fredag 29 november 2013

Jaktkritik


Många har sett avsnittet där man ser kineser slita av pälsen på angorakaniner och där kaninerna skriker av smärta. Det är outhärdligt, brutalt, barbariskt, vämjeligt, för djävligt, vedervärdigt, vidrigt. Det är svårt att finna ord bra nog för att uttrycka den avsky som dylik behandling av djur. DN:s ledarsida (29/11-13) tar i dag upp den kinesiska tortyren av oliktänkare och människorättsaktivister och menar att vi som med rätta upprörs av behandlingen av kaninerna också kunde demonstrera mot Kinas förtryck av "dissidenter, muslimer, kristna, buddister och aktivister". Detta är naturligtvis en självklarhet. 
Men DN glömmer att vi som allmänhet inte kan påverka Kinas politik. De som möjligen skulle kunna påverka Kinas politik reser till Kina och uttalar några förpliktande fraser om mänskliga rättigheter men går sedan till en middag där man umgås som goda vänner. Sedan kommer olika företag att underteckna för kapitalisterna på båda sidor gynnsamma avtal. 
Det heter alltid att har vi inget utbyte så kan vi aldrig heller påverka. Men inget händer. Varför inte avstå från de lukrativa kontrakten? Kanske fler länder i västvärlden som upprörs lika mycket som svenskar skulle följa efter. Stora marknader skulle försvinna för Kina och de måste kanske ändra sin politik-
När det gäller kaninerna så visas den grymma behandlingen på SVT och den blir direkt påtaglig. Dessutom påverkar de mångas reaktion de företag som importerar angoraull så de omedelbart slutar. Upprördheten ger effekt vilket inte politikernas fraser gör när de är i Kina. 
DN skriver också i ledaren "Det är nämligen inte svårt att hitta minst lika många kinesiska Youtube-klipp av skrikande människor." Utan att veta något om dessa (jag tänker inte leta) så kan jag tänka mig att STV inte visar dessa klipp då de kanske inte går att fastställa sanningshalten i dessa klipp. De finns naturligtvis många som vill svärta med den kinesiska regimen och fejkar och arrangerar filmsnuttar. Att få autentiska filmer från kinesiska fängelser tror jag är oerhört svårt.  

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida. 

tisdag 26 november 2013

Jaktkritik

I helgen (23-24/11-13) hade många ornitologer samlats på Riksmuseet för ett ringmärkarmöte. Jag blir alltid mycket imponerad av alla de som helt ideellt lägger ner 100-tals timmar (och pengar bl a i bilkostnader) för att göra ett rent vetenskapligt arbete för att vi ska få större kunskap om vår fågelfauna.
Bland annat redogjorde tre personer om den numera sällsynta ortolansparven status i Sverige och de inventeringar och studier av sparvens biologi och vad som krävs för att den ska kunna överleva som häckfågel.
Ett problem är att ortolansparven övervintrar i södra västafrika där vi inte vet så mycket om de förutsättningar för att sparven ska överleva på bästa sätt.
Alltnog ett annat problem är att det trots förbud jagas ortolansparvar i Frankrike. Detta är en troligen urgammal tradition i sydvästra Frankrike (Les Landes). Jag har läst en artikel av Bengt-Olof Stolt som han publicerade i vår tidskrift Jaktdebatt 1996 och där fått veta att jakten då var ca 50 000 fåglar per år. De siffra som nämndes på ringmärkarmötet var mycket osäker men hamnade mellan 10 000 - 30 000 fåglar per år. Om det minskande antalet beror på att bönderna i området minskar sin jakt eller om det beror på att beståndet av ortolansparv minskar i hela Europa må vara osagt men kan väl ha båda förklaringarna. Enligt uppgift betalas en gödd sparv med 100 Euro och det är klart att med dylika priser är det mycket lönsamt att ägna sig åt jakten.
Det är i ett tämligen begränsat område som jakten sker och franska ornitologer och en av svenskarna var där för att förstöra jägarnas fällor och befria de sparvar som hade fångats men jägarna kom på dom och polisen måste komma för att förhindra slagsmål. Tyvärr brydde sig inte polisen om att rapportera den olagliga jakten utan nöjde sig med att se till att aktivisterna försvann.
Frankrike har en ovanligt stor och aggressiv jägarkår och många av våra trastar, beckasiner och skogsduvor  skjuts där nere varje år. Svårigheten är att få en förändring och bilda en opinion mot denna jakt. En möjlighet är att få stjärnkockar son honom jag skrev om i min förra blogg att sluta att servera dessa gödda sparvar. De förekommer bara på de verkliga lyxkrogarna och  kunde ornitologerna få Joel Robuchon att tala om att han inte vill se stekta ortolansparvar på krogarna så hade det nog effekt på de svenska bestånden.
Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.    

fredag 22 november 2013

Jaktkritik


Riksdagsledamöternas arbete består inte bara av att trycka på en knapp då regeringen vill detta utan också, naturligtvis, tillvarata sina väljares intressen.
Till Miljö- och jordbruksutskottet kommer då in motioner angående jakt som för många människor framför allt på landsbygden är en viktig fråga.  I årets motionsflod finns 21 önskemål. Jag skriver "önskenål" då jag någon gäng fått höra att 95% eller fler av motionerna avslås i riksdagen. Enligt den riksdagsman jag kände beror detta på att kan man inte få majoriteten i utskottet att godta motionen är det lönlöst att plädera för saken i riksdagen. Därför krävs det goda kontakter men utskottets ledamöter och det regerande partiet-partierna. 
Ett exempel är den nu föreslagna rovdjurspropositionen. När regeringen har majoritet i en fråga som denna kommer inget att ändra den. Ledamöter i Miljö- och jordbruksutskottet har framfört avvikande åsikter. Helena Leander m fl (MP) och Jens Holm m fl (V) argumenterar förtjänstfullt för en mycket striktare rovdjurspolitik där t ex Helena Leander framför den vetenskapligt helt korrekta åsikten att rovdjurens effektiva populationsstorlek ska vara minst 500 individer. Effektiv populationsstorlek innebär att det ska vara 500 (250 hanar och 250 honor) som ska vara de som ger upphov till näste generation. Eftersom detta antal innebär olika stora stamman för våra rovdjur beroende på deras populationsstruktur så kan inga totala mål sättas upp. För till exempel vargen som antas ha åtta individer förutom alfaparet skulle vargantalet var ca 5 000 individer vilket jag anser helt orealistiskt politiskt sett. Men som jag ser det är det likgiltigt vad som står; regeringen driver igenom sin proposition. 
Övriga motioner handlar oftast om jakt på vildsvin och där till hörande frågor som utbildning av person för trikinbestämning. Ett par motioner vill att de som bor på statlig mark ska ha samma rättigheter till jakt som samerna. Fjälljakten behandlas i två motioner där den ena vill att början av ripjakten förskjuts till den 15 september. Detta förslag har framfört många gånger under åren men aldrig blivit ändrat. Den andra vill inte att jaktavgifterna ska höjas i takt med prisindex då detta skulle försvåra för fattigare (mindre bemedlade) personer att kunna delta i jakten. En annan motion vill underlätta för funktionshindrade personer ska kunna delta i jakt. 
Andra motioner vill ha älgjaktens start på en lördag (nu på måndagar) och en snabbare tillståndsgivning av vapenlicenser, En motionär vill att myndighetsutövningen ska flyttas från Naturvårdsverk och länstyrelser till Jordbruksverket . Ytterligare en motionär vill ha ökad jakt på korp och björn och en vill att 2015 ska bli bli jaktens, viltköttets och viltvårdens år.
Fem ledamöter i MP har skrivit en mycket ambitiös motion om förändringar i alla de delar där djurskyddsspekter har relevans bl a i jaktfrågor. 
Min kommentar är att de motioner som tidigare alltid fanns med där man yrkade på mer jakt av alla de slag har försvunnit. Kanske har de flesta insett att dessa krav tillgodoses av Jägareförbundets förslag som lantbygdsministern alltid tillgodoser.

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på hemsidan.

   
      

måndag 18 november 2013

Jaktkritik

Djurs lidande kan vara av olika slag. Ett av dessa är den fruktansvärda bruket att proppa gäss fulla med mat så att de reagerar med att deras lever växer till patologiska mått.
Nu verkar detta djurplågeri kunna vara på utdöende.
Jag läser i DN (17/11-13) att franska djurvänner har fått den franska stjärnkocken Joel Robuchon, som enligt artikeln är Frankrikes mest berömda och prisbelönta kock, att sluta med att servera gåslever på sina krogar.
Anledningen är att djurvännerna har en video som visar hur gässen tvångsmatas tills de kräks och har diarréer och när de står i trånga burar så får de också skavsår.
Fransmänens inställning till djurplågeri har varit svalt ochlagarna är kvar sedan Napoleons dagar som jämställde djur med möbler. För ett par veckor sedan skrev flera vetenskapsmän och filosofer under ett manifest där de framhåller att djur är "levande och känsliga varelser" och det verkar som om fransmännens inställning till djur börjar att ändras. När den mest stjärnbestödda kock ändrar sig innebär det ett stort steg för han sätter verkligen ribban när det gäller matkultur i det matglada Frankrike.
Ytterligare en seger för djurvännerna. Hurra!

Kös hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på hemsidan.

lördag 16 november 2013

Jaktkritik

Minken togs till Sverige för att användas som pälsdjur på farmer. Många lyckas rymma från farmerna och under andra världskriget släpptes många minkar ut då handeln med päls minskade och det var svårt att finna föda för djuren. Minken etablerade snabbt och det tog knappt 50 år innan minken hade koloniserat hela landet ända upp i fjällområdet.
Minken är ett rovdjur som lever på det den finner. På vintern är det framför allt fisk men under övriga årstider på smågnagare men även på fågelägg och ungar. Minken kan därför vara ett allvarligt hot på fågelskär i våra skärgårdar. Minken är en god simmare och tar sig lätt ut till öar långt från fastlandet. För att skydda dessa fågelöar är det nödvändigt med en effektiv skyddsjakt på dessa fågelöar som ofta är reservat just för deras fågelantal. Jakten måste ske med hjälp av hund eftersom fällor är alltför ineffektiva. Minken gömmer sig lätt under stenar och upptäcks endast med hund.
Alltnog minken gör för övrigt mindre skada och på fastlandet tycks den inte vålla alltför stora skador. En möjlig förklaring kan vara att minken tycks minska i antal. För endast 20 år sedan sköts ca 40 000 minkar årligen men den senaste avskjutningsrapporten angav ca 9 000 dödade minkar.
För några dagar sedan hörde jag på radio att en forskare på SLU funnit att minken var ett utmärkt djur för att upptäcka miljögifter. Minken som lever vid vatten och äter mycket fisk får i sig de miljögifter som oftast kommer ut i våra vattendrag och anrikas i näringskedjan. Minken tycks också vara relativ motståndskraftig mot miljögifter och lagrar därför upp dessa i hög grad. Det är dessa egenskaper som gör minken till en utmärkt referens. Kanske jakten på mink skulle vara en del av det möljövårdsarbete som redan bedrivs när Naturvårdsverket analyserar ägg från sillgrisslor på Stora Karlsö och strömming från Östersjön. I bland kan till och med jakten vara till en fördel om nu dessa forskningsresultat nu tillvaratas.
Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna. Köp också gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på hemsidan.

torsdag 14 november 2013

Jaktkritik

I går såg (13 nov -13) jag i SVT:s rapport att läkarna var ovilliga att anmäla olämpliga vapeninnehavare till polisen. I programmet ansågs "ett par hundra tusen" personer ha en sådan sjukdomsbild att de inte borde inneha vapen men endast 1 040 personer anmäldes. Stora skillnader finns också mellan olika delar i landet. I t ex Norrbottens län som har många jägare och därmed stora mängder vapen anmäldes fem (5!) person till polisen av läkare medan det i Västerbotten anmäldes 141 personer. Jag blir rädd när jag hör att så många olämpliga personer innehar vapen. Varför är inte läkarna mer noggranna vid sina undersökningar och följer de krav som finns i vapenlagen? Risken är ju stor att någon kommer till skada. Men detta är ett resultat av en undersökning som tydligen ska ta upp detta problem och kanske det kommer att bli en förändring i detta avseende. Jag hoppas Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med FB-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna bolen "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Den finns på hemsidan

fredag 8 november 2013

Jaktkritik

Jag läser idag (8 nov.-13 i DN) "Regringen vill förbjuda sex med djur från den 1 april." "Det ska inte finnas några tveksamheter kring att det är förbjudet att plåga djur, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)." Notisen fortsätter: "Redan idag är det förbjudet att utsätta djur för lidande, men det har varit svårt att straffa tidelag. Frågan om förbud mot tidelag har diskuterats länge och lagskärpningen har haft brett stöd i riksdagen." Jag har svårt att tro att den nya lagen skulle kunna ha någon effekt. Vi vet hur svårt det är för domstolar att fälla för våldtäkt. Och i dessa fall finns det två parter som kan argumentera. Jag förutsätter att tidelag sker ännu mer i tysthet och enskildhet. Det verkar som om Eskil Erlandsson vill visa sig som en djurvän. Men som jägare och ansvarig minister för jaktfrågor har han gynnat, liksom Centerpartiets företrädare, all jakt så väl som skyddade rovdjur som andra. Det är alltså en lögn att EE vill klargöra att "det är förbjudet att plåga djur". Notisen som påstår att " det redan i dag är förbjudet att utsätta djur för lidande" är falsk. Jakt utsätter djur för lidande, både psykiskt och fysiskt, genom stress och skadskjutningar. Det enda som kan göras för att minska lidandet är att minska jakten! Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på hemsidan.

torsdag 7 november 2013

Jaktkritik

Jag brukar säga att "man ska sopa rent framför egen dörr" innan man ger sig på andras avarter. Därför engagerar jag mig inte i andra länders jakt och jaktmetoder. Kan jag inte påverka den svenska jakten så lär jag inte på något sätt kunna påverka andra länders jakt. Men här om dagen läste jag (DN 6 nov -13) om hur elefanter som överlevt en jaktsituation blev socialt handikappade för resten av livet. Jag har förut skrivit i vår tidskrift Jaktdebatt om en forskare de Waal anseer att elefanter har en stor empatisk förmåga och deras flockbeteenden är kompexa och djuren har stora hjärnor i förhållande till sin kroppsvolym. Studien gjordes i två nationalparker. I den ena lever elefanterna tämligen opåverkade av människan men i den andra utfördes en "gallringsoperation" ett större antal elefanter , honor och ungar, sköts ihjäl. Forskarna testade djuren genom att spela upp ljud fråm främande elefanter och såg hur djuren reagerade. I parken där ingen jakt bedrivits samlade sig elefanterna i en grupp för att försvara sig. I parken där jakt bedrivits sprang elefanterna från ljudet medan andra gjorde ingenting. Forskarn drog den slutsatsen att de jagade elefanterna aldrig fått lära sig vadläten betyder och hur man bör reagera när man hör dem. Detta trots att det gått 20-30 år sedan utrensningen skett. "Forskarna misstänker att de jagade djuren aldrig kommer att lära sig rätt beteende. Det sociala system de byggt upp på egen hand är inkomplett, ett tecken på att de skadats för livet av upplevelserna i barndomen." Jakt har många avarter inte bara fysiska utan tydligen också psykiska skador. Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB- gruppen Jaktkritikerna och köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på hemsidan.

måndag 4 november 2013

Jaktkritik

Jonathan Så länge det inte finns andra fakta så anser jag att jag kan hävda att skadskjutningen ligger mellan 15 - 30 %. Läs hemsidan www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna och köp gärna boken "Jaktkritik - wessäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på hemsidan

söndag 3 november 2013

Jaktkritik

Till Jonathan: Det jag skriver vet vi! Har du andra uppgifter så vore jag tacksam om du redovisade dem. Först då erkänner jag att mina siffror var felaktiga. Med ditt resonemang har fakta ett "bäst före datum" men jag undrar var gränsen går? Jag redovisade skadskjutningar på varg från 2006 där man bevisligen såg 25% skadskjutningar. Är sex år för lång tid för att tro på att skadskjutningarna kan ha minskat? Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna och köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på hemsidan.

lördag 2 november 2013

Jaktkritik

Den filosofiska distingsionen mellan tro och vetande kan ju alltid diskuteras. Men varför skulle skadskjutningarna ha minskat de senaste åren i Sverige? Fortfarande skjuts skidåkare, jaktkamrater, hundar under jakterna. Den senaste rapporten som jag läst om skadskjutningar är från 2007 (www.viltskadecenter.se) och som visar att 25% av de fridlysta vargarna hade skadskjutits. Detta är alltså före de licensjakter som senare införts. I korthet visar rapporten att 11,5% av de upphittade vargarna hade skottskador. Eftersom inte alla vargarna hade påskjutits så måste man beräkna skadskjutning genom att ta reda på hur många vargar som kan ha påskjutits. I rapporten framgår att 400 vargar under perioden 1999-2006 levt i Skandinavien. Av dessa har alltså 45 (11,5% av 400) skadskjutits. I rapporten beräknas att 136 vargar olagligt dödats under den undersökt perioden. Totalt har alltså 180 påskjutits (136 döda och 45 skadskjutna) vilket ger 25% skadskjutna av de som påskjutits. Vid undersökning av de vargar som dödades vid licensjakten framkom att de flesta vargarna skjutits ett flertal gånger; en varg hade åtta skottsår innan den dog. Det finns alltså inget som tyder på att jakten skulle avsevärt ha förbättrats det senaste årtiondet. Finns andra uppgifter är jag mycket tacksam att få reda på dessa. Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikern. Läs gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.