torsdag 29 augusti 2013

Jaktkritik


Jag läser i tidningen att de västra delarna av England (Somerset och Gloucestershire) har problem med att korna har tuberkulos. Därför att regeringen och lantbrukarna kommit överens om att 5 000 grävlingar ska dödas eftersom grävlingarna bär på tuberkulossmittan. Denna decimering av stammen anses nödvändig för att minska smittorisken för korna. 
Djurvänner inom den brittiska djurrättsorganisationenRSPCA protesterar och menar att grävlingarna kan orsakas lidande vid jakten och att jakten inte är vetenskapligt grundad och att de grävlingar som undgår att dödas sprider sig och därmed sprider också smittan. Djurvännerna vill att mer vaccin ska användas. 
Företrädare för jakten hävdar att liknande aktioner på Irland och i USAhar varit lyckade och att smittan kraftigt minskat.
Detta uttalande är ju ingen vetenskap. Orsak och verkan har ju inte med detta bevisats. Det ju lätt att  skoja med att smittan minskar beroende på att HIV-smittade minskar i Sydafrika eller att ungdomsbrottsligheten minskar i New York. Mer realistiska förklaringar kan ju vara att smittan minskar beroende på att fler kor får vaccin vid strörre utbrott av sjukdomen och att smittade kor isolerats från andra vilket naturligvis är de givna åtgärderna. Dylika åtgärder måste ju självfallet kontrolleras och läggas in i avgöranden för att förhindra att fler kor smittas. Innan detta är klarlagts borde ju inte den på föreslagna jakten påbörjas.
Även om det inte står något om det i artikeln så kan jag tänka mig att engelska jägare är tacksamma för att men hittat ett föregivet skäl att skjuta av ett större antal grävlingar. Grävlingen är fridlyst i England och det är därför denna jakt upprör många djurvänner. Här i Svrige tillhör grävlingen de fredlösa djuren som ingår i den mycket oetika "viltvården". Grävlingen anses vara ett rovdjur som äter fasan, and och skogshöns ägg om de kommer åt även om maskar, rötter och dylikt är dess huvudsakliga föda.. Det är därför jägarna ser till att ca 30 000 grävlingar dödas varje år i Sverige. Lika många grävlingen anses också dö på våra vägar och det blir inte tal om att grävlingar blir vanliga i Sverige. Jag är övertygad om att engelska jägare ser på grävlingen precis som de svenska jägarna gör. De ser nog gärna att det finns ett allvarligt skäl till jakt på grävling. 
Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna

tisdag 27 augusti 2013

Jaktkritik

Jag har just läst en bok (Den tjugotredje dikten av Stewe Claeson f ö en tänkvärd bok). I boken finns ett ytterst litet avsnitt om jakt. Jag citerar ett par meningar: "För Mats Halvarsson, säger han, består året av tre veckors liv och fyrtionio veckors prat om de tre veckorna och om de tre veckorna nästa år." ....
"Så är det, säger Vera. Jakten är helig."
Hur kan man vara så begeistrad av att få döda djur? Kan någon förklara det för mig?
Läs hemsidan www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna.

fredag 23 augusti 2013

Jaktkritik

Ibland hitter man uppslag till bloggar på ställen man inte tänker sig. I går flimrade en rubrik till efter SVT:s Kulturnyheterna. Det stod: "Inga fler bilder på jägare med byte." Detta gjorde mig intresserad och gick in på STVplay/kuturnyheterna och där kunde jag läsa att Aftonbladets chefredaktör Daniel Nordström hade skrivit att "Djuren förnedras. Det blir inga fler bilder på jägare som stolt poserar vid sitt fällda byte". (Läs hela bloggen på SVTplay/kulturnyheterna den 22/8).
Detta är ett utmärkt initiativ. Jag förvånade mig när jag i SVT fick se en jägare med sin skjutna björn. Björnjakten hade ju börjat i veckan och SVT tycker tydligen att detta är en nyhet som måste spridas. Detta är för mig obegripligt. Alltid en flinande jägare vid en björn. Vad är det för märkvärdigt med detta? Endast björnar somn gör allvarlig skada eller är obehagligt närgågna behöver skjutas. Alltså skyddsjakt på enstaka individer. Skamligt av SVT och berömvärt av Daniel Nordström.
En nyhet idag är att en expertgrupp ska avgöra hur stor vargstam som Sverige ska ha. Bättre detta än att riksdagen, Naturvårdsverket eller någon annan bestämmer storleken. Men här liksom hos björnarna så borde vargarna endast skyddsjagas om någon orsakar allvarliga skador eller är närgågna. Men det ska bli spännande till vilket antal gruppen kommer fram till. Några tusen anser en del experter men detta kommer aldrig jägare, LRF, centerpartister eller moderater att gå med på.
Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna  

söndag 18 augusti 2013

Jaktkritik


I dag såg jag en mink vid badplatsen där jag bor under sommaren. Det kom mig att tänka på de invasiva arterna och arter som människan tagit till Sverige för olika ändamål. Man kan ju diskutera om snögås, stripgås, nilgås, mandarinand, amerikans kopparand m fl fägelarter som då och då häckar i Sverige har kommit hit med maänniskans hjälp eller inte, då de fåglararterna som jag räknat upp förekommer i djurparker och annars inte skulle ha haft en chans att ta sig till Sverige i alla fall inte så många och så ofta som vi nu ser. 
Men dessa fäglar är fortfarande inte till några besvär och kanske aldrig blir. Alltnog andra arter ställer till det desto mer. Just minken tillhör ju de djurartar som aldrig skulle ha kunnat komma hit om inte dessa började användas i pläsverk och kunde farmas i stora mängder. Minkarna skulle heller aldrig varit till skada om de inte rymde från pälsfarmerna. Eller som det påstås släpptes ut under 1940-talet, då ägarna inte kunde sköta farmerna vid inkallelse, mat inte kunde erhållas och pälspriserna var låga. Trots att minkarna inte tillhör vår naturliga fauna (de kommer ju ursprungligen från Nordamerika) är minkarna inte någon katastrof när de lever på fastlandet men kommer de däremot ut på öar i våra skärgårdar kan de snabbt eliminera fågelbestånden av mås-trutfåglar, tärnor och andfåglar. Här gör jägare viktiga insatser för de markhäckade fåglarna genom att jaga dessa minkar som tar sig ut på fågelskären. Problemet är att fällor inte räcker utan jakten ska ske med tax eller annan lämplig hund. Få jägare vill åta sig denna krävande jakt och pekunjära instaser är nödvändiga. Den andra arten som kan bli ett stort problem är mårdhunden som ju också tagit in för pälsfarmning i Ryssland varifrån de spritt sig till Finland och nu även till Sverige. Med statligt stöd försöker man minimera intrånget av mårdhund men jag tror att det är en tidsfråga innan mårdhunden har etablerat sig utom möjlighet till utrotning. 
Två andra arter som kommit till Sverige beroende av jägare är kanadagår och fasan. Fasanen skulle nog dö ut om inte fasanerier födde upp fågler i stor skala och utfodrade dem på vintern men kanadagåsen har blivit en plåga på många sådda åkrar och badstränder. Kanadagåsen togs hit då grågåsen nästan var utrotad beroende på jakt och jägaran vill ha något att skjuta på.  Nu när grågåsen igen blivit vanlig så är det lätt att se att kanadagåsens införande  var synnerligen olyckligt. 
En annan art införd av jägarna är vildsvinen. Visserligen kan man säga att vildsvinen tillhör vår ursprungliga fauna men de var utrotade men infördes i vilthägn för jakt. När sedan vildsvinen rymde från hägnen visade de sig snabbt anpassa sig framför allt i södra Sverige. Nu är de många och gör allvarig skada på växande gödor och orsakar allvarliga trafikolyckor. Eftersom vildsvinen utrotades med mycket mindre effektiva vapen borde detta också kunna ske nu men många jägare tjänar stora pengar på vildsvinsjakt och gynnar svinen med foder på vintrar och till och med flyttar svin till trakter där bönder och andra varit förskonade från dessa förstörande djur. Jag föreslår inte utrotande av vildsvinen men de skulle kunna ha en för alla acceptabel numerär om jägarna så ville. Men vill de detta?  
Läs hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna

lördag 17 augusti 2013

Jaktkritik


Jag hörde på radion att den s k bockjakten har inletts. Bockjakten innebär jakt på hanar av rådjur. Jag har aldrig ätit rådjur men jag antar att de som äter kött tycker att det är gott. Jakt som ger kött är oftast svår att vara kritisk mot. Men när jägare hävdar att de måste skjuta rådjur för att de annars skulle orsaka allvarliga trafikolyckor så är jag inte överens. Anser jägarna att de måste jaga rådjur för att minska antalet så vore det bättre att sluta att döda rävar. De 60 - 70 000 rävar som dödas varje år i Sverige skulle nog kunna klara av att decimera rådjursstammen till rimliga nivåer. Rådjursjakten är alltså inte nödvändig.
Rådjursjakten består av två olika jaktsätt. Bockjakten som oftas sker genom s k pyrsch-jakt innebär att jägaren ska smyga sig fram till bocken till ett så litet avstånd man vågar och sedan skjuta bocken med ett kulvapen. På mig låter denna jakt som den mest sympatiska. Ska djur dödas ska det ske med så liten skadskjutning och stress som möjligt. Tyvärr går inte all rådjursjakt till på samma sätt. Flera jägare jag har hört anser att jakten med hagel, som är den ammunision som används vid den höstliga jakten på rådjur, borde förbjudas. Många gånger skjuts det på alltför långt håll och spridningen av hagel orsakar icke dödande men otäcka skador som ger stort lidande. Varför inte rådjuren alltid jagas med kulvapen förstår jag inte. Jag antar att man måste vara närmare djuret för att vara säker på att träffa ett vitalt organ på djuret när man skjuter mid kula. Detta jaktsätt är naturligtvis svårare. Det är nog också därför att jägaren försöker skjuta rådjuret på för långt avstånd med hagelvapen. 
Min önskan är alltså att rådjursjakten upphör och att rävarna får ta hand om rådjurens populationsbegränsning.
Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna  

torsdag 15 augusti 2013

Jaktkritik


Jag brukar hävda att man ska "sopa rent framför egen dörr" först innan man kritiserar eller fördömer andra länders jakt. I torsdagens DN (15/8) beskrivs jakten på moripa som startar den 12 augusti i Skottland. Den skiljer sig inte mycket från den ripjakt som sker i Sverige och de starka (till skillnad från de svenska) djurskyddsorganisationer som finns i Storbrittanien gör säkert vad de kan för att se till att jakten håller en acceptabel standard. Jag vill bara påminna om den fantastiska bragd som djurskyddet lyckades med då de fick parlamentet att förbjuda den mycket grymma rävjakten med hund för några år sedan.
Alltnog så finns det ju en del att kritisera när det gäller jakten på moripor. I artikeln framgår att jakten är ett oerhört dyrt nöje och att en jaktdag på heden kan kosta 200 000 kr. Nöjet är alltså till för de förmögna. Men jakten är trots de höga priserna inte lönsam för alla markägare. För att göra hedarna attraktiva för riporna (alltså för jägarna) skjuts rovfåglar, hedarna sprutas för att få bort ormbunkar, mossar bränns för att ljungen ska breda ut sig och områden inhägnas för att stänga ute rovdjur och djur som bär fästingar. Det finns beräkningar på att jakten ger ett 1000-tal arbetstillfällen och inkomster på 300 miljoner kr. På mig verkar det mycket då varje person som sysselsätts vid jakten skulle erhålla 300 000 kronor. 
Djuraktivister (som det står i artikeln) anser att " jakten förvandlar pittoreska hedar till blodiga slagfält och ser med avsky på hur fåglarna dödas endast för underhållning". Här kan man misstänka att ripjakten är av samma slag som när vår naturälskansde kung Carl-Gustaf jagar fasaner i Ungern. Han och hans jaktlag låter fasanerna ligga kvar (eller som Jan Danielsson visade i TV att vissa  ripor skjuna i den svanska fjällen blev för många år sedan) då de inte går att äta fullproppade med blyhagel som de är. (se en tidigare blogg eller läs i boken "Den ovillige monarken"). Nu är det ju så att all jakt är nöje, underhållning eller någon annan form av rekreation. Ingen jägare jagar av plikt eller tvång. En jägare som jag träffat tyckte att älgjakt var tråkigt och gick över till s k småviltsjakt som kanske innebar jakt på hare, skogshöns och kanske räv och nötskrika för att kanske öka sina chanser att få skjuta en orre.
Att inte alla ripor blir kvar på hedan visars av att en varuhuskedja ska börja sälja ripor. Hur dessa ripor säljs framgår dock inte, Är de plockade, urtagna, frysta som de är eller haglen borttagna? Nyttigt är det i alla fall inte. Högre halter av bly hittas i jägares blod men någon större konsumtion av ripa kan det väl ändå inte bli.  
Läs hemsidan www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna

onsdag 14 augusti 2013

Jaktkritik

I dag är det den 14 augusti. I några dagar har jag hört ringduvan hoa i skogen intill min stuga. Det är nog den tredje eller kanske fjärde kullen som ska till att läggas.
Men jakten på ringduva börjar den 16:e aug. i de södra lånen. Hur kan detta vara möjligt att få jaga under häckningstid? Detta är ett ytterligare exempel på usel etik från jägarnas sida. De känner naturligtvis till detta och det hr diskuterats men här är det som vanligt jägarorganisationerna som får bestämma.
Vi jaktkritiker är för få som tar upp dessa frågor och allmänheten är helt okunnig om vad som händer i jaktliga sammanhang. Tyvärr.
Men jag är säker på att det någon gång i framtiden ska bli mer etik och moral även i jaktfrågor.

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna

torsdag 1 augusti 2013

Jaktkritik

Jag läser idag om att LRF och Jägareförbundet i Blekinge vill förbjuda utfodring av vildsvin i länet.
Det är ett utmärkt initiativ och borde gälla hela landet. Vildsvinen gör allvarlig skada på grödor och orsakar många trafikolyckor.
Varför vissa jägare vill se till att vildsvinen överlever vintern bättre, som de gör med sin utfodring, förstår jag inte. Jägarna anser vildsvinen vara svårjagade och köttet ger lite pengar. Dessutom har jag läst att vildsvinen dödar och skadar fler hundar än vad vargarna gör här i Sverige.
Är det försäljningen av jakten som gör att vissa jägare vill ha fler vildsvin?

Läs hemsidan: www.jaktkritikikerna.se och gå med i FB_gruppen Jaktkritikerna