilda djurarter.
€00 par är 800 individer + deras ungar (ca 2 för lodjur ca 4-5 för vargar) + ett antal omogna, oparade individer vilket kommer att innebära totalt 2500 - 3000 individer.
Sen då? ska vi tillåta jakt då. nej, naturligtvis inte. Orsakar inte djuren allvarliga skador ska d inte dödas. Jägarnas vilja att få skjuta fler älgar, rådjur med flera ska inte vara giltig. Finns det individer som är skrämmande eller skadar egendom i oacceptabel utsträckning ska det vara tillåtet att avliva dessa individer men inte fler.
Det är kanske några som tror att dessa rovdjur kommer att överbefolka Sverige men jag är övertygad om att de antal jag föreslår är de antal som naturen kan förse dessa djur med föda. Deras "carring capacity" har uppmåtts; i alla fall i den södra delen av Sverige. I renbeteslanden måste antra överväganden göras så länga som renhållning gär att försvara ekonomiskt nu när klimatet gör det allt svårare med findre lav och mer extra utfodring.

Köp boken "Jaktkritik - ex
essäer och bloggar om jaktens avarter. Finns på vår hemsida www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-bruppen Jaktkritikerna

lördag 11 mars 2017

Jaktkritik

I förra veckan hörde jag på radio en person säga att ett hagel kunde döda en örn om örnen fick i sig det. Jag blev faktiskt förvånad över att ett litet hagel kunde orsaka en örns död.
Jag tog därför kontakt med Gyttop och fick då reda på att ett hagel för t ex ripa väger 205 mg. Inte mycket men då Björn Helander visat att havsörnar blir förgiftade av 6µg/kg bly och dödligt förgiftade av 20 µg/g så förstår jag det. Även om en örn väger några kg så behövs det bara ett hagel för att komma upp i dödlig dos. Allt beror dock på hur mycket av blyhaglet som absorberas innan haglaet förs ut i avföringen.
Mitt intresse beor på att jag tror att ripjakten i fjällen är till stor skada inte bara för riporna utan också för de rovfåglar som lever av ripor; framför allt jaktfalkar och kungsörnar. Jag har fått reda på att i Jämtland- Härjedalen så skjuts det ca 10 000 ripor varje år (8 500 dal- och 1500 fjällripor). Hur många fler skott avlossas förutom de 10 000 som rimligen behövs för att döda 10 000 ripor? Hur sprider sig de minst 10 000 skotten när hunden skrämmer upp flocken ripor framför jägarna? Fåglarna flyger dessutom bort från jägarna och många ripor måste få haglen i den bakre delen av kroppen och blir skadeskjutna. Dessa ripor måste bli ett lättare byte för de rovfåglar som är ute efter ett byte.
Med tanke på den undersökningen som gjorde på sädgäss för ett antal år sedan då man fann att 60% av sädgässen som var äldre än 3-4 år hade hagel kroppen så befarar jag att många (30%) av riporna också har hagel i kroppen. Hur många ripor behöver en jaktfalk för att överleva? Jag har ingen aning men gissningsvis två i veckan eller 100 per år. hur stor är risken att en jaktfalk får i sig ett hagel? Det blir ju bara en gissning men jag befarar att den är stor. Detta borde undersökas. Förhoppningsvis kommer det att finnas pengar för en sådan undersökning genom analyser av bly hos jaktfalkar nästa år. Du som läser min blogg kommer att få veta hur det går så småningom.

Köp boken "Jaktkritik - eccäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna