måndag 31 januari 2011

Jaktkritik

I förra veckan hörde jag ett program på radio om valforskning. Det är svårt att forska om valar då de lever i våra stora hav. Man vet litet om antal och om reproduktion. Dessutom är dessa djur fascinerande med sin "sång" som uppenbarligen betyder något. Man vet att de har speciella ljud som kan varieras och det är inte svårt att tänka sig att de kan kommumisera med varandra. Alltnog flera länder menar att deras valjakt har till uppgift att bl a ta reda på åldersfördelning och reproduktion för att få mer kunskap om valarnas antal. En svensk forskare förkastade helt denna metod då de möjligheter till åldersbedömning var usla. Man visste ju inte hur gammal valen var då ingen märkning förkommer och ålderskriteriet var därför värdelöst. Varför man ändå fortsätter med valjakt är verkligen märkligt. Det kött som tillvaratas måste t ex på en befolkning av Japans storlek (>100 miljoner) vara helt försummbart. Kanske det helt enkelt är opportunism. Valjägarna försvarar sin jakt med att de arten de jagar (vikval) inte är utrotningshotad.
Det mest allvarliga är dock att valjakten är osedvanligt grym. Många gångar tar det minuter innan valen dör av harpunskottet. Förbjud valjakt!
Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se eller var med i Facebook-gruppen jaktkritikerna

tisdag 25 januari 2011

Jaktkritik

Vår tidskrift Jaktdebatt har nu kommit ut med nr 4 2010. Vill du ha ett ex så skickar jag gärna ett om du lämnar din adress till mig (hans.ryttman@comhem.se) eller du kan också läsa den på vår hemsida www.jaktkritikerna.se där den snart kommer som PDF-fil.
Nu har snart vargjakten slutförts. Tre alfadjur och fem märkta vargar har dödats. Hur kan denna jakt gynna vargstammen som Andreas Carlgren anser? Fyra vargar återstår (den 23 jan). Hur många har skadskjutits får vi väl reda på så småingom. Blir det färre än 30 som det var förra året?
Se vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och facebook-gruppen Jaktkritikerna.

lördag 15 januari 2011

Jaktkritik

Hörde just på radion att det som ofta anges som skäl till varför jägarna ska jaga varg är för att de förlorar alltför många hundar som vargarna biter ihjäl inte kan vara ett rimligt skäl. Agria som många hundägare försäkrar sina hundar i uppger att 11 hundar togs av vargar 2010 medan 75 dödades av vildsvin.
Ännu ett grundskott mot vargjakten!
Kom med i Facebook-gruppen jaktkritikerna!
Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se

tisdag 11 januari 2011

Jaktkritik

Jag har varit borta i helgen och då läst en lokaltidning där en jägare uttrycker sin frustration över att jägarna inte får skjuta fler vargar än de 20 som nu i år tillåts. Vargen är ett hot mot jakten! Jakten är helt nödvändig för att reglera viltstammarna enligt jägaren. Han tänker då inte på att de allra flesta arterna i Sverige klar sig alldeles utmärkt utan jakt. Dessutom skulle en mycket större vargstam reglera klövviltet på ett mycket mer fördelaktigt sätt än jägarna har haft förmåga att göra. I dag har t ex älgstammen alldeles för skev ålders - och könsfördelning. Men det är naturligtvis inte för att jägarna skulle vara de som kan reglera viltstammarna som jägaren vill ha färre vargar utan för att rovdjur minskar möjligheten för jägarna att få döda ett djur. Ren egoism alltså. Jägarna äger inte djuren även om de tror så. En intressant detalj i jägarens insändare är att han påstår att det dödades 48 vargar 2010 då man slog samman legal jakt (28 st) och den skyddsjakt som tilläts. Detta är ju skrämmande då man betänker att den olaga jakten och säkert tar ett 20-tal vargar. Räknar Naturvårdsverket med detta då de tillåter jakt på varg?
I tidskriften Turist finns ett repotage om björn. Där nämner forskare att två icke-jägare har blivit angripna av björn. Den ena personen kom mellan björnhonan och hennes ungar och den andra väckte en björn i idét vid skogsröjning. De blev bitna båda men klarade sig utmärkt. De enda som blivit svårt skadade eller döda är jägare som skadskjutet björnen först. Ett undantag är den jägare som försökt skydda sin hund från en björn utanför huset en natt. Det är inte helt klart vad som hände. Forskarna slår fast att björnen inte är ett farligt djur. Älgar i samband med krockar är det djur som dödar flest människor varje år.
Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i Facebook-gruppen Jaktkritikerna

måndag 3 januari 2011

Jaktkritik

Jag hörde i går på Henrik Ekmans "Vinterprogram" vilket föranleder några kommentarer.
Först finns det människor som alltid tror att naturfolk har en god och förnuftig syn på natur och djur. Men med Ekmans historia om inuiten som hetsade en varg flera mil med skoter tills den var helt utmattad så att han kunde ta livet av den motsäger denna tro på ett påtagligt sätt. Det ska framhållas att det finns idioter och kriminella i alla samhällsskikt och här tillkom girigheten eftersom det utdelades skottpengar på vargar vid detta tillfälle.
För det andra att all annan mänsklig verksamhet är farligare än att bli attakerad av en varg.
För det tredje att den eventuella inplanteringen av vargar inte löser problemet med vargar som flera jägare har. Dessutom om inte vargstammen får bli så stor att den klarar sig själv med ca 50 föryngringar om året måste nya vargar tillföras i all framtid vilket knappast är möjligt med de problem och kostnader detta medför.
En kommentar till en jägare som tycker att det är löjligt av mig att påstå att svält inte är plågsamt. Det är bättre för djuren att dö för en kula. Problemet är att alla djur dör inte direkt av en kula. 100 000-tals djur skadskjuts varje år framför allt rådjur som jagas med hagel utstår ett oerhört lidande. Flera jägare som jag talat med anser att hageljakt på rådjur borde vara förbjuden just av de stora och plågsamma skadskjutningarna.
Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se