måndag 30 mars 2009

jaktkritik

Jägarna förnekar sig aldrig. I förra veckan läste jag en notis i DN där jägare motionerat till LRF (Lantbrukarnas riksförbund) att kommersiell bärplockning skall förbjudas. Skälet är att "de riskar bli skjutna" enligt en motionär.
Själv har jag under åren blivit utskälld en gång för att jag vistades i skogen när jakt pågick. Vid ett par andra tillfällen blivit ombedd att lämna skogen och vid ett tillfälle varnats att "gå på egen risk" i skogen. Det är ju vanligt att skyltar varnar för att jakt pågår och jag förmodar att jägarna vill skrämma bort andra att vistas i skogen. Vart tog allemansrätten vägen?
Det är för mig självklart att både älgjägare och bär- och svampplockare skall kunna vistas tillsammans i skogen. Bär- och svampsäsongen är ju trots allt ganska kort och jakten får pågå under hela hösten och en stor del av vintern. Jägarna kunde jaga på den tiden då bär- och svampsäsongen är över och på helger då den kommersiella bärplockningen är mindre vanlig. Dessutom bör man kunna komma överens om att jaga och plocka bär under olika dagar. Det är trots allt lokala företeelser och telefon finns och olika områden bör ju kunna utnyttjas ena dagen för jakt och den andra för bärplockning. Samarbete och inte konfrontation måste vara modellen.
Vid ett annat tillfälle hörde jag på radio att jägarna uppmanades att bojkotta Sveaskog då Sveaskog ville höja sina jaktarrenden.
Vi lever ju i en marknadsekonomi, på gott och ont, och de som vill betala mer för ett jaktarrende skall väl få göra det utan att bli pressade av andra jägare att inte sälja skog till Sveaskog. Jägarna vet att de är starka lobbyister men de går över gränsen då de inte vill accepetera kommeriella villkor utan försöker att få andra att känna lojalitet och inte våga gå emot sina jaktkamrater.
Se till att minska jägarna makt! Se till att minska den svenska jakten. Sveriges största djurskyddsproblem!
Se även hemsidan:http://hansynsfulljakt.webhop.net

tisdag 24 mars 2009

Jaktkritik

Nu är snart årets lodjursjakt slut. I några länsdelar fortsätter lodjursjakten men hittills har 16 djur skjutits över den tillåtna kvoten. Detta anses bero på att spårsnö har gjort det lättare att finna lodjuren. Den totala kvoten är i år 156 lodjur. Förutom de legat skjutna lodjuren omkommer 31 individer i trafikolyckor (2008), sex lodjur skyddsjagades (2008) enligt beslut från länsstyrelser och ett okänt antal jagas illegalt. Det har beräknats att mer än 20% fler lodjur jagas illegalt alltså utöver den legala; med dagens siffror ca 30 individer.
Sammanslås all onaturlig död (legal jakt, illegal jakt, trafikdöd och skyddsjakt) blir det mer än 200 lodjur som dödas varje år alltså mellan 10 - 13 % av den svenska stammen. Detta är mer än dubbelt som många som man i en examensuppsats från Stockholms universitet anses kunna tillåta för att inte lodjursstammens långsiktiga överlevnad skall äventyras.
Lägg därtill att den svenska lodjursstammen har en låg grad av genetisk variation ( endast en mitokondriell variant och låg grad av individuell variation i mycket variabla kromosomala delar). Dessutom är jakten slumpmässig och skjuter alltså individer som skulle ha fortplantat sig och de individerna som alltså ingår i den s k effektiva populationstorleken är viktiga för populationens bestånd.
Låt inte jägarna bestämma hur en svenska faunan skall se ut! Lodjuren gör ingen skada i naturen och skall inte ingå i jägarnas s k "viltvård"!
Läs också hemsidan:http://hansynsfulljakt.webhop.net

fredag 13 mars 2009

Jaktkritik

I förra veckan så skrev Niklas Ekdal sin sista kolumn i Dagens Nyheter. Niklas Ekdal hade under många år varit ledarskribent i DN men sedan en tid börjat med andra journalistiska uppgifter. Allt nog Niklas Ekdal skrev 2006 ett alldeles utmärkt ledarstick om lodjursjakten. Jag har inte hela ledaren kvar men min kommentar till denna följer nedan.
"Niklas Ekdal skriver den 27/12 (2006) ett utmärkt ledarstick angående den i mars kommande lodjursjakten. Det är som Niklas Ekdal skriver: ”Den ökade avskjutningen är Naturvårdsverkets sätt att blidka jägarna, som vill ha lons bytesdjur för sig själva. Rena utpressningen från ett högljutt särintresse”.
Dessutom så begår Naturvårdsverkets tjänstemän tjänstefel då de inte följer EU:s habitatdirektiv. Sverige tillsändes ett s k ”motiverat yttrande” den 18/7 2001 angående överträdelse av tidigare tillåtna lodjursjakter där EU skriver: ”Kommissionen kan även konstatera att inte heller något av de övriga skäl som nämns i artiklarna 16.1, punkterna a) – e) i habitatdirektivet föreligger i detta fall”.
Naturvårdsverket hänvisar till 16.1 punkt e) vilket alltså inte tillåter jakt enligt EU.
Niklas Ekdal har helt rätt. Naturvårdsverket viker sig för en skränande skara jägare."
I sin sista kolumn tar emellertid Niklas Ekdal upp en, i och för sig obetydlig, men ändå avslöjande ställning till jägares makt och påtryckningar.
Han skriver: "En enda gång har en ägarrepresentant, i form av styrelsens ordförande, haft en synpunkt på innehållet (ledare min anm.). Han berättade att kamraterna i älgjaktslaget i Värmland klagade att på DN:s ledarsida skriv så positivt om vargen. Detta var 2002, när DN gjorde en förlust på 150 miljoner. Jag tänkte då att den som satsar så mycket pengar för att jag ska få breda ut mig i tidningen, den människan måste ha någon en liten fördel. Så jag väntade med att skriva om vargarna tills älgsäsongen var över"
Jag är övertygad om att styrelsens ordförande inte hade förlorat en krona möjligen minskat sin miljonförmögenhet något och vargens bevarande påverkades naturligtvis inget av Niklas Ekdals skriverier. Snacka om jägarnas makt!
Se även hemsidan:http://hansynsfulljakt.webhop.net

tisdag 3 mars 2009

Jaktkritik

Svenska Jägareförbundet har inlämnat en lista på förlängd och utökad jakt till Naturvårdsverket. Denna lista har sedan skickats ut till, vad jag vet, till Naturskyddsföreningen och Sveriges ornitologiska förening (SOF).
När jag loggar in på Naturvårdsverkets, Jägareförbundets och Naturskyddsföreningens hemsida hittar jag inget om denna hemställan eller svar på remissen. Endast SOF har lagt ut sitt remissvar på sin hemsida och yttrar sig där endast om den utökade fågeljakten som Jägareförbundet önskar. Varför är denna remiss inte intressant för medlemmar i de andra föreningarna?
Kortfattat kan man säga att Jägareförbundet vill ha ökad jakt på många arter men även att nu fridlysta arter som brunand och snatterand skall få jagas. Den utökade jakten försöker jägareförbundet att få till att de vill skydda bönder och andra från skadegörelse t ex utökad jakt på grågås vitkindad gås och havs- och gråtrut.
Självfallet skall eventuella skador inte åtgärdas med jakt. Jakten innebär självfallet många fler skadskjutningar och ökar djurens lidande. Vi vet genom många forskningsrapporter att det enda sättet att minska djurpopulationers nummerärer är att minska deras födotillgång framför allt på vintern. Både gråtrut och havstrut minskar då antalet fiskare minskar och fiskrenset tas om hand istället för att slängas över bord. Gässen ökningar beror på mindre snö i Sverige och den ökande höstsådden. Ökningen av höstsådden beror på den felaktiga jordbrukspolitik som bedrivs i EU. Bönderna får betalt för mängd och inte för kvalitet. Sverige måste importera proteinhaltigt vete för att vår säd skall kunna utnyttjas för bakning. Så länge som folk anser att maten skall vara billig så att de kan köpa platt-TV för 10 000-tals kronor och åka på en utlandssemester för samma pris i stället för att köpa bättre och för naturen skonsammare livsmedel får vi tyvärr leva med en skövlad natur.
Se också hemsidan:http://hansynsfulljakt.webhop.net