lördag 29 september 2012

Jaktkritik

Jag har i veckan fått jaktstatistiken för jaktåren 2008/09, 2009/10 och 2010/11 från Svenska Jägareförbundet. Det senaste jaktåret som har varit tillgängligt var 2007/08 och som jag kommenterat i Jaktdebatt nr 4 2009.
Varför det dröjt så länge innan de senaste årens statistik har blivit färdig vet jag inte men med samtal med den anvarige för statistiken på Jägareförbundet har statistiken från olika delar av landet inte kommit in i tid och att det varit diskussioner inom förbundet om statistiken skulle publiceras i tryck eller bara på nätet. (Äldre statistik finns tillgänglig på http://www.jagareforbundet.se/forsk/viltrapportering). Ännu har inte den statistik som jag erhållit publicerats och det verkar som om jag är den ende som är intresserad av antalet skjutna djur i Sverige.
Alltnog statistiken som publicerats har föredömligt redovisat hur stor del av den jaktbara arealen och hur många uppgiftslämnare som har bidragit till statistiken. Den statistik som jag tidigare fick var en stencilerat papper utan någon som helst bakgrund. Jag tror dock att vid en kontakt med en statistiker skulle ännu bättre statistik kunna komma fram. Den statistik som nu finns anges endast ett skattat dödat antal utan några gränser. Alla medeltal är behäftade med fel och detta fel borde gå att att få fram med bättre statistik analys.
Jag har inte ännu gjort några jämförelser mellan olika år men kommer att göra detta och publicera detta i förhoppningsvis nr 4 2012 av Jaktdebatt. Jag har emellertid summerat de olika årens totala jakt och 2008/09 dödade jakten ca 1 140 000 djur, 2009/10 var det ca 1 221 000 och 2010/2011 var det ca 1 204 000. Skillnaden mellan 2008/09 och de senare åren med 80 000 djur beror huvudsakligen på att utsatta gräsänder, fasan och rapphönor också ingår i statistiken.
Enligt min mening så är kanske 200 000 av dessa djur rimliga att döda bl a älg och vildsvin och då dödar jakten ca 1 miljon fler än nödvändigt med det allvarliga lidande som skadskjutningarna innebär.

Läs också www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna

lördag 22 september 2012

Jaktkritik

I ett debatt inlägg på SVT:s hemsida har Camilla Björkbom (ordf.i Djurens Rätt) gått hårt åt älgjakten- Bl a vill hon att älgarna ska tillföras p-piller. Detta skulle göra mycket mer skada i naturen än att minska älgarnas antal. Det finns redan alltför stora problem med hormoner i våra vatten och mer ute i naturen vore helt förkastligt.
Jag kommenterade hennes inlägg på debattsidan men ännu inte fått några kommentarer men så här skrev jag:
Djuren Rätt är helt fel ute. Älgjakten är helt nödvändig. Utan den skulle mer än de ca 10 personer dö på våra vägar och skogsägare förlora ännu fler miljoner. Det är en önskedröm att svenska folket skulle tillåta de 2000- 3000 vargar som måste finnas för att hålla älgarna på lämplig antalsnivå. Däremot skulle ett förbud av den helt onödiga jakten som ingår i den sk viltvården och fågeljakten som ger ytterst lite kött minska skadskjutningarna och då djurens lidande med 90% vara den bästa metoden för att minska djurens lidande. Hans Ryttman f d ordförande i Jakltkritikerna Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se Gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna'

Kanske ni som läser min blogg har kommentarer?

fredag 21 september 2012

Jaktdebatt

Jag läste en insändare på DN som ville att EU skulle förbjuda tjurfäktning i Spanien. Tjurfäktningen är en vedervärdig företeelse och det är för mig obegripligt att människor tycker att det är spännande att titta på när en tjur plågas och slutligen får sitt dödande stick. Utgången är ju alltid given.
Men jag tycker inte ett EU ska bestämma i alla tänkbara frågor. Europas stater är demokratier och kan absolut bestämma det mesta själva. Kan staterna komma överens i någon eller några frågor som berör oss alla är detta en god sak men att EU bryr sig om mer interna frågor är stötande. Det kan vara att vi som värnar djur t ex varg i Sverige har haft stöd för vår sak i EU men jag är övertygad om att vi skulle ha kunnat hindra Carlgren från att upprepa sitt idiotiska påhitt att döda en tiondel av vargstammen men en s k licensjakt genom den massiva protestvåg som fanns i hela landet.
Alltnog vi måste "sopa rent framför egen dörr" innan vi talar om för andra att ändra på sin djurskyddslag. I Sverige skadskjuts 100 000-tals djur i onödan varje år bl a i den s k viltvården. Skulle fler svenskar vara medvetna om det djurplågeri som förekommer skulle vi kunna minska detta med mer än 90% genom att bl a förbjuda "viltvården".
Därefter skulle vi med bättre argument och renare samvete kunna påverka andra nationer till en bättre och justare djurskyddslagstiftning.

Läs: www.jaktkritikerna.se
Gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna

måndag 17 september 2012

Jaktkritik

Denna blogg handlar inte om jakt men ett närliggande ämne nämligen dödandet av djur.
I en recension i DN av Nina Lekanders "Hästar, män och andra djur" (som jag inte läst) skriver Martina Lowden om en del av boken så här: "Typexemplet på blåst Lekanderanalys: Om hela jordens befolkning vara vegetarianer skulle grisarna dö ut, alltså är det lika bra att fortsätta äta kött. Given invändning: En värld där människor inte dödar djur är inte närmare en värld där människor inte dödar människor, så i stället kan man fundera på i vad mån världens nuvarande köttkonsumtion bidrar till de miljöproblem som i förlängningen kan göra inte bara grisarna utan även människorna utrotningshotade. Och alla jordens kor kommer inte att falla döda mer för att du ger din son linssoppa en gång i veckan."
Jag håller med Martina Lowden om att köttkonsumtionen är ett hot mot vår miljö och i förlängningen också då vår överlevnad. Jag har tidigare skrivit flera bloggar om detta. Men jag tror att de som dödar djur får en emotionell avtrubbning som gör att de inte ser levande varelser som värda att värna om. Detta omvittnas i t ex boken "Äta djur" av Jonathan Foer (28/4-2012) där flera fall av djurplågeri hos slakteriarbetare skildras. Även svenska jägare bryr sig inte om att eftersök skadskjutna djur trots att det finns lagar på detta. Duger inte hunden till att jaga med trots att hunden inte är gammal skjuts den. Liv betyder inget för de som dödar djur och det är oroande. Därför tror jag att en värld utan skjutvapen eller dödandet av djur skulle vara en mer harmonisk värld med mindra våld.

Läs gärna vår hemsida : www. jaktkritikerna.se
Gå med i FB-guppen Jaktkritikerna

onsdag 12 september 2012

Jaktkritik

Olovlig jakt, eller tjuvjakt som kanske är ett mer rättvisande ord, är ett stort problem i hela världen. Alla fördömmer självklart den kriminella företeelsen även Jägareförbundet så klart. Men gör någon åt problemet? Även om alla fördömmer tjuvjakten är det ingen som skvallrar. Många har säkert kännedom om vilka jägare det är som bedriver tjuvjakt men man tiger beroende på vänskap, släktskap eller endast för att slippa bli utfrusen i bygemenskapen.
Tjuvjakten bedrivs av två orsaker: först rent ekonomisk vinning genom jakt på matnyttigt vilt som älg, rådjur och renar men också indirekt ekonomisk vinning genom att eliminera rovdjur. Det senaste jag läste om denna rovdjursjakt är att var tredje kungsörn som hittas har dödats genom olaglig jakt efter undersökning på SVA. Tidigare har WWF publicerat uppgifter att minst 72 % av 503 undersökta kungsörnar har dött av mänskliga aktiviteter. Här ingår även förstörda aktiva bon och andra aktiviteter som förgiftning förutom de skjutna kungsörnarna.
Märkligt nog utsätts också havsörnar för förföljelse trots att de i mycket ringa grad tar jaktbart vilt. Undersökningar på funna döda havsörnar visar på att de tll ca 25 % har bly i kroppen men då ingår också havsörnar som dött genom förgiftning då de ätit skadskjutet vilt och på så sätt fått i sig blyhagel.
Ingen vet ju naturligtvis hur omfattande den illegala jakten är men ovanstående siffror tyder på att den är mycket stor. Utan att veta något om orsaken så visar den senaste vargräkningen att vargstammen inte ökat det senaste året utan ligger kvar på ca 300 djur total i Sverige och Norge. Tidigare år har tillväxten varit ca 14 % men nu är tillväxen ingen. Det kan bero på inavel som ger mindre kullstorlek men jag tror att olaglig jakt också spelar roll.
Kraftigare sanktioner måste till för att bekämpa tjuvjakten. Förlorad jaktlicens och beslagtagna vapen måste vara obligatoriska åtgärder efter att man kommit på tjuvjägare vilket inte alltid är fallet i dag.

lördag 8 september 2012

Jaktkritik


Den här gången blir bloggen en blandad kompott.
I en tidigare blogg skrev jag om den enkätundersökning som SLU utfört för Rovdjursutredningen. I den undersökningen sade sig 79 % acceptera jakt. I en annan SOU (Vilt och jakt 1983:23) var det 90 % som accepterade eller ansåg jakt vara nödvändigt. Det har alltså skett en betydande förändring under de senaste 30 åren och nu är det dubbelt så många som inte anser jaktacceptabelt. Jag kan ju hoppas att tendensen håller i sig.
Den andra saken som jag tänkte kommentera är ett inslag i radions "Stuio ett" som sändes i fredags (7/9) appropå att älgjakten hade startat i norra Sverige. Där uttalade sig bl a en länsjaktvårdare i de termer som man alltid hör jägare använder, att det är upplevelsen i naturen, kamratskapet mm som är det viktigaste även om man inte förnekar att man vill ha kött även om önskemålet kommer senare än det andra. Men hon (det var en kvinna) ville också framhålla att man kände sig stolt över att ha kunnat vara skickligare och överlista djuret som man dödade. Hennes utsaga är ju rena nyset. Inget djur har en chans att komma levade ifrån en jakt om djuret förståss inte har förnågan att inte bli synligt för jägaren. Så fort jägaren har möjlighet att skjuta på djuret är det dödsdömt. Antingen död djuret omedelbart (förhoppningsvis) eller blir skadskjutet och då förhoppningsvis blir eftersökt och sedan dödat. Jag undrar om inte länsjaktvårdaren slängde ihop något som skulle låta bra men som inte hade med verkligheten att göra. jag tycker att detta antagande är det mest troliga.
Den tredje saken är att regeringen nu skjuter till mer pengar för ersättning till djurägare som får sin boskap riven av rovdjur. Ett utmärkt intiativ som jag hoppas minskar på rovdjurshatet bland de som äger husdjur.
Läs också: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna

lördag 1 september 2012

Jaktkritik

Många fågelarter minskar kraftigt och några av dem är ejder, alfågel, sjöorre och svärta i Östersjön. Många hypoteser har framkastats men ingen vet vad minskningen beror på. Forskning pågår och vi kanske får klarhet i som orsakar minskningen men nu föreslår Jägareförbundet att de ska sluta skjuta ejderhonor! Precis som om det skulle göra situationen bättre! Jag har alltid undrat hur jägarna tänker, om de gör det överhuvudtaget.
Det finns två invändningar mot jägarnas förslag. För det första det rent moraliska. Jägarnas egen europaorganisation kom för några år sedan överens med den europeiska ornitologorganisationen att sluta att jaga populationer som minskade. Detta borde Jägareförbundet känna till och de nämnda fågelarterna minskar; ejdern med mer än 50%. Det andra är att jakten är slumpmässig och dödar individer som skulle ha överlevt vintern och alltså kunnat häcka på våren. Detta gör att jakten påverkar beståndet kommande år. Jakten innebär att färre individer kommer till parning och häckning (jakten är addetiv). Den andra termen som  man talar om är att jakten är kompensatorisk alltså att jakten på en individ skulle göra att en annan individ i stället överlever. Men som redan Darwin för mer än 150 år sedan fastslog så är det inte likgiltigt vilken individ som överlever. Endast de med bäst genetik kommer att fortplanta sig. Därför är jakten alltid negativ för populationerna. Att jägarna nu endast tänker döda ejderhannar spelar ju ingen roll. Jakten innebär ju att hannar som skulle ha parat sig dödas. Visserligen minskar jakten då endast hanar skjuts men faktum kvarstår; populationen minskar.
Jakten som bedrivs i den s k viltvården tar ju fasta på detta eftersom den jakten syftar till decimering av dessa djurs stammar. Varför den ena jakten inte skulle innebära färre individer (t ex ejderjakt) men däremot i "viltvården" övergår mitt förstånd.
Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna