söndag 26 juni 2011

Jaktkritik

Jag läste i några fågeltidskrifter ett par intressanta uppgifter. I Anser (Skånes ornitologiska tidskrift) uppgav att 400 000 gräsänder föddes upp och sätts ut för jakt i Danmark. Förutom dessa gräsänder skjuts 200 - 400 000 fler gräsänder i Danmark. Här i Sverige är man något mer återhållsam då knappt 100 000 gräsänder skjuts. Men i Danmark finns väl inte så mycket mer att skjuta på. Rådjur och kronhjortar men med tanke på de begränsade skogar som finns är de väl heller inte många. Förr så sköt man i Danmark ett mycket stort antal vadare med de flesta av dessa (alla?) har nu fridlysts. Gudskelov!
En annan artikel framhöll att 5% av alla kungsörnar som man hittade hade hagel i kroppen! Redan 1924 fridlystes kungsörnen och den är fortfarande en sällsynt fågel med kanske 600 par i Sverige. Trots detta måstre jägarna (vilka andra har hagelgevär?) skjuta på dessa vackra och viktiga fåglar för faunan i landet. Dessutom sågas många boträd ner och bo och ungar rivs ner. 
Den illegala jakten är ett mycket större problem än de flesta känner till.
Läs hemsidan:www.jaktkritikerna.se
Gå med i Facebookgruppen Jaktkritikerna!

söndag 12 juni 2011

Jaktkritik

Just nu har jag läst färdigt Henrik Ekmans utmärkta bok "Vargen- den jagade jägaren". Henrik Ekman tycker jag har gjort en alldeles 

Jaktkritik

Just nu har jag läst färdigt Henrik Ekmans utmärkta bok "Vargen- den jagade jägaren".  Henrik Ekman skriver här en bok som innefattar det man behöver veta om vargen. Han skriver om vargens historia från varg till hund, vargens historia i Sverige, vargens beteende och biologi både vad man vet om vargen i Sverige och i USA. Den största delen av boken tar naturligtvis på situationen i Sverige från att de första vargarna (efter utrotningen på 1960-talet) dök upp i Värmland fram till i dag. Henrik Ekman skriver på ett mycket lättläst och intressant sätt som gör boken mycket rolig att läsa. 
Det enda som jag har svårt att acceptera är att jägarna ska bestämma hur den svenska faunan ska vara sammansatt. Det är naturligtvis inte jägarna direkt men alla dessa politiker som har svårt att distansera sig från en liten men högljudd och aggressiv del av jägarna. 
Det är ju trots allt så att 71 % av ett urval av 15 000 personer "tycker om att det fanns varg i Sverige" (enl. ref. i boken). Att man med den jakt som nu införts 2010 och 2011 skulle få större acceptans för vargen tror jag inte på. Trots den omfattande jakten på björn och lo så verkar inte tjuvjakten minska på dessa arter. När man som nu håller nere vargstammen på ca 200 djur ökar inavelsgraden som man menar skulle minska genom jakt vid införande av vargar från Finland (Ryssland). Även om man inför en obesläktad varg per generation måste stammen vara minst 500 djur. Även om detta antal skulle hämma älgjakten vilket till och med är troligt måste det vilda få första tillträde.
Jägarna äger ju inte heller älgarna även om de tycks tro detta. Enligt enkäter är det ju naturupplevelsen som jägarna söker i första hand och skogspromenader och en grillad korv på elden i skogen kan de ju fortfarande få uppleva.
Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se
gå med i Facebookgruppen Jaktkritikerna