onsdag 25 februari 2009

Jaktkritik

I förra veckan beslöt Naturvårdsverket att låta länsstyrelser sköta tillstånden för skyddsjakt på rovdjur. Dessutom skulle fler vargar få skjutas som licensjakt. För det första anser jag att alla rovdjur skall vara fridlysta och ingen jakt utom skyddsjakt på oskygga och närgånga individer skall få bedrivas. Det som nu Naturvårdsverket tillåter är endast räddsla för vad en skrikig och hänsynslös jägaropinion kräver.
Varför skall jägarna bestämma hur den svenska faunan skall vara sammansatt?
Detta är naturligtvis helt oacceptabelt. Jag är övertygad om att majoriteten av svenska folket vill ha en annan rovdjurspolitik men tyvärr är inte de organiserade som jägarna som ju bildade sitt jägarförbund för mer än 100 år sidan. Men i dag är det nya tider vilket inte Naturvårdsverket insett.
Dessutom är vargjakten helt utanför allt vetenskapligt förnuft. Som genetiker vet jag att en så kraftigt inavlad stam som vargen är, måste den snabbt kunna öka i antal för att den skall ha en chans att överleva. Några nya vargar från Finland-Ryssland lär det inte komma med det kraftiga jakttryck som samerna bedriver på alla rovdjur i renbetesmarkerna. Möjligen skulle en kraftigt höjt ersättning till samerna för att tolerera rovdjur kunna lösa problemet men det verkar tveksamt om svenska staten anser det vara värt pengarna.
Se också hemsidan: http://hansynsfulljakt.webhop.net

tisdag 17 februari 2009

Jaktkritik

En av de mest märkliga och för mig helt oförståliga paragrafen i jaktförordningen är den som tillåter jakt under natten. I paragrafen står: "Älg får jagas med skjutvapen (kan man jaga utan skjutvapen?) endast under tiden fr.o.m. en timme före solens uppgång till solens nedgång. Hjort, rådjur och mufflonfår samt björn, varg, järv och lo får jagas med skjutvapen endast under tiden fr.o.m. en timme före solens uppgång t.o.m. en timme efter solens nedgång. Sker jakten under timmen efter solens nedgång, får den endast bedrivas som vakjakt eller smygjakt.
Länstyrelsen får i den enskilda fallet medge undantag från första stycket"
Alltså alla andra djur som inte tas uppi denna paragraf får jagas på natten! Detta sker också! Jag blev uppringd av en medlem i Riksföreningen Hänsynsfull Jakt som frågade mig om det kunde vara tillåtet att jaga räv under natten. Jägaren i fråga smög omkring och lyckades då och då komma åt att skjuta en räv. Detta är visserligen helt lagligt som synes men helt förkastligt enligt min mening. Hur ofta skadskjutes inte dessa rävar? Möjligheten till eftersök är ju också mycket begränsad.
Jag hörde talas om, genom en tidningsartikel, ett par rådjursjägare som skadskjutet ett rådjur strax efter solen nedgång och eftersom eftersöket skall påbörjas efter minst en timme då man hoppas att det skadskjutna djuret går ner i en s k sårlega blev det alldeles mörkt. Jakten skedde under oktober och eftersöket måste avbrytas då det blev alldeles för mörkt att söka. Nästa morgon återupptogs sökandet och djuret återfanns och kunde avlivas. Varför det blev en tidningsartikel av denna jakt var att jägarna fann rådjuret på annans mark och tog det utan att meddela markinnehavaren som ju var rättmätigt innehavare av bytet. Dessa markägare åtalade alltså rådjursjägarna och därför fick denna jakt uppmärksamhet. Inte för att djuret lidit i kanske 10 timmar! Förbjud all jakt på natten. All jakt borde sluta en timme före solen nedgång så att eftersök kan ske i någorlunda ljusa förhållanden.
Se också hemsidan:http://hansynsfulljakt.webhop.net

torsdag 12 februari 2009

Jaktkritik

Jag läser inte jakttidskrifter men jag får höra från andra de mest häpnasväckande saker som kan stå i dessa tidskrifter.
I det senaste numret av Vår Fågelvärld (SOF:s tidskrift) skriver om en artikel i Svensk Jakt om sjöfågeljakt. Rubriken är "Som balsam för själen". I artikeln berättas om hur man skjuter knipor och gräsänder och jägarna tycker att det "är balsam för själen" och "här handlar det om ren och skär avkoppling".
Uppenbarligen förråas människan av våld och dödande. Man förlorar all empati och tycker att dödande är avkoppling och "själavård" som det står i artikeln. Jag vet att all jakt är nöje men att jägarna så oförblomerat visar sitt nöje att döda övergår mitt förstånd. Denna jakt kan inte på något sätt betecknas som "viltvård" och det jaktliga utbytet som kött måste vara försumbart. Varför tycker en del (alla?) jägare att det är så roligt att döda?
Se också hemsidan: http://hansynsfulljakt.webhop.net

tisdag 3 februari 2009

Jaktkritik

I oktober 2008 antog SNF:s styrelse en ny jaktpolicy. Den innehåller ett stort antal väl motiverade och för djurskyddet viktiga punkter. Jag vill därför börja med att citera några av de för mig viktigaste punkterna och dra slutsatser av de det sagda.

1. ”Den vilda faunan ska betraktas som en tillgång för hela nationen. Mark- och fiskevattenägare kan inte anses äga faunan”

Detta måste betyda att inte bara jägarna skall bestämma hur den svenska faunan skall vara sammansatt. Som ett exempel kan jag ta lodjursjakten. Varför tillåts jägarna jaga lodjur? De gör ingen allvarlig skada men tar naturligtvis rådjur som jägarna själv vill skjuta. Jag är övertygad om att svenska folket vill ha fler lodjur och färre rådjur. Varför gäller jägarnas önskan? Detta gäller också som kommentarer till nedanstående punkter.

2. ”En grundläggande förutsättning för människans nyttjande av faunan genom jakt och fiske ska vara att bytes tas tillvara.”
….
”Omfattning av denna jakt, då bytet alltså inte tas tillvara, är stor- det handlar enligt Jägareförbundet statistik om över 200 000 djur varje år.”

Denna skrivning är enligt min mening den mest viktiga i hela jaktpolicydokumentet. Om denna punkt genomfördes skulle en tredjedel av jakten försvinna och därmed motsvarande minskning av skadskjutningen.

3. ”Likaså anser föreningen att avskjutning – utan syfte att ta tillvara bytet - av vissa arter som anses konkurrera med jägaren om det s k jaktbara viltet, bör ifrågasättas”. …. ”Föreningen anser också att mycket av det som idag sker som predatorkontroll kan ifrågasättas från rent etiska synpunkt.”

Jag menar att detta innebär att minst 100 000 individer till skulle skyddas om predatorkontrollen upphävs vilket måste innefatta rävar, grävlingar, mård m fl.

Sist men inte minst viktigt är den sista punkten jag skall ta upp

4. ”Jakt med hagel orsakar hög frekvens av skadskjutningar, som orsakar onödigt lidande. Många undersökningar har visat att såväl fåglar som t ex rävar har hagelrester i kroppen och skador som orsakats av påskjutningen…..Enligt Naturvårdsverkets rekommendationer bör skjutavståndet med hagelgevär inte överstiga 20 m när det gäller rådjur och gäss.”

Detta är helt korrekt och slutsatsen måste bli att hageljakten måste begränsas framför allt genom förbud mot jakt på flygande fågel och att rådjursjakten skall ske med kula som vid pyssjakten på bockar.
Jakten är Sveriges största djurskyddsproblem. De inskränkningar som SNF framför måste genomföras.

Dessa synpunkter som SNF framför ligger helt i linje med vad vi i Riksföreningen Hänsynsfull Jakt tycker.
När vi Riksföreningen Hänsynsfull Jakt ville att vi och SNF skulle framför dessa synpunkter som en debattartikel vägrade SNF att vara med utan några som helst motiveringar. Varför? Vill inte SNF att deras synpunkter skall bli kända och genomföras? Är SNF rädd för debatten?
Är SNF rädda för att jägare skall lämna SNF.
När jag velat ha detta inlägg publicerat i Sveriges Natur (SNF:s tidskrift) vill inte redaktören inte ta något beslut om publiceringen. Detta efter upprepade påstötningar under en månads tid! Snacka om beslutsångest.
Se också hemsidan: http://hansynsfulljakt.webhop.net