måndag 29 augusti 2011

Jaktkritik

I söndagens DN läste jag om två tjejer som har lacerat ytterligare en kokbok bland de tusentals som redan finns. Den tar tydligen upp rätter från "skog och mark" som det står. Men det är inte det jag vänder mig mot utan ett uttalande som görs i intervjun: "Jag och Ullis är väldigt inne på att äta ekologiskt och rättvis mat och ett djur som varit ute och sprungit i skogen tills det blir skjutet har inte varit stressat".
För det första skadskjuts mellan 10-30 % av djuren som jagas. Vilken stress innebär inte detta? För det andra många djur stressas genom att drevkedjor och lösdrivande hunder jagar djuren innan de kommer fram till jägarens position. Ytterligare en stressfaktor.
Jag är inte emot att älgar och vildsvin jagas. Om inte dessa djur decimerades genom jakt skulle dessa djur orsaka alltför stor skada. Tyvärr kommer jag aldrig att få se att rovdjuren blir så talrika att de kan sköta decimeringen av dessa arter. Men att framställa jakten som djurvänlig är att förvanska verkligheten
Eftersom jakten står för en försvinnande liten del av allt kött som konsumeras kan inte detta kött på något sätt göra något åt alla de köttätare som förstör jorden genom köttproduktionens alla nackdelar: metanutsläpp, förslösande vattenkonsumtion och upptagande av odlingsytor som skulle kunna användas till vegetarisk odling.
Se vår hemsida: www.jaktkritikerna.se
Gå med i Facebook-gruppen Jaktkritikerna!

tisdag 23 augusti 2011

Jaktkritik

Några kommentarer till kommentarerna. 
Först om dvärgbandmask. Det är mycket farligare med TBE och dvärgbandmaskens risker är betydligt överdrivna. Inga fall i Europa om man inte har hund.
Jag har inte läst den senaste rovdjursutredningen men de har fel! För att undvika slumpmässiga förluster av gener i små stammar måste antalet öka.
Björnjakten har satt i gång. Varför har jag alltid frågat mig. Förmodligen bara för att tillfredsställa jägarna. Skyddsjakt på enstaka individer skulle räcka för att björnstammen inte ska orsaka allvarliga skador. Nu ska 293 björnar skjutas med alla de skadskjutningar och lidande detta innebär.
En fördel med årets jakt är att åteljakten ska utökas. Ska djur skjutas så ska säkerheten att djuret dör omedelbart vara så stort som möjligt. Åteljakten ökar denna möjlighet. Risken att björnar blir mindre skygga om de lockas till åtlar ska ju vara obefintlig då de björnar som kommer fram ska dödas. Åteln ska ju inte ligga längre än den behövs för jakten på de björnar som får dödas.
Läs också hemsidan: www.jaktkritik.blogspot.com
Gå med i Facebook-gruppen Jaktkritikerna
 

torsdag 18 augusti 2011

Jaktkritik

Visserligen påstår Andreas Carlgren att vargstammen ska få öka över de nuvarande 210 individer. Han vill dock inte säga hur stor vargstam som han vill tillåta.
Det är klart att det behövs minst 500 vargar eller snarare 50 par då det är de individer som reproducerar sig som är de intressanta rent genetiskt. För att denna population vargar ska kunna överleva på sikt behövs också att minst en obesläktad individ invandrar och får möjlighet att ingå i genpoolen varje generation. Problemet med att hålla stammen på denna låga andelsnivå är att man kanske kan minska den direkta inavelsgraden men att man fortfarande förlorar gener (alleler) då få individer parar sig. Man kan tänka sig gener (alleler) som ett mynt som singlas. Antingen kommer krona (allel A1) eller klave (allel A2) upp. Kastas myntet få gånger är risken stor för att få endast krona eller klave vid alla kasten= då få individer parar sig ökar risken att endast en allel förs vidare till nästa generation. I vargens fall finns inte allelerna i 1:1 proportion utan då vargstammen är gravt inavlade är allalerna i mycket mer ojämn fördelningen. Risken för att förlora alleler är därför mycket större. Att man som man gör i dag inte tillåter vargstammen att växa tillräckligt snabbt ökar ju risken för att värdefulla gener försvinner. 
Det är alltså mycket oroande att regeringen fortfarande tillåter jakt. Till den lagliga jakten ska ju den omfattande tjuvjakten och onaturlig död genom skyddsjakt och olyckor. 
Gå gärna in på vår hemsida: www.jaktkritikerna.se
Gå med i Facebook-gruppen Jaktkritikerna

tisdag 16 augusti 2011

Jaktkritik

Jag har hört nyligen två inlägg i radio om dessa skarvar som aldrig tycks ge folk någon ro. 
Det första inslaget handlade om att en länsstyrelse i västra Sverige hade gett tillstånd till fiskare att skjuta 2 000 skarvar under en treårs period. Men nu när denna tid har förflutit så visar det sig att endast 900 har skjutits. Fiskarna skyller på den hårda vintrarna så att de inte han kunna komma ut med båtar. Den tillståndsgivande tjänstemannen på länsstyrelsen menar att jakten inte har någon betydelse för stammen men kan ha betydelse lokalt. 
Om nu det föreslagna antalet (2000 fåglar) skulle reducera stamman har ju den bedrivna jakten inte haft någon betydelse. UTOM att skadskjuta att antal fåglar med det livande som detta medför. Jag är inte mot skyddsjakt som i vissa lägen kan vara befogad men då måste skyddsjakten vara sakligt motiverad och genomföras så att syftet uppnås. Detta har inte skett i detta fall! Tillståndsgivningen måste bli mycket mer reglerad och där tillstånden ska gå ut på remiss till ornitologföreningar och naturskyddsföreningar så att expertis kan få yttra sig.
Det andra inslaget rörde sommarstugeägare som ville ha bort skarven på några öar någonstans på norrlandskusten. Motiveringen var att skarvarna förstörde öarna. Denna önskan att få bort skarvarna stödds naturligtvis av den lokala jägareföreningen. De skulle ju få ytterligare ett antal skottillfällen!
Att inte människor kan se naturen som en pågående process där träd dör och efter en tid nya kommer upp. Det är vetenskapligt klarlagt att på de öar som skarvar bebott kommer i en ny expansiv fas med ett stort tillskott av växter som genom skarvarnas gödning blomstrar och nya träd växter snabbt upp. På 20-30 år kommer öarna att stå än grönare än de gjort före skarvarna inträde. Låt naturen ha sin gång!
Besök gärna vår hemsida: www. jaktkritikerna.se
Bli ochså medlem i Facebook-gruppen Jaktkritikerna