tisdag 25 oktober 2011

Jaktkritik

Jaktkritikerna har just avslutat en annonskampanj i tre tidskrifter Sveriges Natur, Djurens Rätt och Vår fågelvärld. Den samlade upplagan är på mer än 100 000 ex och det har kommit in drygt 80 nya intresseanmälningar till att bli medlemmar i föreningen.
Jag brukar redogöra för en enkätundersökning som genomfördes 1980 för utredningen "Vilt och Jakt" (SOU 1983:21) då 3006 personer i åldrarna 16 - 65 år tillfrågades om sin inställning till jakt. 65 % svarade och denna enkät gav följande svar:
Svarsalternativ Andel i %
Jag är positiv till jakt 18
Jag accepterar jakt 54
Jag är tveksam till jakt 18
Jag är negativ till jakt 10
Som man ropar får man svar heter det ju. Jag kan ju både svara "Jag är tveksam till jakt" och "Jag accepterar jakt" eftersom jag accepterar jakt på älg och vildsvin som gör allvarliga skador på skog och mark. Men även om jag väljer svaret "tveksam till jakt" och tror att de som är med i Jaktkritikerna har denna och mer negativ syn på jakt borde 28 % kunna vara med i föreningen av Sveriges befolkning. Men vi har mindre än en promille! Vad gör vi för fel som inte kan attrahera fler att bli medlemmar och på så sätt kunna förändra situationen?
Jag vet att många är medlemmar i många föreningar och det finns ett tak för hur många man vill stödja. Jag har träffat på personer som tycker att vi har helt rätt inställning men de vill inte vara med i föreningen. "Så intresserade är de inte av frågan" som någon sa. Men ändå. Fler än en promille borde ju kunna engageras. Eller hur?
Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se
eller gå med i Facebook-gruppen Jaktkritikerna

tisdag 18 oktober 2011

Jaktkritik

Många människor är rädda för olika ting. Rädslorna behöver inte vara befogade utan kan bero på felaktiga föreställningar om farligheten.
Ett exempel är rädslan för rovdjur. Jag har hört människor tala om att de inte vågar släppa sina barn till skolbussen några hundra meter bort på vägen för att det finns vargar i landskapet.
Det otäcka är att många jägare försöker förstärka denna rädsla för att skapa en större opinion för att få jaga framför allt vargar och björnar. Det ända syftet för jägarna är ju att minska antalet rovdjur så att de får fler tillfällen att döda de djur som de anser äga.
Tyvärr är det så att det farligaste en friluftsmänniska kan göra är att vara ute i skogen då jakt pågår. Det är alldeles ofarligt att gå i skogar där det finns björn och varg men inte då jägare är i skogen.
I förra veckan blev en jägare skjuten till döda i Jämtland och tidigare år har en bärplockare och en skidåkare blit skjutna till döds. Detta antal döda som inträffat beroende på jägare under de senaste åren är ju oerhört många fler än de som dött eller skadats av rovdjur. INTE EN människa har kommit ens till skada beroende på rovdjur under ett par hundra år! Förutom jägare som först skadskjutit björnar.
Se även hemsidan: www.jaktkritikerna.se
Gå med i Facebookgruppen Jaktkritikerna