torsdag 14 november 2013

Jaktkritik

I går såg (13 nov -13) jag i SVT:s rapport att läkarna var ovilliga att anmäla olämpliga vapeninnehavare till polisen. I programmet ansågs "ett par hundra tusen" personer ha en sådan sjukdomsbild att de inte borde inneha vapen men endast 1 040 personer anmäldes. Stora skillnader finns också mellan olika delar i landet. I t ex Norrbottens län som har många jägare och därmed stora mängder vapen anmäldes fem (5!) person till polisen av läkare medan det i Västerbotten anmäldes 141 personer. Jag blir rädd när jag hör att så många olämpliga personer innehar vapen. Varför är inte läkarna mer noggranna vid sina undersökningar och följer de krav som finns i vapenlagen? Risken är ju stor att någon kommer till skada. Men detta är ett resultat av en undersökning som tydligen ska ta upp detta problem och kanske det kommer att bli en förändring i detta avseende. Jag hoppas Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med FB-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna bolen "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Den finns på hemsidan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar