lördag 30 juli 2011

Jaktkritik

De fästingburna sjukdomarna TBE och borelia ökar i antal och i utbredning. TBE är en mycket allvarlig sjukdom om den angriper en icke vaccinerad person och kan både orsaka död och hjärnskador. Även borelia ger obehandlad också allvarliga följdsjukdomar. Det är därför angeläget att reducera antalet fästingar. Enligt en "fästingexpert" ska en orsak till den ökande mängden fästingar vara det stora antalet rådjur. Han menar att rådjursantalet borde reduceras till en tredjedel av det antal som nu finns genom jakt.
Ett mycket bättre sätt är att inte låta jägarna skjuta rävar och lodjur. Båda dessa rovdjur skulle på ett effektivt och kostnadsbesparande sätt på några år reducera rådjuren till ett för naturen lämpligt antal. 
Jakt är ju trots allt en temporär åtgärd och tillåter man inte rovdjuren att ta hand om decimeringen blir snart antalet rådjur lika stort som innan.
På sikt måste rovdjur och bytesdjur komma i balans och jakten reduceras.  

söndag 17 juli 2011

Jaktkritik

Nu är Svenska Jägareförbundet desperata. Nu vill de utbilda barn! i att jaga. Medlemskåren inom Jägareförbundet minskar och här tror man att man kan indoktrinera barn att jakt är något bra. De flesta barn tycker att det är otäckt att döda och ser förmodligen jakt som något negativt. Detta vill Jägareförbundet tydligen ändra på. 
Hur denna utbildning ska gå till och var den ska ske framgick inte på det radioinslag som jag hörde. De föräldrar som jagar lär väl upp sina barn om nu barnen kan tycka jakten är rolig. Men andra föräldrar har jag svårt att tro att de ska tycka att denna utbildning är värdefull och angelägen för barnen.
Som jag förut flera gånger nämnt är älg- och vildsvinsjakt i dag nödvändig då dessa djurarter åstadkommer allvarlig skada i trafik och skogs- och lantbruk. Det tillhör nog en avlägsen framtid att vi få så stora rovdjursstammar att rovdjuren kan sköta decimeringen. Men all övrig jakt sker på arter som endast kastas på sophögen eller på arter som ger mycket litet kött och där jakten står för en oacceptabel hög procentsats skadeskjutningar.
Se gärna www.jaktkritikerna.se
gå med i Facebookgruppen Jaktkritikerna

lördag 2 juli 2011

Jaktkritik

I senaste numret av Våra Rovdjur läser jag att endast 38% av de avlossade skotten mot vargar i vinterns jakt träffade inom det som allmänt accepteras som ett jägarmässigt träffområde och som normalt leder till en snabb död. 60% har alltså skadskjutits! Vidare står det (enligt Statens Veterinärmedicinska anstalt) av dessa skott inom träffområdet kan även ingå avlivningskott från nära håll efter det att djuret innan träffats av ett icke dödande skott. Som mest avlossades 12 skott mot en och samma varg innan ett skott träffade vitala delar.
Hur mycket lidande ska vargar behöva utstå för att jägarna ska känna sig nöjda för att få jaga varg. STOPP VARGJAKTEN!
Två av vargarna hade hagel i kroppen vilket är bevis på illegal jakt. I rovdjursutredningens bedömning anses att 44% av de 51 radiomärkta vargarna under de senaste 10 åren varit illegalt dödade! 
Illegal jakt är ett mycket vanligt brott i Sverige. Trots att både björn och lo har lagligt jakttid skjuts enligt statens rovdjursutredare 10% av de sändarmärkta lodjuren av tjuvjägare och ca 35% av björnens dödlighet anses bero på illegal jakt. Eftersom en mycket liten del av lodjursstammen är märkt är det mycket troligt att de olagliga jakten på lodjuren ligger på samma nivå som hos björnarna. Tidigare skattningar talar om 20 - 25 % illegal jakt på lodjur. 
För järven ligger skattningarna på mellan 11-18% olaglig jakt.
Här behövs mycket större resurser för att kunna åtala dessa marodörer bland jägarna!