fredag 13 juli 2012

Jaktkritik


Jenny Diskis "Allt jag inte vet om djur" (Alfabeta 2012) är en personlig bok som handlar om hennes första upplevelser om djur på London Zoo, hennes fobier, studier av elefanter, när hon läsr sig rida, när hon är med om lammfödslar och hennes katt mm. Hon diskuterar om djuren och människans förhållande till djur både på ett filosofiskt och prktiskt sätt. Ordet "jakt" finns bara i en bisats som ett citat av en forskare som använder kycklingar i sina djurförsök för att studera korttidsminne. Forskaren skriver "Jag är stark motståndare till mycket av det man utsätter djur för på gårdar, under jakter, vid uppfödning och djurförsök". JD diskuterar inte jakt överhuvud taget men däremot vårt ansvar för djur. 
JD diskuterar ingående vegetarianism och veganism. Hon skriver: "Jag är inte helt klar över vad jag står i frågan, men jag har svårt med inkonsekvens". Nu är det så att det är omöjligt att var konsekvent konsekvent. Det blir helt orimligt. Hennes argument är: "Jag vägrar att kalla personer som avstår från kött men inte från fisk för vegetarianer". (Jag håller med). "Jag har till och med mina tvivel angående vegetarianer som äter ost, dricker mjölk och har skor i läder Om man är vegetarian av moraliska skäl (de enda skäl som har betydelse i mina ögon) (jag anser också att miljöskäl är viktiga) varför är man då inte vegan? Läder, ull, mjölk och ost är alla produkter av djur som föds upp och bara får leva så länge de tjäner våra syften." Samtidigt kan JD skriva .. "är medveten om vilket ledande köttätandet ger upphov till. Jag äter gärna djur men jag anser att vårt sätt att utnyttja dem i mänskliga syften är djupt skamligt." Det är framför allt den indutriella uppfödningen hon vänder sig emot. JD har ett märkligt argument mot vegetarianismen. Hon frågar vad ska vi göra av alla djur som finns i uppfödning ( 1 miljard får, 1,3 miljader nötboskap, 840 miljoner grisar, 24 miljader kycklingar)? Och tänka på alla de som har arbete i näringen bönder, veteinärer, slaktare, fodertillverkare o s v. Men henns resonemang är ju helt tokigt. Tänk om 1 miljon köttätare blev vegetarianer varje år. Då skulle det ta mer än 6 000 år innan alla på jorden var vegetarianer. Om 100 miljoner blev vegetarianer varje år (ganska orimligt) skulle det ta mer än 60 år. Skulle inte näringen kunna hinna omvandlas på ett förnuftigt och smärtfritt sätt? 
JD diskuterar också slakt och slakterier och skriver: "Arr föda upp och döda djur som om de vore råmaterial förråar inte bara djuren". Hon citerar personer som gjort studier i slakterier. Hon har tydligen inte läst Foers "Äta djur" som jag tidigare skrivt om. Läs gärna de första sidorna i Lintons "Veganer- de som stör" 
JD tar också upp lidande och välbefinnande. Hon menar att lidandet är svårt att definiera meden välbefinnande är lättare. Det tror inte jag. Djur har samma nervsystem som vi och känner vi smärta så gör djuren det också. Smärta utsätts alla varelser för men många djur lider utan orsak  tex i jakten. 90% av jakten är helt onödig och orsakar 100 000-tals skottskador vilket verkligen är onödigt lidande. Alla de som förder upp djur även de som förder upp industriellt hävder att djur har det bra. De växer ju och producerar det de ska. Slutsatsen från uppfödarna är djuren befinner sig väl. 
JD avsluer sin bok med att uttrycka ett ställningstagane som alla borde kunna enas kring... "jag börjar tycka att den "farliga idealismen" (mot djurförsök och alla djur ska befrias ur sin fångenskap) inte alltid är så farlig utan bör hållas vid liv; det är ett ställningstagande som behöver formuleras om och om igen även om målet är ouppnårligt, eftersom det handlar om moraliska överväganden av det slag moraliska varelser måte göra".
Tyvärr äter människor mer och mer kött. Ju rikare människor blir på jorden desto mer kött konsumerar man. Billigt ska det vara. Hellre importerat billigt kött än kött som har producerats på ett någorlunda djurvänligt sätt som t ex ekogriser eller kor. Att ändra människors matvanor och tänkesätt om djur är, om det är möjligt, oerhört långsiktigt. Vi har ju inte ännu kommit så långt att vi aktar våra medmänniskor.
Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se
Går med i FB-gruppen Jaktkritikernas 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar