torsdag 22 september 2011

Jaktkritik

Jag talade i dag med en tjänsteman på Naturvårdsverket om pilbågsjakt. Denna jakt var inte aktuell men kanske om något eller några år. Men då skulle den användas av mycket väl utbildade skyttar som skulle använda sin färdighet med pilbågen i tätbebyggda samhällen för att skjuta framför allt rådjur. Detta skulle hindra spridning av bly och inte störa med gevärsskott.
Men jag frågar mig; hur ofta förekommer det avskjutningar av rådjur i tätorter? Jag skulle tänka mig att det är tämligen sällsynt. Denna tillfälliga jakt innebär då att pilbågsskyttarna blir otränade och detta innebär i sin tur risk för fler skadskjutningar. Men kanske denna obetydliga jakt sedan tas för intäkt för att utöka den till fler områden (t ex vilthägn) och sedan släppa den helt fri?

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se
gå med i Facebook-gruppen Jaktkritikerna

torsdag 8 september 2011

Jaktkritik

Kulturministern Lena Adelsohn-Liljeroth hade sett en propagandafilm för Jägareförbundet och intervjuades i TV. Där framhöll hon att jakt var kultur.
Jag trodde att kultur hade med odling att göra. Alltså något positivt, uppbyggande där något tillkommer. Jakten är precis motsatsen. Jakt förstör, orsakar lidande och dödar. Jakt kan inte betraktas som kultur!
Vem anser att t ex kvinnlig omskärelse är kultur?

måndag 5 september 2011

Jaktkritik

I DN har Jägareförbundet skrivit en debattartikel om vargarna med rubriken "Nu återstår bara konflikt om de svenska vargarna".
De har naturligtvis fel på många punkter.
Vargen hotas enbart av jägarnas jakt. De övriga arterna som jägarna tar upp som hotade har alla åtgärdsprogram som är vetenskapligt utformade av Naturvårdsverket.
Varje enskilt land har skyldighet att värna om alla arter inom landet. Detta kan inte överföras till andra länder. Skulle inte denna regel gälla blir ju naturvården ett Svarte Petter-spel.
Jägarna siktar in sig på "landsbygdsbefolkningen som ska leva med vargen och de skador som alltid följer i vargens spår". Ingen har motsatt sig skyddsjakt på enstaka individer just för att skydda egendom.
Licensjakten är oförenlig med EU:s habitatdirektiv. För att vargarna ska kunna överleva på sikt i Sverige måste stammen växa till minst 500 individer om en kontinuerlig tillströmning av obesläktade vargar får komma in i Sverige. Om inte detta villkor uppfylls måste stammen vara på 3000 individer. Licensjakten hotar dessa mål.
Läs också www.jaktkritikerna.se
eller gå med i Facebookgruppen Jaktkritikerna