lördag 28 december 2013

Jaktkritik


Som den anonyme läsaren av min blogg påpekade är siffrorna för köttkonsumtion på 84 resp. 50-55 kg tagna ur samma undersökning. Läs gärna Jordbruksverket/köttkonsumtion för det är en intressant läsning. 
Man kan där se att den svenska köttproduktionen minskar och att alltmera kött kommer utifrån framför allt Danmark, Tyskland och andra länder närma oss men också från Sydamerika. Det finns diagram över köttkonsumtionen i olika länder, hur olika djurslags kött fördelar sig mm. 
En detalj som förvånar mig är att för nöt- och griskött försvinner ca hälften från slaktvikt (= vikt med ben och andra bortskurna delar) medan för de två kg viltkött endast försvinner 5 %. Detta är inte rimligt. På en älg borde ben, huvud, tarmar och annat väga minst lika mycket som på de andra djurarterna. Men bortsett från denna egendomlighet så står alltså viltkött för ca 2 % av allt kött som konsumeras i Sverige. 
En liten kuriositet vid viltkött står inom parantes hare och älg men om man skulle sätta de djurarter som lämnar mest kött till konsumtion borde det stå, älg, rådjur,vildsvin.
Igår debatterade Naturskyddsföreningens Mikael Karlsson med en fiskare om den föreslagna licensjakten på säl. Mikael Karlsson har rätt när han påstår att det är mest sälar som koncentrerar sig på att ta fisk ur fiskegarn som ska skjutas genom den redan godkända skyddsjakten och att fortsatt forskning måste till för att konstruera mer säl-säkra fisknät. Att skjuta några hundra fler sälar som licensjakten skulle åstadkomma leder aldrig till färre skador på fisken för fiskarna. Det måste till en stor decimering för att skydda fisket kanske de 20 000 alltså halva stammen som fiskaren påstod. Detta är ju helt otänkbart men förmodligen skulle en sådan massaker leda till att sälarna skulle sky allt vad människor heter och också på så sätt lämna fiskeredskap ifred. 
Dessutom är säljakt mycket svår och Mikael Karlsson framhöll att endast hälften av de påskjuta sälarna återfinns vilket med stor sannolikhet innebär att många sälar går en kvalfull död till mötes. Licensjakt löser alltså inte fiskarnas problem och ska därför inte komma till stånd. Dessutom skulle licensjakten innebära alltför allvarliga djurskyddsproblem för att kunna accepteras.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.         

söndag 22 december 2013

Jaktkritik


I det senaste numret av Jaktdebatt (nr 4 2013) har Lise-Lotte Norin en gedigen och klargörande artikel om fällor för olika vilda djur. Jag skulle vilja citera hela artikeln här men ni får läsa den själv i Jaktdebatt och jag tar bara upp en liten del.
En mängd fällor av olika slag för olika arter finns framtagna. Fällorna ska testas innan de godkänns och får inte utsätta djuren för onödigt lidande. Det är samma skrivning som i jaktlagen som föreskrivcer att jakt inte får utsätta djuren för just "onödigt lidande" vilketr ju innebär att lagstiftarna anser att jakt (och också fällor) är ett lidande. Trots denna skrivning får 5 % av djuren utsättas för allvarliga skador och ändå blir fällan godkänd. Dessa 5 % får ha mycket allvarliga skador som "kallbrand, skada på ryggmärgen, blindhet, hjärtmuskelnedbrytning, komplicerade benbrott i revben eller ben, blödningar i inre organ eller död". Detta är verkligen barbariskt. Men inte förvånande då jakt tillåts att skada djuren på exakt samma sätt och ändå vara acceptabel.
Fällorna ska ju vittjas efter en viss tid men hur detta efterlevs kan ingen kontrollera. Då ett skadskjuten djur ska eftersökas dröjer det minst en timme innan djuret börjar spåras för att djuret ska ha möjlighet att lägga sig i en  s k sårlega. Man undviker alltså att driva djuret framför sig. Med ett dylikt förfarande kan det dröja flera timmer innan djuret hittas och kan avlivas men det är naturligtvis ett bättre alternativ än att låta det skadade djuret skrämmas under det spårningen pågår.
Jag anser emellertid att fällor är det första som ska förbjudas bland de avarter som jakten innebär. Fällorna är endast till för att jägarna så enkelt som möjligt ska kunna eliminera de djur de inte vill ha i sina marker. Dessutom är detta inte jakt enligt jägarna själva som menar att jakten ger dem naturupplevelser, komma hem till hembygden, vara tillsammans med kamrater osv.Det är alltid djur som ingår i den s k "viltvården" som ska gå i fällorna.. När fällorna förbjudits ska viltvården som jaktmetod förbjudas då den är den mest oetiska jakten eftersom jakten innebär att bytet inte konsumeras utan bara slängs på sopbacken.
I en annan artikel berättar Helena Heyman om en fiskmås som häckar på ett hustak i Lund. Men denna häckning spolierades av någon hyresgäst vilket är ett jaktbrott då fåglars ägg och bon är fridlysta. Förnodligen skedde brottet av ren okunnighet om brottligheten men med empati och hänsynsfullhet borde fiskmåsens häckning fått bli fullbordad.   
Mycket mer finns att läsa. Gä med i Jkatkritikerna (pg 22 69 89 - 2 150 kr/år) och du erhäller tidskriften.

Läs också hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

lördag 21 december 2013

Jaktkritik


Helt nyligen fick jag två olika uppgifter på vår konsumtion av kött. I DN (19/12-13) påstås i ett diagram att vi äter 86 kg kött per år enligt Jordbruksverket medan det i SR:s Ekotets utsändning påstods att vi åt 50-55 kg kött per år. 
Denna stora skillnad kan ju verka märklig. Möjligen kan det vara två orsaker till skillnaden. Jag gissar att den ena siffran tar hänsyn till andra varor än rent kött t ex korv, färdigrätter och/eller om det är importerat eller ej medan den lägre siffran endast ta hänsyn till svenskt helt kött. Alltnog båda utsagorna konstaterade att konsumtionen hade ökat med knappt 1 % om året sedan 1980. Denna ökande konsumtion är ett globalt fenomen. Glädjande nog minskar fattigdomen i världen men samtidigt då människor blir rikare ökar också köttkonsumtionen. På sikt är detta ohållbart.
Våra kor, grisar och höns äter proteinfoder i stora mängder för att de ska växa fort och därmed bli lönsamma. Eftersom endast en tiondel av proteinfodret omvandlas till kött så är detta ett gigantiskt slöseri eftersom mycket av kraftfodret är baserat på sojabönor som människor kan konsumera. Stora arealer är också besådda med korn och majs för grisuppfödning. Dessa arealer skulle kunna användas till att producera spannmål till människor. 
Jag är vegetarian inte bara beroende på detta slöseri med jordens resurser utan också av miljöskäl. Kor och får är idisslare och producerar metangas som är 35 gånger mer farligt än koldioxid för uppvärmning av vår klot.
Nu väntar oss julhelgen med skinka, korv, köttbullar, sill och lax mm och det är svårt att ändra traditioner. Förutom de ovan nämnda skälen till att minska sin köttkonsumtion så finns det rena djurskyddsaspekter på vårt köttätande. Lyssna gärna på de reportage som sändes i Sveriges Radio den 14, 20 och 21 okt och den 19 dec. (sr.se/vetenskap) av Lena Näslund om uppfödning och slakt av husdjuren. Om man ska äta kött är det kRAV-ekologislt uppfödda som gäller. Undvik utländskt och industriellt uppfödda. djur.
Tro bara inte den moderata riksdagskandidaten Karin Vinarve "Utrota vargen så kommer det att finnas kött åt alla i framtiden också". Jakten ger endast några få kilo per person i Sverige och vargarna tar en bråkdel av detta. Dessutom innebär jakten oacceptabelt lidande för de vilda djuren beroende skottskador och stress.  
Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik-essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.     

söndag 15 december 2013

Jkatkritik


I dag (15/12-13) tar DN upp den skandal med kycklingtransporterna som jag skrev om i min förra blogg. DN slår fast att producenterna måste tjäna på sin verksamhet men att det inte får gå ut över "välfärden hos levande varelser, med förmåga att känna smärta och skräck." För att djuren ska kunna ha det bra måste kontrollmekanismerna fungera- Men länsstyrelserna anser att de saknar tillräckliga resurser och det är som DN påpekar Eskil Erlandssons brister som visar sig. "Han har haft lång tid på sig" som DN framhåller. DN avslutar sin ledare "Egentligen borde alla köttätare besöka minst en kyckling-, gris- eller nötfarm och minst ett slakteri. Det vore inte mer än rätt att vi gjorde oss omaket att hur de varelser lever och dör som vi gladeligen sätter tänderna i."
Detta är naturligtvis inte möjligt. Inte ens journalister tillåts besöka dessa anläggningar i alla fall inte oannonserat. Självfallet skulle ett reportage göra att djurhållningens avigsidor skulle få alltför stor och negativ publicitet. Men naturligtvis skulle jag gärna se att fler blir vegetarianer och att djurhållningen skulle bli ekologisk.
Samtidigt när jag läser ledaren så förvånas jag över att dödandet av de vilda djuren och deras lidande i form av skottskador och stress inte berörs. Jag tror att jaktens skador och avarter är helt okända för de flesta. 
För det första så dödas ca 350 000 djur utan att de konsumeras och bara för att jägarna inte vill ha dem i sina marker. I dessa fall betraktas kråk- och måsfåglar, rävar och grävlingar och andra arter som ohyra och få om några av de skott som svlossas på dessa följs upp med ett eftersök i fall de tros ha blivit skadskjutna. Denna slutsats drar jag då jag läst om de höga antal gamla skottskador man hittar då rävar undersökts. Dessutom dödas minst 500 000 djur, framför allt änder och duvor, med ytterst litet kött att konsumera. Eftersom flygande fåglar att svåra att skjuta åstadkommer denna jakt många skadade individer. Jag har själv sett att änder som skadskjutits inte eftersökts. 
När kommer jakten att skärskådas? Jakten finns ingen som kontrollerar. I naturen finns många 100 000 djur som lider men som aldrig ger några rubriker. 

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "!jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på hemsidan.

fredag 13 december 2013

Jaktkritik

I den senaste skandalen då 1000-tals kycklingar och hönor dör genom att de kläms ihjäl, dör av kyla eller värme vid transporten till slakteriet, uttalar sig landsbygdsmininster Eskil Erlandsson "att djur ska inte lida". Helt rätt! Men om han också förbjöd jakt på djur som inte behöver jagas utan jagas för att jägarna har nöje av detta skulle 90 % av de 100 000-tals skadskjutningarna försvinna. Detta skulle innebära att 1 000 000 djur skulle slippa lida.
När inser Eskil Erlandsson detta?

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik . essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

lördag 7 december 2013

Jaktkritik


Jag tror inte att jag skrivit något om fiske förut. Fiskar ligger så att säga utanför de jaktproblem vi koncentrerar oss på. Men genom en inlägg till föreningen har den aktualiserats och genom en bok jag nyss har läst.
Medlemmen skrev:

Det är lättare att uppfatta djurplågeri om djuret hörs skrika.
Av denna anledning tänker inte fiskare på att fiskar som fångats plågas  
när de sprattlande får ligga att långsamt dö av syrebrist.
Det kommersiella fisket med nät medför oerhört djurplågeri.  
Amatörfiskare (nöjesfiskare) brukar oftare döda sin fångst och inte låta  
den kvävas till döds.

Svar från föreningen:
Visst har du helt rätt när det gäller fisket som djurplågeri. All modern forskning visar också att fiskar har ungefär samma kapacitet för lidande som däggdjur och fåglar. Det är kanske inte enbart det att fiskar inte kan skrika - de har heller inte ansiktsuttryck som vi kan tolka. Jag är ledamot i Uppsala djurförsöksetiska nämnd och vid ett utbildningstillfälle för oss så föreläste en forskare från Evolutionsbiologiskt Centrum  om fiskar och deras sinnesorgan och hjärna. Vi frågade bland annat om det här catch and release fisket då man släpper tillbaka den fångade fisken och han sa att de väldigt lätt får skador i huden och att dessa faktiskt är både smärtsamma och kan bli livshotande på grund av sekundära svampinfektioner. Dessutom får de förstås skador i munnen av kroken, men han ansåg att dessa var mindre allvarliga och läktes snabbt. Jag frågade honom vad fiskar dör av när de ligger på land eftersom ju fiskarnas gälar faktiskt är effektivare än våra lungor när det gäller syreupptagning. Jag fick svaret att de fina strukturerna i gälarna faller ihop när fisken tas ur vattnet vilket gör att de kvävs fortare än de skulle gjort av enbart syrebristen. 

I boken som jag läst "Berättelser om djur" av Täppas Fogelberg (Lind & Co 2011) förkommer en mängd historier som innehåller mer eller mindre sanningsenliga berättelser. Men flera av historierna har säkert en sann bakgrund. Bland annat den om "Angling" som handlar om ett gäddfiske i en troligen nordlig sjö eftersom fisket pågår på långfredagen och isen bär skotrar och mängder med människor. 
Täppas skriver "Jag går ner på isen med några barn. Fisket är så rått och människorna så fulla att jag ber dem gå hem igen". Vidare "Gäddsaxens krok träs ned förbi mörtens ryggrad och åt sidan längs dess buk. Mörten lever men ligger illa till. Den sänks ner i mörkret och ska där nere, hängande med en krok inkörd genom kroppen, röra sig lockande och få närmaste gädda att bli sugen". Ett grymmare fiske har jag svårt att tänka mig. Men när gäddorna dragits upp lämnas de att dö på isen och lämnas där och fryser fast i smältvattnet.
Täppas skriver vidare: "Gäddan som i Frankrike är en dyrköpt delikatess anses här vara ett ondsint monster." "Gäddjävlarna måste dö. Var kommer vreden ifrån? I gäddan samlas allt det onda. Alla misslyckanden, frustrationer och spruckna drömmar."... "Gäddan får bära alltihop."
Jag ser de stora likheterna med jägarnas "viltvård". 
Läs hemsidan:www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jakten avarter". Finns på vår hemsida.
onsdag 4 december 2013

Jaktkritik

Regeringen kommer att föreslå licensjakt på säl. Tidigare har säljakten skett under beteckningen skyddsjakt. Skillnaden är att skyddsjakten bedrivs i anslutning till fiskeredskap men licensjakten innebär att ett okänt antal sälar får skjutas på andra platser i avsikt att reducera antalet sälar i stort.
Problemet med säljakt är att det är mycket svårt att skjuta sälar då endast huvudet ska träffas. I tillstånden för skyddsjakten finns följande lydelse: "Varje fälld säl skall landas. Skyddsjakten får därför endast bedrivas på sådana platser och på ett sådant sätt att fällda djur kan landas". Tyvärr visade det sig att endast drygt 50% landades. Utan att vet hur tillstånden för licensjakten kommer att utformas är det troligt att många sälar kommer att skadskjutas och vi aldrig kommer att veta hur många sälar som dödats. Vid skyddsjakten blev aldrig de tillåtna kvoterna uppfyllda. Säkert beroende på svårigheten vid jakten men också att sälarnas angrepp på fisken i näten skedde när fiskarna inte var närvarande vid sina nät.
Den kommande licensjakten kommer enligt min bedömning inte att minska skadorna på fiskarnas fångster. För att jakt ska vara effektivt så att en minskning av skador kan bli verkningsfulla måste populationerna minskas radikalt vilket inte kommer att ske. En möjlighet med licensjakten är att sälar som ligger på land och därför är möjliga att skjuta med mindre risk för skottskador kan bli verklighet. Men syftet med jakten att minska skadorna på nät, redskap och fångade fiskar uppnås inte, enligt min mening.  Jag tror att regeringen vill får chansen att utbetala mindre ersättningar med hänvisning till att fiskarna nu kan förebygga skadorna själva. Men lösningen på att bedriva fiske då sälar finns är att fortsätta finna metoder för att skydda sina fångster med sälangrepp. Jag hoppas verkligen att detta arbete fortsätter och ges bra ekonomiska villkor.

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i JB-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

måndag 2 december 2013

Jaktkritik

Det talas mycket om att vi svenskar äter för mycket kött (naturligtvis inte vi vegetarianer).  Kött ökar risken för mag- och tarmcancer och ger kroppen ett alltför högt proteintillskott. Detta är inte farligt men helt onödigt och slösar på jordens resurser. Kött orsakar genom sin produktion metangas som ger 35 gånger större effekt som växthusgas än koldioxid och då de flesta köttdjur (kor och grisar) äter föda som människor skulle ha kunnat konsumerat men bara ger en tiondel så stort utbyte ger också detta en förlust av våra gemensamma resurser.
I DN för någon dag sedan slogs ett slag för kött från skogen = jagade djur. Det framhölls som ekologiskt och närproducerat. Jag kan hålla med om det närproducerade men att kalla det ekologiskt är oetiskt. Visserligen äter djuren föda som inte skulle ha kunnat konsumerats av människor men de skador som jakten innebär i form av skadskjutningar och stress är lång ifrån det ekologiska tankesättet om djurens välbefinnande.
Dessutom skulle köttkonsumtionen bli endast några kilo per person om vi bara skulle äta kött från jagade djur. Naturligtvis bra med en kraftig minskning men knappast realistiskt.

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se, och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.