onsdag 23 juli 2014

Jaktkritik

Det här kommer inte att handla om jakt men eftersom jag är vegetarian så skriver jag då och då om dessa frågor.
Jag läste idag i DN (23/7) att amerikanska forskare hade visat att produktionen av nötkött var tio gånger skadligare för miljön än produktionen av gris- och kycklingkött men även av produktion av ägg och mejeriprodukter. 
Nötkreaturen behöver 28 gånger mer landareal och 11 gånger så mycket vatten än för produktionen av de andra livsmedlen.
Det är naturligtvis omöjligt att veta på vilket sätt dessa forskare har kommit fram till sina resultat utan att ha läst uppsatsen. Men kor äter gräs och hö vilket inte människor kan göra även om framför allt mjölkkor får tillgång av kraftfoder med sojamjöl. Grisar och höns lever på korn och majs som vi människor mycket väl kan äta och må bra av. Den arealen som dessa grödor odlas på är kanske mindre men att gå över fullvärdig föda till kött förloras 90 % av energiinnehållet och måste vara ett stort slöseri med värdefulla kalorier.  
Enligt min mening ska gräsmarker som inte kan utnyttjas till produktion av mänsklig föda användas av kor och får även om dessa producerar metangas som är 40 gånger skadligare för växthuseffekten än koldioxid. Men kor och får kommer nog att finnas i ett ganska litet antal om dessa bara får beta på marker som inte kan användas till matproduktion. Nötkött och mjölkprodukter kommer nog att bli exklusiva produkter men det finns vegetabiliska ersättningar. 
Det är svårt att beräkna miljöpåverkan. Hur många gånger har jag inte läst om olika undersökningar där andra forskare sedan kommit med invändningar, Jag minns bara för att ta ett exempel tvisten om flergångsflaskor mot aluminiumburkar. Självklart är aluminiumburkar lättare att transportera men aluminium kräver stora energimängder för att framställas. Efter användandet ska de sedan smältas ner och en än gång göras till burkar. Glasflaskorna kostar i transporten och måste diskas men  är billigare att framställa. Hur många gånger man kan använda en flaska är också viktigt för miljöanalysen. Vilken produkt som vann blev som jag minns det aldrig klarlagt.


Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter” Finns på vår hemsida.

lördag 19 juli 2014

Jaktkritik

Jag har just läst en biografi om Ernest Hemingway av Nils Granberg (Natur och kultur 1991), Boken skildrar inte Hemingways liv i någon större utsträckning utan koncentrerar sig på böckerna.
I ett avsnitt av  ”Den gamle och havet” diskuteras då fiskren under sin kamp med den stora svärdfisken frågar sig om det är synd att döda. Hemingways svar är om man dödar väl är det inte någon synd.
Det är ett märkligt uttalande av Hemingway som ju gillade tjurfäktningar. Tjurfäktningar är ju grundat på att torterar tjuren för att den ska anfalla matadoren. Men uttalandet är också mycket grunt och diskuterar inte alls varför människan ska döda helt oförargliga djur som aldrig gör någon skada. Hemingway var uppfostrad av mycket strängt kristna föräldrar och mycken kristen symbolik och tankegods finns i Hemingways romaner och noveller. Här kan jag tänka mig att bibelns syn på djur speglars också i Hemingways syn. Bibeln talar ju om djuren som ”osjäliga” och att människan ska härska över alla djur och växter på jorden. Denna syn lever kvar hos en del starkt religiösa personer än idag. Jag har själv träffat en person knuten till Livets Ord som inte ansåg djurskydd vara av betydelse. 
Hemingway var också uppfostrad av pappan som var en hängiven jägare och fiskare. Att från unga år delta i jakt och aldrig fått jakten ifrågasatt gör naturligtvis personen okänslig för våld, död och lidande. Hemingway texter handlar oftast om våld och död och han är besatt av det fysiska modet i dessa sammanhang. Det är man ska se hans fascination av tjurfäktningen och storviltsjakter där det handlar om att döda de farligaste arterna. 
Jag ser dödandet som en nödlösning av ett problem. Lider ett djur och sannolikheten för att bra liv efter ett möjligt tillfrisknande är obefintligt ska djuret dödas. I stor mängd kan vissa arter orsaka allvarliga skador som människor i längden inte kan klara av. I dylika fall kan skyddsjakt tillåtas. 
Ett problem för mig är den produktion som djur bidrar med i form av skinn, mjölk och ägg. Men ett mindre antal djur skulle säkert behövas om livstiden för djuren ökades. Detta skulle också  innebära att djuren fick leva normala livstider och då ha en kort tid kvar att leva kanske med mer eller mindre livskvalitet.
    

Läs hemsidan:www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.

lördag 12 juli 2014

Jaktkritik

Jag löser korsord ibland och i går fick jag lösa koden ”Skjuter jägare” med ”Vilt”. En rolig vits tycker.
jag.

I tidningen i dag läser jag än en gång om att tigrar tjuvskjuts. Problemet är att inte Kina respekterar den internationella konventionen (CITES) om handel med utrotningshotade djur utan anser att handel med tigerskinn inte är något problem.  Kina är på många sätt ett ondskans rike. Men jag tycker att det är lika förkastligt att samla troféer av alla djur. Även att använda päls från vilka djur det vara må. Varför inser inte de flesta att djur inte är någon handelsvara. De är levande och kännande varelser som måste få leva sitt eget liv utan att människor utnyttjar dem. Jag tror att fler människor idag tycker som jag än för 100 år sedan eller kanske bara för 5+ år sedan? Kanske världen blir bättre med tiden.

I en liten notis omtalas att Centerpartiet ska vara för starkare djurskydd. Men som framgår ab texten gäller det agitation mot antibiotika vid uppfödning och att man inte ska få kupera svansar på grisar. Vad är det nya? Välkommen på tåget (C).

Läs hemsidan www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida. .   .


fredag 4 juli 2014

Jaktkritik

På Fb-gruppen Jaktkritikerna blev jag uppmärksammad på den debatt i Metro angående tjuvjakt och betald safarijakt. En del hävdade att safarijaktem gav pengar till att bevara de vilda djur som finns i Afrika t ex noshörningar och lejon. Andra medlade att det inte spelar någon roll vem som dödar det är lika förkastligt bädda sakerna.
Alla är övenens om att tjuvjakt ska bestraffas då den ofta i Afrika hotar tex noshörningar som i flera länder håller på att utrotas. De som hävdar att det är bra med safarijakt där rika gubbar kan betala miljontals kronor för att få skjuta t ex en noshörning för med sig att de lokala befolkningen kommer att värdesätta djuren mer och därför bidrar till att se till att inga tjuvskyttar kan röra sig i området.
Jag tror att de har fel. De djur som finns i Afrika finns framför allt i de stora nationalparkerna som finns Där rör sig 1000-tals turister och uppsyningsmän men ändå kan tjuvjakten pågå. Områdena är stora och tjuvjagarna kan hålla sig gömda och jagar oftast när det är mörkt.
I vissa länder kan elefanter orsaka allvarliga skador. Afrikas befolkning växer och de odlingar som finns är viktiga för en fattig befolkning. Jag tror att det är rätt att beskatta elefantstammarna, precis som vi måste beskatta vår älgstam. Kan den beskattningen ske med hjälp av att rika människor betalar stor pengar för den jakten och att pengarna går till de människor som lider mest av elefanternas härjningar skulle det säkert vara utmärkt. Annorlunda är det med sällsynta och utrotningshotade djur som noshörningar. De ska naturligtvis aldrig jagas varken av tjuvjägare eller andra jägare. De jägare som kan betala miljontals kronor för sin jakt borde ge dessa pengar till t ex WWF som i sin tur kan bygga upp en fungerande vaktstyrka med sina resurser.
I Sverige är den mesta av jakten helt onödig och fyller enbart att tillfredsställa jägarnas behov. Idag är det enbart älg och vildsvin som måste hållas under kontroll av jägare då våra rovdjursstammar i är tillräckligt stora. Hur det ser ut i Afrika är jag inte mannan att avgöra men enligt de TV-filmer som visas tycks de flesta djur (rovdjur och bytesdjur) finnas i balans och därför tycks jakten vara onödig utom i vissa fall där skyddsjakt måste tillåtes liksom i Sverige.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-Gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik -essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.