onsdag 22 juni 2016

Jaktkritik

Jag vet inte om det är samma läsare på Jaktkritikernas Fg-grupp  som på min blogg men jag skriver samma här som på Facebook

HEDERSMEDLEM?
För en tid sedan blev jag uppmärksammad på att Ernst Bill gren ( numera Wilhelm von Kröckert) målade rävar men ocj många andra djurarter som björnar, hjortar och fåglar.  På en känd tavla ser man gräsänder sittande på möbler i ett vardagsrum. Liksom bilden med den påklädde räven som jag visar är alltså djuren förmänskligade..
Konstnärer förklarar aldrig sin konst utan överlåter till betraktaren att göra sina egna tolkningar.
Jag uppfattar konstnärer som emotionella, känslofulla människor och jag ser dessa bilder som  att Ernst Billgren vill tala om för oss att djur är som vi. Det är också riktigt. Ju mer vi lär oss om djur desto mer vetskap får vi om djurens likheter med oss människor. Inte vara den erkända kunskapen om att djur lider och plågas av skador som vi utan också att de är empatiska och har självmedvetande.
I rättskipningar är överlagt mord den grövsta handlingen och och ger det strängaste straffen. Ju mänskliga djuren blir desto mer måste jakt och avsiktligt dödande av djur fördömas. 
Även om inte Ernst Billgren har haft de tankar jag för fram vid sitt målande så tycker jag att mina tankegångar inte är helt främmande.

Varför inte göra Wilhelm von Kröckert till Jaktkritikerna förste hedersmedlem?
Hoppas att några nya läsare finns.

Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter" Finns på vår hemsida:www.jaktkritikerna.se. Arvodet går till föreningen

torsdag 16 juni 2016

jaktkritik

Jag har skrivit om det förut men det 'r värt att påpeka än en gång. Från och med idag och drygt två veckor framåt är det som tysta st och lugnast för de vilda djuren.
Endast mink, vildsvinsungar och rävungar får skjutas.
För min djurskyddssyn är det märkligt att minken får jagas året om. Ingen hänsyn till tiden minken har ungar trots att detta borde gälla ä Jakten borde alltså förbjudas mellan april - början av juli. I de sällsynta fall då en mink måste dödas dör att inte den ska åstadkomma förödelse på t ex ett fågelskår vore skyddsjakt vara tillämpligt.
Vildsvin orsakar stor förödelse på grödor på många platser och skadar många lantbrukare stor skada På många häll är det därför nödvändigt att tillåta jakt på vildsvin. Det är enligt min mening orealistiskt att tro att riksdag och Naturvårdsverk skulle se till att de rovdjur som skulle kunna hålla vildsvinen på en lämplig nivå blev så många. Jakt på vildsvinsungar ger också jägaren större inkomster på det kött han eventuellt skulle kunna sälja. Detta skulle kunna vara en drivkraft för för vildsvinsjakt som inte ännu är tillräcklig för att förhindra allvarliga skador.
Jag ser här på Hargs bruks marker att vildsvin verkligen kab plöja upp stora områden på åkrar. I Hargs fall gör det ju ingen då Harg är Sveriges största privata marägare med 30 000 ha skog och 100.tals lägenheter som hyra ut. Dessutom är de själva skulden till de vildsvin som i norra Uppland förstör trädgårdar och vågar. För ett tiotal år sedan hade Harg ett vilthägn som var så dåligt att vildsvin kunds ta sig ut ut det och därrefter har de etablerat sig utmärkt. Förutom denna skuld till vildsvinens härjningar ska säden de odlar användas till foder till vildsvinen de nu har ui hägnet men också till foder till de gråväder de sätter ut i sina viltvatten.
Jag har förut beskrivit hur denna förkastliga "jakt" går till men för nya läsare kan det vara bra med en kort sammanfattning. Kring ett viltvatten ställer sig 25 - 30 jägare som på ett kommando börjar skjuta. Gräsänderna skräms upp men möts över allt av skjutande jägare. Efter ca 10 - 15 minuter är allt över och apporthundar får plocka upp de änder som ligger på vattnet. Mest upprörande är att ingen eftersökning gör av de skadskjutna änderna som lyckas ta sig genom eldskurarna. Detta är naturligtvis mot lagen men varför skulle polisen bry sig? Viktigare brott utreds ju inte.
Denna "jakt" har alltså ingen med de svar som jägare ger når man frågar om varför de jagar. Listan toppas av "naturupplevelser", "komma hem till hembygden", Vara tillsamman med kompisar", Vara tillsammans med hunden" osv. Men kanske jägarna ljuger? Det är kanske som författaren Sven Rosendahl skriver "döda vill vi"

tisdag 7 juni 2016

Jaktkritik

För en tid sedan hörde jag en sportskytt klaga på att de nu aktuella halvautomatiska vapnen skulle förbjudas. Eu har ett förslag på att dessa vapnen ska förbjudas och både sportskyttar och jägare agerar för att Sverige ska motsätta sig detta i EU. Argumenetn
tet som denna sportskytt  och många jägare framhåller är att de kriminella i alla fall skaffar sig dessa vapen och att de som använder sig av dessa halvautomatiska vapen legalt är betydelselösa.
Sportskyttarna och jägarna använder sig av mycket lika argument som vapeblobbyn (NRA) i USA för att få behålla sina vapen. I USA heter det "att det är inte vapnen som dödar utan människorna". Men vi som lever i ett land med relativt få vapen har betydeaande färre dödsskjutningar än i USA. Det är alltså lika med dessa halvautomatiska vapnen. Skulle EU förbjuda dessa vapen skulle tillverkarna få en betydande mindre marknad och antalet halvautomatiska vapen bli betydligt därre vilket också skulle leda till att färre kriminella skulle ha möjlighet att skaffa sig dessa vapen. Ju färre vapen över huvudtaget desto färre risker för brott ocj andra kriminella handlingar med vapen.
Det finns tillräclöohy med andra typer av vapen för både sportskyttar och jägare för att de ska kunna utöva sina nöjen och hobbies. Vissa jägare anser att halvautomatiska vapen ger större möjlighet att döda djur men är de så osäkra skyttar borde de överväga att sluta med sin hobby. Varför ska man behöva skjuta djur med fyra, fem respektive sex skott som man gjorde de 44 vargar sköts 2015? Enligt min mening är detta helt oacceptabelt att skadeskjutna 34 % (15vargar) för attta död på 44 .
Förbjud halvautomatiska vapen både för människors och djurens skull.

Köå gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida: www.jaktkritikerna.se

fredag 3 juni 2016

Jaktkritik

Sommaren börjanr närma sig sin höjdpunkt. Jag tror att de allra flesta tror att våren och sommaren är fridfull för att de vilda djuren i skog och mark.  Men så är inte fallet.
Mink, vildsvinsungar och rävungar får jagas hela året. Jaktenåüävungar (ungräv som Eskil Erlandsson benämnde det) är för mig fullständigt omoraliskt I detta fall kan man ju aldrig hävda att men skjuter räven för pälsen skull som en del hävdar är ett syfte med rävjakt. Detta är naturligtvis falskt. Men går med en rävpäls idag? För övrigt är all sk "viötvård"  oetisk och borde omedelbart förbjudas. Vem äter grävling eller kråka? Att skjuta djur för att sedan kasta dem på sophögen borde även jägare anses vara förkastligt.
Alltnog: Bäver får jagas till den 10 maj.
Grävlinh till den 1 maj.
Rådjur i Gävlenorgs,Uppsala och Västmanlands län till den 15 juni.
Detta för att halten av cesium 137 var för höga på hösten efter Tjernobyl. Nu har det gått 30 år och halterna har halverats men vårjakten har fortsatt.  Jag undrar vilka provtagningar som görs och om halter eventuellt över 1500 Becerell skulle vara skadliga. Konsumtionen av rådjurskött lan inte vara speciellt stor.
Sedan börjar jakten den 1 juli på bl a kråkfåglar och den stor jakten kommer i gång den 1 augusti och fortsätter till slutet av februari och mars.
Om jägare vill ha skottillfällen så är det alltså ett uppehåll på två veckor som bössan måste ligga orörd.
Varför ska jägarna ha företräde att bestämma hur den svenska faunan ska vara sammansatt och nå jakten ska börja och sluta?
Ett med demokratiskt system där jägarna utgjorde  3% (som de är i befolkningen) var representerade.

Varför inte läsa boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter" finns på vår hemsida www.jaktkritikerna.se. Överskottet går till föreningen.