söndag 29 september 2019

Jaktkritik

För närvarande pågår en utredning om jakttider och om de arter som ska få jagas. Detta kommer att sedan att ingå i Jaktförordningen. Det är naturvårdsverket som har utfört förslaget och sedan bjudit in organisationer och föreningar till diskussion om de förslag som har presenterats. Jag har haft kritiska synpunkter på de båda förslagen (däggdjur och fåglar) som jag presenterat här på min blogg. Till dessa diskussioner har bl a Naturskyddsföreningen och Sveriges Ornitologiska förening (Birdlife,Sverige som de nu löjligt har ändrat sitt namn till). Båda dessa föreningars representanter anser att de inte får gehör för sina förslag utan att delegationen som består av en mycket klar övervikt av jägarintressen är ointresserade att göra några eftergifter. Det är tveksamt om denna fördelning av delegationens medlemmar motsvarar den faktiska fördelningen av medlemmar i de olika föreningarna. Naturvårdsverket skickar sedan sitt förslag till regeringen som säkert godkänner det utan att ändra på något. Om en reservation från de som bevakar djurens rättigheter kan ändra på detta är mycket tveksamt. Hoppas att de försöker göra en uppvaktning av den ansvarige ministern Jennie Nilsson.
Ett liknande förhållande finns i de "Viltvårdsdelegationer som finns i våra län och regioner. Där är också jägarintressen väl tillgodosedda medan andra föreningar t ex Naturskyddsföreningen men även Djurens Rätt har representanter. De senare har nu tröttnat på att inte bli hörda utan alltid överkörda av majoriteten jägare så att de nu tänker lämna dessa delegationer i protest. Om det kommer att ha någon verkan på de som utser delegationsmedlemmar och antalssammansättningen i dessa återstår att se. Jag tror det inte. Tyvärr.

tisdag 17 september 2019

Jaktkritik

Jag har just passerat 50 000 besökare på min blogg.
Jag började så smått i sept 2008 och han då bara med 17 inlägg under året men om jag räknar med hela 11 års bloggande så har jag hålla på i 132 månader och varje månad har jag haft 380 besökare i genomsnitt.
Det ör ju löjligt lågt i jämförelser med "kändisar" men jag inbillar mig att mina bloggar är värda att läsa för ganska många och jag hoppas naturligtvis att du som läser bloggarna också sprider kännedom om att min blogg finns till dina vänner på andra sk sociala medier.
Ju fler som blir medvetna om jaktens avarter desto bättre.
Just nu pågår en beredning av de kommande jakttiderna som också innefattar vilka djur som ska få dödas och alltså inte enbart under vilken tid det är tillåtet att jaga.
De två som har möjlighet att representera djurskyddsaspekter från Naturskyddsföreningen och Sveriges Ornitologiska förening är där för syns skull och känner att de har ingen talan. Beredninge domineras stort av jägare- och ägarintressen (lantbrukare - skogsägare) och de är naturligtvis (?) ointresserade av inskränkningar i jakten.
Jaktkritikerna som inte har någon som helst dogmatisk inställning till jakt har inte fått vara med. Förmodligen för att föreningen är liten och enkelt kan nonchaleras. Självklart vet de på Naturvårdsverket att alla förslag som skulle föreslås av Jaktkritikerna vara till nackdel för jägarintresset.
Då jakttidsförslaget nu vill återuppta jakten på ekorre så skrev jag att jägare ansåg att ekorre var en jakt utmärkt för att introducera barn i jakten. Ekorre kan skjutas med salongsgevär som är tillåtet för yngre då tyngre vapen kräver licens. När jag försöker att hitta en referens till mitt uttalande hittar jag inget. Men i samband med ett inval av en medlem i Jägareförbundets styrelse så protesterar jägare i Norrbotten mot detta inval då personen hade agerat för fridlysning av just ekorre. (se min blogg 2 maj 2016). Ordföranden i Jägareförbundet motiverar invalet med att jakten ska ge mat eller skinn.
Uttalandet är intressant då många djur skulle fridlysas. Kråk- och måsfåglar, rävar, grävlingar m fl skulle tas bort från jaktförordningen men de som kommer med dylika uttalande tänker inte på vad förslagen skulle innebära. Det vore ju fantastiskt om fler skulle omfattas av förslaget.

fredag 13 september 2019

Jakkritik

Som jag redan tidigare skrivit om pågår en revidering av jakttiderna. För att fastställa dessa har Naturvårdsverket samlat ihop en delegation med framför allt folk från jägarorganisationerna och LRF och skogsfolk. Det är bara två föreningar som kan anses som försvarare av djurens rättigheter nämligen Naturskyddsföreningen och Sveriges Ornitologiska förening. Naturskyddsföreningen motsätter sig inte jakt och tillåter det mesta utom då gynnsam bevarande status hotas. Skillnaden är alltså obetydlig från jägarorganisationerna.
Jaktkritikerna har fått besked att Jaktkritikerna inte är välkomna. Det finns alltså ingen förening som till fullo kan argumentera för att färre djur ska dödas. Möjligen kommer SOF att ta upp frågor om jakt på enkelbeckasin och snatterand. Men det blir ju rent kosmetiska förändringar som jag tror jägarna kan godkänna om de får de övriga förslagen godkända.
Du som är intresserad av vilka förslag som framlagts kan läsa dem i min blogg där jag kommenterat förslagen både för däggdjur och fåglar.
Kom gärna med kommertarer. Feedback kan ge längs ner till höger.

onsdag 4 september 2019

Jaktkritik

Jakten på de 300 tillåtna björnarna är i full fart. I Västerbotten har en björn för mycket skjutits. Den som sköt den sista björnen är nu föremål för en utredning om grovt jaktbrott. Eftersom björnjakten är en s k licensjakt, alltså endast ett visst antal får skjutas så ska varje jägare förvissa sig om att han/hon har rätt att skjuta en björn. I dagens läge med mobiltelefoner är det lätt att ta reda på om och när en björn har skjutits. Det är därför möjligt att den jägare som sköt den sista björnen handlade olagligt men varför lägga ner polisiära resurser på en sån bagatell. Polisen ylar ju jämt om hur små resurser de har och hur mycket arbete de har. Prioritering kallas att arbete effektivt och välja de viktigaste fallen först.
Det enklaste vore att ta bort en björn i nästa års kvot eller att be ett gräns att avsluta jakten en björn innan licenskvoten är uppfylld. Beslutet är byråkrati av värsta slag.
Jag har följt licensjakten i många år och vet att kvoterna överstigs ofta men jag har aldrig tidigare hört att dessa överskjutningar har varit föremål för utredningar utan man har helt enkelt minskat kvoten året efter. Jag är fullkomligt övertygad om att kvoterna inte har något med verkligheten att göra. Ingen vet hur många björnar eller andra rovdjur vi har. Jag skulle gissa att Viltskadecentrets inventeringar med de variationsmått som anges är helt realistiska. Plus-minus en individ är det löjligt att haka upp sig på.

Skicka gärna en kommentar. Tryck på Feedback ner till höger