måndag 29 september 2014

Jaktkritik

I radioprogrammet "Jaga med P1" ägnades fyra program ( ca 80 min) till att låta jägare komma till tals och framför sina åsikt utan att i något fall ifråga sätta deras uttalanden. Jag fick visserligen framför några av de negativa synpunkter man kan ha på jakt i det första programmet men ett större ifrågasättande och klargörande av några jägares utsagor borde ingå i reportrarnas arbete.
I det sista programmet fick jägare uttala sig om rävjakt utan att den jakten överhuvudtaget behövdes motiveras mer än från jägarens synpunkt. En annan jägare fick påstå att ca 80 % accepterade jakt. Men vad betyder det? Jag accepterar jakt på älg och vildsvin idag då vi i Sverige saknar rovdjur som kan hålla dessa stammar på en lämplig nivå. Om man frågar svenska folket om de accepterar jakt som sker för nöjes- eller spännings skull så svarar mer än 60 % att de INTE gör det. Detta enligt en enkätundersökning utförd av SLU i Umeå. Eftersom all jakt sker för nöje och spänning så är Sveska folket mot den jakt som sker idag. Detta borde reportens veta. En annan jägare (jag utgår fram att han jagade eftersom han uttryckte så positiva åsikter om jakt) men även tydligen anställd på SLU i Uppsala fick framför sin syn på vargjakt som skulle kunna locka utländska jägare hit och att vargpälsar skulle användas. Det framgick ju naturligtvis inte om jakten skulle ske idag eller äng vargstammen var 5000 djur. Men jag antar att han menade att vargar skulle jagas redan i dag. Dessutom kan inte pälsar användas om det finnskulhål i pälsen. Vid licensjakten som utfördes för några år sedan sköts t ex en varg med åtta ! skott. För att få bra pälsar måste djuret fångas som t ex i Kanada där de använder bensaxer som glädjande nog är förbjudna i Sverige.
Att vara påläst som journalist är en nödvändighet. Tyvärr var inte dessa intervjuare det.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

tisdag 23 september 2014

Jaktkritik

Nu ser jag i flera annonser att olika aktörer erbjuder kött från "naturens skafferi" som de skriver. Jag tyckar att det uttrycket är väldigt cyniskt. Man betrakter alltså levande varelser som om de vore grönsaker.
Allt för få i Sverige är medvetna om det lidande som jakten medför för de vilda djuren. Skadskjuningarna är legio och många djur eftersöks inte eller eftersökte misslyckas och djuren dör en kvalfull död.
Dessutom innebär jakten att de skjutna djuren minskar i antal. Detta har två konsekvenser. För det första så minskar många arter t ex våra skogshöns på grund av ett alltför hänsynslöst skogsbruk och klimatförändringar. För det andra så minskas naturupplevelserna för oss som är natur - och djurvänner när vi vandrar i skogen.
Djuren är inte jägarnas egendom. Alla i Sverige har lika rätt att få uppleva en individrik fauna. Jakten begränsar denna upplevelse.
Tyvärr har jägarna misslyckats med att hålla vildsvinsstammen på en lämplig nivå.(eller de kanske anser att de lyckats då de genom olagliga metoder fått vildsvinen att sprida sig och utgöra en allvarlig fara för många bönder och i trafiken). Älgstammen har de skjutit sönder så att den inte har en naturlig sammansättning vilket jag skrivit tidigare om.
Kött är inte nyttigt. "Naturens skafferi" borde vara stängt och de som absolut måste äta kött borde använda det eko-kött som finns att tillgå.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essärer och bloggar om jaktens avarter" Finns på vår hemsida.

lördag 20 september 2014

Jaktkritik

Som svar på den senaste kommentaren så bekräftar inlägget mitt påstående. Skjuter man bort rävar som så minskar rävstammen. Skjuter man bort älgar som blir det färre älgar i markerna; precis som jag skrev.
"Jakt är en förutsättning för liv" ? Se dig omkring. Det blir en balans i naturen om inte jägarna skulle finnas. Jägarna äger inte djuren och ska inte bestämma hur den svenska faunan ska vara sammansatt.
Nu är inte jakt det värsta hotet mot vår fauna utan biotopförstörelse och klimatförändringar, men jakten "lägger sten på börda" då djuren får allt svårare att klara sig i naturen.
Jakten tar också bort naturupplevelser för oss natur- och djurvänner. Färre individer av de arter som jagas det är kommentatorn och jag överens om, men viltvården är oetisk då de dödade djuren inte tas till vara utan bara kastas på sophögen och många blir skadskjutna utan att eftersök görs.
Enligt undersökning från Umeå universitet anser mer än 60% av svenskarna att jakt för nöjes och spänning skull är förkastlig. Eftersom ingen jägare jagar av plikt, skyldighet eller försörjning så borde  jakten minimeras.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.   

fredag 12 september 2014

Jaktkritikerna

Jag skrev för några dagar sedan om att Jägareförbundet anser sig vara orsaken till att älgstamman hade ökat. Detta är naturligtvis fel. Orsaken till älgstammens ökning har haelt andra orsaker som jag framhöll. Jakt minskar alltid stammarna.
Dessvärre har jägarna och de flesta jägarna är anslutna till Jägareförbundet har de skjutit sönder älgstammen. Trots att de vet att antalet älgtjurar är betydligt fler än älgkorna så skjuter jägarna fortfarande alldeles för många tjurar. Jag har bara två år där Jägareförbundet har angivit hur många älgtjurar och älgkor som skjutits men om man räknar ut detta så får man 54 500 tjurar och 48 000 kor. Denna skillnad är statistiskt signifikant vilket betyder att skillnaden skiljer sig från att det skulle vara en slump.
Den stor könsskillnaden betyder att älgstammen inte fungerar och fler kor blir inte befruktade vilket i sin tur ger färre äktar än det kunde vara.
Dessutom finns det för få äldre älgtjurar och detta innebär också att älgstammen blir sämre genetikiskt.
Allt detta innebär alltså att Jägareförbundet förstört älgstammen och inte varit de som gjort att den vuxit.

Läs vår hemsida www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jakten avarter". Finns på vår hemsida.

måndag 8 september 2014

Jaktkritik

I första inslaget av programmet Jaga i P1 fick jag framföra mina synpunkter på några avarter inom jakten. För dig som inte hörde programmet så kan jag berätta att jag tog upp skarpskjutningar och jakten på rävar m fl i den s k viltvården. Hör gärna min argumentering på nätet.
Det andra inslaget om and- och fasanjakt tog inte upp skadskjutningar, kostnader, meningslösheten i att sätta ut fåglar som mycket väl skulle kunna födas upp i hägn och avlivas på ett mer anständigt sätt.
Påståendet att Jägareförbundet har sett till att klövviltstammarna har vuxit är lögn. All jakt innebär färre individer. Ökningen av älg och andra hjortdjur beror på skogsbruket med kalhyggen som gynnat gräs- och slytillväxt av björk och asp. Dessutom har våra rovdjur varit utrotade (varg) och några 10-tal björnar. Klimatet med kortare och varmare vintrar de senaste 50 åren blidrar med stor säkerhet till att dessa djur överlever bättre. Rådjur finns t ex i Jokkmokk.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på år hemsida.

lördag 6 september 2014

Jaktkritik

Jag läser i dag (6/9-14) att blåvalen har åter kommit upp i det antal som den hade innan den började jagas på västra sidan av USA. Det är ju mycket glädjande. Valjakten tillhör de mest grymma jakterna som människan utför. Det är mycket svårt att träffa en val med de harpuner som används. De är visserligen bestyckade med en granat som ska brisera i valen för att gör mesta möjliga skada. Men ofta tar det flera minuter innan valen dör av sina skador. Det är verkligen ett grymt och stort lidande för djuren. Tyvärr finns det fortfarande länder som anser sig behöva jaga valet t ex Norge vilket ät en skam.
Problemet med att djur jagas till utrotningens gräns, som många valar, är att de förlorar genetisk varians och därför blir sårbara för olika förändringar i omvärlden som sjukdomar, förändringen i klimat och liknande. Dessutom brukar den låga genetiska variationen visa sig i inavel vilket ger sämre överlevnad och färre ungar.
Nobelpristagaren LeClezio har skrivit en bok "Pawana" (Elisabeth Grate förlag 2008) om den hänsynslösa jakten på gråvalar utanför Mexikos kust på 1800-talet. Gråvalen höjj på att utrotas men då jakten blev olönsam kom några valar undan döden. Sedan dess har gråvalen mycket långsamt ökat i antal men visar ökad dödlighet och få ungar.
Jag hoppas att valarna ska få vara många. De är fantastiska djur med hög intelligens och gör absolut inga skador. Det är en skam att flera länder fortfarande dödas dessa djur.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

måndag 1 september 2014

Jaktkritik

Nu har älgjakten börjat i norrlandslänen. Det är bara att hoppas att jägarna får en skön vecka i skogen. De naturupplevelser de oftast framhåller som anledningen till sin jakt förloras ju då skottet går av och död och förintelse uppkommer. Tystnaden som kan vara så stark en stilla septemberdag försvinner.
Men det vikigaste tycker jag att jägarna håller inne med skottet till dess att de med 100 5 säkerhet vet att skottet omedelbart dödar älgen. Att jägaren avgör det rätta avståndet och ser till att inte någon gren har möjlighet att ändra riktning på skottet. Detta har hänt om jag får tro en jägare jag känner. Jag hoppas naturligtvis att inte 14 % av älgarna ska skadeskjutnas som var fallet i den undersökning som Jägareförbundet lät göra för att antal år sedan. Men jag är nästan säker på att inget har förändrats sedan den undersökningen. Tyvärr.
Hörde du intervjun med med på radions P1 kl 10.30 i dag? Om inte så kan du höra den på lördag kl 12.10 och du inte är en nattuggla som är uppe kl 24. idag. Men säkrast är att lyssna på nätet. På radions hemsida P1 och söka på Jakt som programmet heter.
Kom gärna med kommentarer.

Läs hemsidan www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.