måndag 25 juni 2012

Jaktkritik

Mina inlägg i den här bloggen har ju som rubrik "Jaktkritik" men i bland är jag överens med jägarna. Som den nu omtalade ökande vildsvinsjakten. Vildsvinen i Sverige lär vara 200 000 - 250 000 och anses öka om inget görs till en halv miljon om några år. Jag och många anser att vildsvinen gör allvarliga skador framför allt på växande grödor och orsakar många trafikolyckor. Själv har jag fått min gräsmatta förstörd här på landet. Det är naturligtvis ett litet problem men gav mycket arbete. Nu har jag satt upp ett staket och nu är jag skyddad. Men detta kan ju inte bönder göra och de flesta vägar kan ju inte ha stängsel.
De vildsvin som finns här nära Hargs Bruk ( norra Uppland) har kommit hit genom att Bruket bedriver mycket jakt i vilthägn med vildsvin och dovhjort förutom den andjakt på uppfödda gräsänder som jag skrivit om tidigare i den här bloggen. (okt 2009). Idag är vilthägnet nytt och inga djur kan ta sig ut. Men innan Bruket fick EU bidrag och kunde sätta upp det nya stängslet rymde vildsvinen och nu är de många och jag ser ofta flockar på 10-talet djur ute på ängar och i skogar. Som turligt är bedrivs inget åkerbruk här i trakten utan ängarna används för att slå gräset till vinterfoder för de utegångskor som en arrendator har här på Harg. Trafikolyckor är dock tämligen vanliga och förra veckan körde en lastbil på tre djur var av en dog och de andra skadades.
Jakt på vildsvinen bedrivs på speciella utfodringsplatser där jägarna kan sitta i små uppbyggda kojor och skjuta på grisarna när de står stilla och äter av säden som de utfodras med. En utmärkt jakt enligt min mening.
Tyvärr bedrivs jakten inte speciellt intensivt. Anledning är kanske att den inte är lönande. Köttet lär betalas med 35 kr / kg när grisen är under 15 kg men endast 17 kr per kg då den är tyngre. Gamla galtar kan knappast användas (möjligen i rökt korv). Det är ju inte för inte som smågaltar kastreras i tidig ålder. Galtkött har faktiskt en otäck smak minns jag från min tid på SLU då jag åt kött. På radio hörde jag också att markägare kunde anordna vildsvinsjakter som deltagarna fick betala 20 000 kr för två dagars jakt. Detta gjorde också att de som sålde jakten inte var så intresserade av att vildsvinen blev färre.
Läs vår hemsida: www.jaktkritiekrna.se
GFå med i FB-gruppen Jaktkritikerna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar