tisdag 31 juli 2012

Jaktkritik

Jag har tidigare skrivit om ondska (den 14 maj 2011) men det finns all anledning att diskutera detta igen.
Ondska är väl då någon medvetet utsätter en levande varelse för ett onödigt lidande. Jag tycker t ex att rycka av benen på en levande fluga eller sätta på en mask på en metkrok borde räknas till en ond gärning. Man kan ju kalla det för sadistiskt. Alla tycker att djurplågeri är förkastligt och det har ju, glädjande nog, utdömts kännbara straff för personer som begått dylika brott. Dessa djurplågare saknar ju empati och har väl fått någon störning i tidig ålder men jag tycker inte detta frikänner dessa personer från de gärningar de utför.
Men då jag läser på FB att jägare vill uppmuntra barn (15-åringar) att följa med på rävjakt anser jag att de tar på sig ett mycket stort ansvar. Jag vet inte om jägarna ska låta barnen skjuta (det är tillåtet i svensk lag att låta 15- åringar skjuta i sällskap med vuxen) eller om jägarna ska visa hur det går till. Men rävjakt är en av jakterna som mest skadskjuter sitt offer. Många gånger eftersöks inte heller det skadskjutna djuret. Varför ska barn uppleva dylik jakt? Är det för att de ska utveckla likgiltighet för att döda djur? Den s k viltvården som rävjakten tillhör är förkastlig. "Viltvården" är fullkomligt meningslös  och orsakar onödigt lidande vilket jag menar är ondska. Men riskerar medvetet att utsätta ett djur för lidande.
I Dalarna har tydligen vissa jaktlag avsagt sig uppspårande av trafikskadat vilt. Om jag är rätt underrättad så utgår ersättning för detta spårande. Så det kan alltså inte vara av ekonomiska skäl som dessa jägare avstår från att minska de skadade djurens lidande. Jag gissar att de obstruerar för att de inte får skjuta fler rovdjur.  Man utsätter alltså medvetet djuren för lidande. Varför har inte jägarna mer känsla för djur och djurens lidande?
Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se
Gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna

måndag 23 juli 2012

Jaktkritik

Jag läste i dag (23/7) i DN att det i Stockholm hade skjutits ca 500 kaniner i år. Varför inte börja med biologisk bekämpning? Stockholms kommun skulle gynna kattugglor genom att sätta upp holkar lämpade för dessa fåglar i parkerna och kanske gynna berguvar med boplatser på höga byggnader. Det har ju häckat berguvar i Värtan för några år sedan. Kanske också rävar skulle kunna gynnas genom att anlägga konstgjorda gryt på lämpliga platser. Rävar finns i Stockholm. Det har jag själv sett.  Men fler skulle säkert kunna göra stor nytta genom att begränsa antalet kaniner och råttor som ju är ett stort besvär i Stockholm.
 Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna

fredag 13 juli 2012

Jaktkritik


Jenny Diskis "Allt jag inte vet om djur" (Alfabeta 2012) är en personlig bok som handlar om hennes första upplevelser om djur på London Zoo, hennes fobier, studier av elefanter, när hon läsr sig rida, när hon är med om lammfödslar och hennes katt mm. Hon diskuterar om djuren och människans förhållande till djur både på ett filosofiskt och prktiskt sätt. Ordet "jakt" finns bara i en bisats som ett citat av en forskare som använder kycklingar i sina djurförsök för att studera korttidsminne. Forskaren skriver "Jag är stark motståndare till mycket av det man utsätter djur för på gårdar, under jakter, vid uppfödning och djurförsök". JD diskuterar inte jakt överhuvud taget men däremot vårt ansvar för djur. 
JD diskuterar ingående vegetarianism och veganism. Hon skriver: "Jag är inte helt klar över vad jag står i frågan, men jag har svårt med inkonsekvens". Nu är det så att det är omöjligt att var konsekvent konsekvent. Det blir helt orimligt. Hennes argument är: "Jag vägrar att kalla personer som avstår från kött men inte från fisk för vegetarianer". (Jag håller med). "Jag har till och med mina tvivel angående vegetarianer som äter ost, dricker mjölk och har skor i läder Om man är vegetarian av moraliska skäl (de enda skäl som har betydelse i mina ögon) (jag anser också att miljöskäl är viktiga) varför är man då inte vegan? Läder, ull, mjölk och ost är alla produkter av djur som föds upp och bara får leva så länge de tjäner våra syften." Samtidigt kan JD skriva .. "är medveten om vilket ledande köttätandet ger upphov till. Jag äter gärna djur men jag anser att vårt sätt att utnyttja dem i mänskliga syften är djupt skamligt." Det är framför allt den indutriella uppfödningen hon vänder sig emot. JD har ett märkligt argument mot vegetarianismen. Hon frågar vad ska vi göra av alla djur som finns i uppfödning ( 1 miljard får, 1,3 miljader nötboskap, 840 miljoner grisar, 24 miljader kycklingar)? Och tänka på alla de som har arbete i näringen bönder, veteinärer, slaktare, fodertillverkare o s v. Men henns resonemang är ju helt tokigt. Tänk om 1 miljon köttätare blev vegetarianer varje år. Då skulle det ta mer än 6 000 år innan alla på jorden var vegetarianer. Om 100 miljoner blev vegetarianer varje år (ganska orimligt) skulle det ta mer än 60 år. Skulle inte näringen kunna hinna omvandlas på ett förnuftigt och smärtfritt sätt? 
JD diskuterar också slakt och slakterier och skriver: "Arr föda upp och döda djur som om de vore råmaterial förråar inte bara djuren". Hon citerar personer som gjort studier i slakterier. Hon har tydligen inte läst Foers "Äta djur" som jag tidigare skrivt om. Läs gärna de första sidorna i Lintons "Veganer- de som stör" 
JD tar också upp lidande och välbefinnande. Hon menar att lidandet är svårt att definiera meden välbefinnande är lättare. Det tror inte jag. Djur har samma nervsystem som vi och känner vi smärta så gör djuren det också. Smärta utsätts alla varelser för men många djur lider utan orsak  tex i jakten. 90% av jakten är helt onödig och orsakar 100 000-tals skottskador vilket verkligen är onödigt lidande. Alla de som förder upp djur även de som förder upp industriellt hävder att djur har det bra. De växer ju och producerar det de ska. Slutsatsen från uppfödarna är djuren befinner sig väl. 
JD avsluer sin bok med att uttrycka ett ställningstagane som alla borde kunna enas kring... "jag börjar tycka att den "farliga idealismen" (mot djurförsök och alla djur ska befrias ur sin fångenskap) inte alltid är så farlig utan bör hållas vid liv; det är ett ställningstagande som behöver formuleras om och om igen även om målet är ouppnårligt, eftersom det handlar om moraliska överväganden av det slag moraliska varelser måte göra".
Tyvärr äter människor mer och mer kött. Ju rikare människor blir på jorden desto mer kött konsumerar man. Billigt ska det vara. Hellre importerat billigt kött än kött som har producerats på ett någorlunda djurvänligt sätt som t ex ekogriser eller kor. Att ändra människors matvanor och tänkesätt om djur är, om det är möjligt, oerhört långsiktigt. Vi har ju inte ännu kommit så långt att vi aktar våra medmänniskor.
Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se
Går med i FB-gruppen Jaktkritikernas