torsdag 29 oktober 2015

Jaktkritik

Jag håller helt med den anomyme kommentatorn som fördömde det nya nöjet som jägarna har kommit på; att släppa ett antal hundar som får jaga vargar och björnar. Det kallas tydligen "pack" vilket betyder samling eller hop.
Jag tycker detta liknar den avskyvärda rävjakten i England som ju glädjande nog har blivit förbjuden men nu då de konservativa har kommit till makten tydligen försöker få tillbaka. Hoppas de inte lyckas.
Men här i Sverige kan tydligen detta få ske. Visserligen kan hundarna inte bita ihjäl vargar eller björnar men kanske bita och skada dessa djur innan jägaren kommer till skott.
I Jaktlagen står det att "Jakt inte för innebär onödigt lidande" (jag har alltid hävdat att jakt är ett onödigt lidande) men här är det ju uppenbart att de jagade djuren såras innan de kan dödas vilket näste innebära "onödigt lidande". Dessutom måste ju många hundar också kunna bli skadade men många jägare har förlorat känslan och empatin för djur om de någonsin har haft det. Det är helt oförklarligt att Naturvårdsverket tydligen har godkänt dylik jakt men som jag skrivit förut är de flesta (alla?) som sitter och adminitrerar  jaktfrågor jägare själva och som jag tycker en jävsituation.
Det borde finnas en möjlighet att överklaga dylika beslut för att få dem prövade hos någon juridisk instans. Men är det möjligt? och i så fall var?

Läs vår hemsida: www.jaktkritik.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.

tisdag 27 oktober 2015

Jaktkritik

Jag brukar inte kritisera andra länders jaktpolitik då jag anser att jag inte kan påverka andra länders lagstiftning.
I dag läser jag att EU lämnar bidrag till tjurfäktning i Spanien, Potugal och Frankrike. Nu är ju inte tjurfäktning någon jakt men avskyvärt en då. Det framgår inte i tidningen på vilket sätt och till vad som bidragen går. Men eftersom vi är med i EU borde alla svenskar delta i Djurens Rätts protester mot detta. Jag hat alltid trott att tjurfäktning var förbjuden i både Portugal och Frankrike men så är tydligen inte fallet.
Äntligen har det kommit upp protester mot de tredagas kurser för att få jägarexamen.Det är naturligtvis omöjligt att skaffa sig de kunskaper och framför allt skjutskickligheten på dessa få dagar. I vinterns vargjakt där endast specialutbildade jägare få detta skadsköts 34% ( 15 av 44 varar) (Se SVA:s hemsida). Hur många fler skadskjutningar  åstadkommer inte dessa snabbutbildade jägare?


Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

lördag 17 oktober 2015

Jaktkritik

I DN står det mycket om jakt . DN är ju en utpräglad borgerlig tidning och de söker tydligen nu att komma in i de högerläger som tydligen lockar alla de andra borgerliga partierna. På annat sätt kan jag inte se de reportage om jakt som nu ofta presenteras. Jakt är för mig ett nöje för de besuttna, som äger mark eller har råd att arrendera eller delta i de jakter som säljs ofta på gods ägda av adelssläkter som ärft dem eller har dem som fideikommiss.
Alltnog i dagen DN skrivs om fasanjakt. Jakten berörs knappast utan reportaget handlar om de som föder upp jakthundar och deras funktion. Fasan- och andakt på gods är en av många helt onödiga jakten som bara ökar de skadeskjutningar som alla vilda djur utsätt för i jakten. På 1980-talet var jag ordförande i Upplands ornitologiska förening och engagerade mig i att frakta bort de duvhökar som fångades på godset Frötuna utanför Uppsala och som ägdes av Oscar Bernatotte. Vissa duvhökar sköts också olagligt men trots påpekande till Naturvårdsverket fick godset alltid ny tillstånd till fångst av duvhökar. Ytterligare ett bevis för den flathet eller troligare jäv som Naturvårdsverket visar mot jägarintressen. Godset födde upp 4 000 fasaner varje år och de flög i flockar framför jägarna som bara behövde lyfta bössan och trycka av. Alltid föll väl någon fasan ,er men förmodligen blev fler skadskjutna.
I en liten notis talas det om att väntan på vapenlicenser tar lång tid. Det verkar som om många längtar efter att få börja döda djur och anser att varje dag som försvinner också drabbar jägarens oavvisliga rätt att få döda ett djur. Förra året sökte  ca 12 000 om vapenlicens. Glädjand nog visar statistik på att det är färre som löser jaktlicens och den senaste 10-årsperioden så har jaktkortslösare minskat med 20 000. (se Jaktdebatt nr 4 2014).

Läs vår hemsida: www.jaktkritik.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.

fredag 16 oktober 2015

Jaktkritik

Handlar det om skog så måste tydligen alltid jakten tas upp. Men aldrig i något negativt avseende. Senast tas jakten upp i DN:S bilaga "Vår svenska skog & mark" utgivet at "European media  partner" vad de nu är för några.
Alltnog får Leif GW Persson uttala sig Vem annars? Jan Guillou?
Problemet med GW:s inställning är att jakt ska vara svårt. Älg ar för lätta att skjuta. "De är stora, står still och glor när du skitar på dem".  Han framhåller dock att jägaran måste vara en bra skytt "så att djuret inte lider i onödan". Leog GW framhåller också "Var noga när du skjuter och se till att ha skottfång så att du aldrig riskerar att kulan hamnar på fel ställe. Och i värsta fall dödar eller skadar någon av dina jaktkamrater. En sådan händelse räcker för att radera ett helt jägarliv för dig".
Trots att det sällan händer, turligt nog, har han inget mer att säga om de 100 000-tals skarpskjutningar som händer i de svenska skogarna varje år!
GW tror dock inte att jakten har någon reglerande betydelse och att viltstammarna är självreglerande. Jag är övertygad om att detta gäller de allra flesta djurarter men då vi inte får ha tillräckligt med rovdjur i Sverige så måste älgar och vildsvin reglaras med jakt. Men varför inte låta vargarna få öka så mycket att de kan reglera även dessa arter? Det vore det mest förnuftiga.

Läs vår hemsida: www.jaktkritik.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.
 

tisdag 13 oktober 2015

Jaktkritik

Det är älgjaktstider nu. Jagf hörde en jägare anmoda bär- och svampplockare att ta på sig reflexvästar.  det har ju hänt att bärplockare och skidåkare blivit ihjälskjutna under det senaste åren. Själv har jag blivit bortmotad från ett jaktområde då jag skulle plocka lingon i Norrbotten. Vi blev helt enkelt tillsagda att lämna området precis som om att allemansrätten inte gällde då jägarna jagade. Utanför Uppsala fick vi rådet att "gå på engen risk" när vi skulle plocka svamp i en skog där älgjägare fanns. Ytterst otrevligt att det var vi som skulle akta oss och att jägarna från sa sig ansvaret.
Jag har tidigare föreslagit att jakt inte ska få ske under lördagar och söndagar då de flesta människor oftast kan komma ut i skogen och är deras enda chans eftersom de flesta jobbar på vardagar. Varför kan inte alla jägare ta semester för att utföra sitt nöje och fritidssysselsättning? Som jag har uppfattat det är det många som gör det just då älgar får börja jagas. Allemansrätten måste få gälla även under jaktsäsongen och en uppdelning till jägarnas favör (5 mot 2 dagar) borde illa fall få gälla.

Läs vår hemsida: www.jaktkritik.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.

torsdag 8 oktober 2015

Jaktkritik

I förrgår såg jag ett årogram på SVT 2 "korrespondenterna" som handlade om jakt i Sydafrika, Grönland och USA.
Det som visades var knappast den "vanliga jakten" som bedrivs i dessa länder utom den på Grönland. Men ändå måste jag kommentera inslaget.
I Sydafrika intervjuades en ägare av en farm som sålde jakt på i fångenskap uppfödda lejon. I programmet uppgavs att svgiftrm för stt skjuts ett lejon låg mellan 150 000 - 200 000 kr men då fick man också med sig ett huvud av lejonet som man kunde sätta upp på väggen hemma i vardagsrummet. Detta är ju sjukt i ordets rätta betydelse för att inte säga rent patologiskt men jägare är enligt min mening skadade i själen utan känslor för det lidande som djuren utsätts för i jakten. Alltnog försvaret för jakten var enligt ägaren att detta var ett sätt att behålla djuren i området. Som jag ser det var det en underförstådd rasism från boerättlingen. Skulle de svart få hand om marken skulle inga djur finns kvar. Vem vet skulle andra äga marken skulle kanske en mer lönande och mer arbetskrävande varsamhet kunna skapas genom safariturism. Enligt inslaget fanns ju t ex noshörningar i området. Roligt var också att höra alla jägaren påståenden att vi som kritiserar jakten "inte förstår något  eller kan något om jakt". Jägarna har ju rätt i att jag i alla fall inte förstår varför det är ett nöje att döda djur.
På Grönland kan man kanske inte importera alla livsmedel och det finns ju ingen möjlighet att odla något. Därför är det väl nödvändigt att jaga för många inuiter. Men det jag vänder mig emot var att "Nu hade vi tur att sälen inte sjönk". Det gör tydligen de flesta sälar som skjuts. Det framgår inte i programmet om det är varannan eller var tredje eller färre som kan bärgas. Hur som helst är det skandalöst att inte kunna ta tillvara alla djur som dödas. Harpungevär eller jakt då sälarna liggar på isflak borde vara det enda tillåtna.
Inslaget från USA med mannen som varit vegan blivit jägare tillhör det mest udda. Personens bevekelsegrund var smått bisarr. Andra grannar dödade insekter men också hjortar för att freda sina odlingar. Dessutom hade han enligt programmet blivit lidande av vitaminbrist bland annan B12. Därför måste han börja äta kött. Jag känner två veganer som utan vidare klar sig bra. Skulle vitaminbrist uppstå vinns ju syntetiska vitaminpiller att köpa.

Läs vår hemsida: www.jaktkritik.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.
 

tisdag 6 oktober 2015

Jaktkritik

Idag kom Naturvårdsverket med sin "utredning" om hur många vargar som det behöver finns i Sverige för att en "gynnsam bevarandestatus" ska kunna upprätthållas. De två av mig okända forskare, en amerikans och en svensk, har enligt Naturvårdsverket kommit fram till att det räcker med 300 vargar om det kommer en besläktad varg in i den svenska stammen vart femte år.
Som genetiker är jag ytterst tveksam till det angivna antalet. För det första så kommer det aldrig en obesläktad  varg mer till den svenska stammen vart femte år. För det andra är det ovetenskapligt att ange ett antal då det viktiga är att veta hur många par som avlar en ny generation; det så kallade "den effektiva populationsstorleken". Enligt alla genetiska lagar behövs minst 50 par och då anses det nödvändigt att flödet är obegränsat mellan olika populationer.
Den nu föreslagna antalet är alltså otillräckligt men jag vill påstå att de tjänstemän som finns på Naturvårdsverket är jävlig då många (alla?) är jägare och har sina sympatier för Jägareförbundets inställning. Så få vargar i Sverige som möjligt.
Jag är naturligtvis medveten om de stora meningsskiljaktigheter som finns i vargfrågan men får kan skyddas med elstängsel och jakt är inte någon mänsklig rättighet så vargdödade hundar kan helt kan uteslutas.
Jag har alltid framhävt att ingen äger de vilda djuren och jägarna ska inte bestämma hur den svenska faunan ska vara sammansatt.

Läs vår hemsida: www.jaktkritik.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.

torsdag 1 oktober 2015

Jaktkritik

Det äe utmärkt att dödsskjutningen av vargtiken i Sörmland utreda av polis och åklagare. Redan då jag läste om skjutningen undrade jag om jägaren talade sanning. Den nya skrivningen i § 28 är ju alldeles för luddig och jägaren kan ju påstå vad som helst. Som t ex nu att hans hund var angripen och att han skrek och sköt ett "varningsskott". Jägaren kan ju påstå vad som helst för att motivera sitt skott.
Möjligheten finns ju att jägaren hade jakträtt i området och att han hade tillåtelse att jaga en älg på området. Han måste ju ha ett kulvapen för annars är det ett jaktbrott i sig att skjuta en varg med hagelvapen. Det ska bli intressant att se vad förundersökningen kommer fram till.
En detalj som jag kom att tänka på i detta sammanhang. För ganska många år sedan sköts en björn i Norrbotten av två rävjägare. Björnen måste eftersökas och efter lång tid hittades den och kunds avlivas. Då eftersökte inte tillgått på rätt sätt kopplades åklagare in men han ansåg att ingen brott begicks. Då jag ville ha en överprövning av ärendet just för att jägarna använt förbjudet vapen (hagelbössa för rävjakt) och inte ett kulvapen avslogs detta. Något förklaring fick jag inte trots att personer blivet fällda för jaktbrott då de skjutit älg med hagelvapen. Men åklagaren var väl jägare själv och då jag inte är jurist så visste jag inte hur man skulle gå vidare. Alltför många jaktbrott lags ner då "brott inte kan styrkas". Jakt på fredade djurarter finns t ex. Jag har hört talas om tre sådan fall men åklagaren ansåg att jägaren inte kunde förstå att han sköt på fel art.
Vårt rättsväsende är inte som det ska vara tyvärr.

Läs vår hemsida: www.jaktkritik.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.